Δημήτρης Ματθαίου

 • 1978-1980 Διδακτορική Διατριβή: "The Politics of Educational Change. A Case Study of the Greek Secondary School Curriculum during the Post World War II Period", Πανεπιστήμιο Λονδίνου, Institute of Education
 • 1977-1978 Μεταπτυχιακό Δίπλωμα: Academic Diploma in Education (Majors: Comparative Education, Curriculum Studies), Πανεπιστήμιο Λονδίνου, Institute of Education
 • 1964-1968 Πτυχίο Φυσικής, Φυσικομαθηματική Σχολή, Φυσικό Τμήμα ΕΚΠΑ
ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΙ ΤΙΤΛΟΙ: 
 • 1989-2012 Καθηγητής Συγκριτικής Παιδαγωγικής, Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης ΕΚΠΑ
 • 1994-2012 Επιστημονικός Υπεύθυνος της Κατεύθυνσης "Συγκριτικής Παιδαγωγικής με Ειδίκευση σε Ζητήματα Ποιότητας στην Εκπαίδευση" του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Παιδαγωγικού Τμήματος Δ.Ε.
 • 2004-2006 Διευθυντής Τομέα Επιστημών Αγωγής του Π.Τ.Δ.Ε. του Πανεπιστημίου Αθηνών
 • 1996-1998 | 1998-2000 | 2002-2004 Αναπληρωτής Πρόεδρος του Π.Τ.Δ.Ε. του ΕΚΠΑ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑ: 
 • 2001-2012 Διευθυντής του Εργαστηρίου Συγκριτικής Παιδαγωγικής, Διεθνούς Εκπαιδευτικής Πολιτικής και Επικοινωνίας
 • 1997-2000 Αντιπρόεδρος του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου / Πρόεδρος του Τμήματος Επιμόρφωσης
 • 1994-2002 Διευθυντής του 2ου Περιφερειακού Επιμορφωτικού Κέντρου Αθηνών
 • 1997-2000Υπεύθυνος της "Ενέργειας Επιμόρφωσης" του ΕΠΕΑΕΚ Ι
 • 1995-1999 Συντονιστής Περιφερειακών Επιμορφωτικών Κέντρων Αττικής
 • 1986-1989 Διευθυντής Α' Τοσιτσείου Αρσακείου Εκάλης
 • 1983-1986 | 1971-1981 Καθηγητής Φυσικών, Α' Τοσίτσειο Αρσάκειο Λύκειο Εκάλης
 • 1981-1983 Καθηγητής Παιδαγωγικών, Αρσάκειος Παιδαγωγική Ακαδημία
ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΕΡΓΟ - ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΕΡΓΟ: 

Διδακτικό έργο:

Προπτυχιακό επίπεδο:

Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης:

 • Συγκριτική Παιδαγωγική (Υποχρεωτικό)
 • Εκπαιδευτικά Προβλήματα και Εκπαιδευτική Πολιτική (Κυμαινόμενο)
 • Σπουδές, εργασία και καθημερινότητα σε μια ενωμένη και συνεκτική Ευρώπη: Συγκριτική θεώρηση
 • Ευρωπαϊκή και διεθνής διάσταση στην εκπαίδευση με εμφαση στο δημοτικό σχολείο (Επιλογής)
 • Εκπαίδευση και περιφερειακή ανάπτυξη (Επιλογής)

Τμήμα Μεθοδολογία Ιστορίας και Θεωρίας της Επιστήμης:

 • Συγκριτική Παιδαγωγική και Διεθνής Εκπαιδευτική Πολιτική

Πρόγραμμα Σπουδών Επιλογής "Ανθρώπινοι Πόροι και Διοίκηση":

 • Συγκριτική Παιδαγωγική
 • Πολιτιστική ταυτότητα και ετερότητα στην εκπαίδευση
 • Ευρωπαϊκή και διεθνής εκπαίδευση
 • Ευρωπαϊκή ολοκλήρωση και εκπαίδευση
 • Πολιτισμική ταυτότητα και ετερότητα στην Ενωμένη Ευρώπη
 • Ειδικά θέματα εκπαιδευτικής πολιτικής στην Ευρώπη

 

Μεταπτυχιακό επίπεδο:

Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης:

 • Συγκριτική σπουδή της εκπαίδευσης: Θεωρία, Μεθοδολογία και Έρευνα
 • Διοίκηση ολικής ποιότητας στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Θεωρία και πρακτικές εφαρμογές
 • Διοίκηση ολικής ποιότητας στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Θεωρία και πρακτικές εφαρμογές
 • Αξιολόγηση και βελτίωση της ποιότητας επιμορφωτικών προγραμμάτων και οργανισμών επιμόρφωσης εκπαιδευτικών
 • Ανάπτυξη, διεθνείς οργανισμοί και εκπαίδευση
 • Επικοινωνιακές στρατηγικές εκπαιδευτικών οργανισμών

Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης ΕΚΠΑ και ΤΕΙ Πειραιά:

 • Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Εκπαιδευτική Τεχνολογία και Ανάπτυξη Ανθρώπινων Πόρων»
  Μάθημα: Μέθοδοι και συστήματα αξιολόγησης της εκπαίδευσης

 

Μαράσλειο Διδασκαλείο Διετούς Επιμόρφωσης:

 • Συγκριτική Παιδαγωγική
 • Η διαχείριση της εκπαιδευτικής αλλαγής στο σχολικό χώρο
 • Αξιολόγηση και βελτίωση του εκπαιδευτικού έργου στη σχολική μονάδα
 • Εκπαιδευτικός σχεδιασμός και λήψη αποφάσεων
 • Διεθνείς οργανισμοί (UNESCO, ΣτΕ, ΠΟΕ, ΟΟΣΑ) και εκπαίδευση
 • Εκπαιδευτική πολιτική
 • Επικοινωνιακές στρατηγικές εκπαιδευτικών οργανισμών
 • Ταυτότητα και ετερότητα στην εποχή της παγκοσμιοποίησης και της Κοινωνίας της Γνώσης

 

Ερευνητικό έργο:

 • Μελέτη: Cyprus International Institute of Management, "External examiner's report", Κύπρος 2007.
 • Παιδαγωγική και Επιστημονική Υποστήριξη του Έργου «Μορφωτική και Αναπτυξιακή Πρωτοβουλία των ιδρυμάτων: Ίδρυμα Ευγενίδου, Ίδρυμα Ιωάννου Φ. Κωστόπουλου, Ίδρυμα Λαμπράκη, Ίδρυμα Α.Γ. Λεβέντη, Ίδρυμα Μποδοσάκη, Κοινωφελές Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, Κοινωφελές Ίδρυμα Αλέξανδρος Σ. Ωνάσης, Μορφωτικό Ίδρυμα Εθνικής Τράπεζας» (Χρηματοδότηση από τα Ιδρύματα) 2006 - .
 • Μελέτη: «Aξιολόγηση του περιεχομένου και της πιλοτικής εφαρμογής του Επιμορφωτικού προγράμματος Παιδαγωγικής Αξιοποίησης των ΤΠΕ (EPICT) στην Ελλάδα» (Χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Κοινοπραξία εκπαιδευτικών και ερευνητικών φορέων του EPICT), 2005.
 • Μελέτη: "Αξιολόγηση του προγράμματος και του εκπαιδευτικού υλικού των μαθημάτων "Επιχειρηματικότητα" για τα Τεχνικά Επαγγελματικά Εκπαιδευτήρια" (Χρηματοδότηση από το ΕΠΕΑΕΚ / Πανεπιστήμιο Αθηνών), 2004.
 • Μελέτη: "Εσωτερική αξιολόγηση των Κέντρων Εκπαίδευσης Ενηλίκων" (Χρηματοδότηση από τη Γενική Γραμματεία Εκπαίδευσης Ενηλίκων του ΥΠΕΠΘ), Νοέμβριος 2003.
 • Μελέτη: "Ενδιάμεση έκθεση αξιολόγησης  (2000-2003) του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Σωκράτης ΙΙ" (Χρηματοδότηση ΥΠΕΠΘ), Ιανουάριος- Σεπτέμβριος 2003
 • Μελέτη: "Αξιολόγηση του 1ου έτους λειτουργίας του 'Σχολείου Δεύτερης Ευκαιρίας'" (Χρηματοδότηση από τη Γενική Γραμματεία Εκπαίδευσης Ενηλίκων), 2001
 • Μελέτη: "Αξιολόγηση της παιδαγωγικής διάστασης της διδασκαλίας στα πλαίσια της 'εικονικής τάξης' του Διαπανεπιστημιακού Δικτύου Υψηλών Ταχυτήτων" (Χρηματοδότηση από το ΕΠΕΑΕΚ Ι και το ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ στα πλαίσια του GUnet), σε συνεργασία με το Τμήμα Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Αθηνών, το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, 2000-2001
 • Μελέτη: "Αξιολόγηση παιδαγωγικής λειτουργικότητας σύγχρονης τηλεκπαίδευσης -Video Gateway" (Χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή), σε συνεργασία με το Τμήμα Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Αθηνών, το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο καθώς και ΑΕΙ και εταιρείες από πέντε Ευρωπαϊκές χώρες, 2000-2001.
 • Μελέτη: "Καταγραφή και διερεύνηση των απόψεων των γονέων των μαθητών σχετικά με τον Οδηγό: 'Δημοτικό σχολείο και γονείς: Οικοδομώντας μια δημιουργική σχέση'" (Χρηματοδότηση από την Επιτροπή Ερευνών του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου), 2000.
 • Μελέτη: «Αναμόρφωση του περιεχομένου και βελτίωση των τρόπων παροχής σπουδών του κύκλου μαθημάτων Συγκριτικής Παιδαγωγικής και Διεθνούς Εκπαίδευσης, στα πλαίσια της αναμόρφωσης του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών του Παιδαγωγικού Τμήματος Δ.Ε. του Πανεπιστημίου Αθηνών» (Χρηματοδότηση ΕΠΕΑΕΚ), 2003-2007.
 • «Μελέτη συστημάτων εξ αποστάσεως διαχείρισης γνώσης στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Η περίπτωση των γνωστικών πεδίων του εκπαιδευτικού μάνατζμεντ, της Διεθνούς Εκπαίδευσης και των Ευρωπαϊκών Σπουδών στην εκπαίδευση» (Χρηματοδότηση από την Επιτροπή Ερευνών του Πανεπιστημίου Αθηνών), 1999-2000.
 • Μελέτη: «Καταγραφή και διερεύνηση της επαγγελματικής κατάστασης των αδιόριστων αποφοίτων των Παιδαγωγικών Τμημάτων 1993 - 1997» (Χρηματοδότηση από το ΕΠΕΑΕΚ Ι, "Προγράμματα Σπουδών - Συγγράμματα"), 1997-1998.
 • Μελέτη: "Πιλοτικό πρόγραμμα ανάπτυξης δια-πανεπιστημιακού δικτύου για τις Διεθνείς Σπουδές στην εκπαίδευση και τη μελέτη διεθνών εκπαιδευτικών σχέσεων και καινοτομιών" (Χρηματοδότηση από το ΕΠΕΑΕΚ Ι, "Προγράμματα Σπουδών - Συγγράμματα"), σε συνεργασία με τα ΠΤΔΕ των Πανεπιστημίων Πατρών και Κρήτης με επισπεύδοντα του προγράμματος το Παιδαγωγικό Τμήμα Δ.Ε. του Πανεπιστημίου Αθηνών, 1997-2000
 • Ερευνητικό Πρόγραμμα "Διερεύνηση των επιμορφωτικών αναγκών των εκπαιδευτικών της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης" (Χρηματοδότηση από την Επιτροπή Ερευνών του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου), 1997-1999.
 • Ερευνητικό Πρόγραμμα: "Αποκέντρωση εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων: Μελέτη σκοπιμότητας, οργανωτικής δομής και λειτουργίας Μορφωτικών Κέντρων Στήριξης της Εκπαίδευσης -ΜΟΚΕΣΕ- σε νομαρχιακό επίπεδο" (Χρηματοδότηση από την Επιτροπή Ερευνών του Πανεπιστημίου Αθηνών), 1998.
 • Ερευνητικό Πρόγραμμα "Κατάρτιση μητρώου προσοντούχων εκπαιδευτικών" (Χρηματοδότηση από την Επιτροπή Ερευνών του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου), 1999.
 • Μελέτη - Συγγραφή οδηγού: "Οδηγός αποτίμησης και σχεδιασμού του εκπαιδευτικού έργου στη σχολική μονάδα για την πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση" (Χρηματοδότηση από το ΥΠΕΠΘ / ΕΠΕΑΕΚ Ι), 2000.
 • Μελέτη - Συγγραφή οδηγού: "Δημοτικό σχολείο και γονείς: Οικοδομώντας μια δημιουργική σχέση" (Χρηματοδότηση από την Επιτροπή Ερευνών του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου), 2000
 • Ερευνητικό πρόγραμμα «ΙΣΤΟΣ - Δίκτυο παροχής υπηρεσιών τηλεμάθησης με πολιτιστικό περιεχόμενο», σε συνεργασία με το Ίδρυμα Μελετών Λαμπράκη (επισπεύδον ίδρυμα), την OTEnet, την Ταινιοθήκη της Ελλάδος, το Ινστιτούτο Επεξεργασίας Λόγου, την εταιρεία Expertnet, τη Μεγάλη Μουσική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος - Λίλιαν Βουδούρη, την Εθνική Πινακοθήκη, το Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο (Χρηματοδότηση από τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας), 1997-1999
 • Ερευνητικό πρόγραμμα «VICTOR - Visual Cultural Training Oriented Resources», σε συνεργασία με τo Ίδρυμα Μελετών Λαμπράκη (Επισπεύδον ίδρυμα), την Ταινιοθήκη της Ελλάδος, την εταιρεία τεχνικής στήριξης TESEO (Βέλγιο), την εταιρεία επικοινωνίας New Media Communications - NCP (Ολλανδία), το φωτογραφικό αρχείο Frateli Alinari (Ιταλία) (Χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Πρόγραμμα Δράσης Raphael), 1997-1999.
 • «ΘΑΛΗΣ – Πρόσβαση στην Ανώτατη Εκπαίδευση. Μελέτη των κοινωνικών, εκπαιδευτικών και θεσμικών διαστάσεων της ζήτησης Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, των προβλημάτων και των πολιτικών ικανοποίησής της – μια Συγκριτική και εμπειρική προσέγγιση» (Χρηματοδότηση ΕΣΠΑ, Δράση Θαλής), 2012-2015.
 • «Συγκριτική μελέτη των ευρωπαϊκών πολιτικών αξιολόγησης και βελτίωσης της ποιότητας του εκπαιδευτικού έργου και διερεύνηση της δυνατότητας μεταφοράς εμπειριών και τεχνογνωσίας στην ελληνική εκπαίδευση». (Χρηματοδότηση ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ, Δράση Πυθαγόρας ΙΙ), 2004-2007.
 • Πρόγραμμα Δράσης SOCRATES, Ευρωπαϊκό Θεματικό Δίκτυο "Children's Identity and Citizenship in Europe: Social, Economic and Political Learning and Understanding Within the European Context" (Χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή), με επισπεύδον ίδρυμα το University of North London. (1998)
 • «Συγκριτική μελέτη των πολιτικών και συστημάτων διασφάλισης ποιότητας του έργου των ιδρυμάτων ανώτατης εκπαίδευσης σε επιλεγμένες ευρωπαϊκές χώρες στο πλαίσιο της διαδικασίας της Μπολόνια» (Χρηματοδότηση από την Επιτροπή Ερευνών του Πανεπιστημίου Αθηνών), 2004.
 • «Διοίκηση ολικής ποιότητας στα ιδρύματα της ανώτατης εκπαίδευσης. Συγκριτική αποτίμηση της Ευρωπαϊκής και διεθνούς εμπειρίας» (Χρηματοδότηση από την Επιτροπή Ερευνών του Πανεπιστημίου Αθηνών), 2002.
 • "Educational Governance and Social Integration and Exclusion in Europe", με σύμπραξη των Πανεπιστημίων University of Newcastle, Australia University of Helsinki, Finland, Johann Wolfgang Goethe-Universitat, Frankfurt/Main Germany, University of Athens, Greece, Icelandic University College of Education, Iceland, Universidade de Lisboa, Portugal, Universidad de Granada/ Organismo Autonomo, Spain,Uppsala University (Επισπεύδον ίδρυμα), Sweden, Keele University, UK, Westhill College, UK, (Χρηματοδότηση DG V, E.C., 4th Framework Progreamme, TSER.), 1997-2000.
 • «Συγκριτική μελέτη και αξιολόγηση προγραμμάτων διεθνών σπουδών στην εκπαίδευση και συγκριτικής εκπαίδευσης στην Ευρώπη και στις ΗΠΑ με έμφαση στα προγράμματα δια-πανεπιστημιακής συνεργασίας και ανάπτυξης συστημάτων μεταφοράς ακαδημαϊκών μονάδων» (Χρηματοδότηση ΕΠΕΑΕΚ Ι) 1997-1998.
 • «Μελέτη συστημάτων εξ αποστάσεως διαχείρισης γνώσης στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Η περίπτωση των γνωστικών πεδίων του εκπαιδευτικού μάνατζμεντ, της διεθνούς εκπαίδευσης και των ευρωπαϊκών σπουδών στην εκπαίδευση σε πανεπιστήμια της Αγγλίας και των ΗΠΑ» (Χρηματοδότηση από την Επιτροπή Ερευνών του Πανεπιστημίου Αθηνών), 1998.
 • "Η Ευρωπαϊκή διάσταση της αγωγής για το περιβάλλον. Συγκριτική μελέτη των πολιτικών και της εκπαιδευτικής πράξης σε χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ενωσης", (Χρηματοδότηση από την Επιτροπή Ερευνών του Πανεπιστημίου Αθηνών), 1995.

 

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ: 

Συγγραφικό έργο:

Βιβλία:

 • Συγκριτική Σπουδή της Εκπαίδευσης. Θεωρήσεις, Ζητήματα, Διεθνείς εκπαιδευτικές τάσεις και πολιτικές. Αθήνα, 2012
 • Η Επαγγελματική και Παιδαγωγική Κατάρτιση των Εκπαιδευτικών της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Κριτική και Συγκριτική Θεώρηση/
  The Professional and Pedagogical Training of Secondary School Teachers – a critical and comparative approach. Εργαστήριο Συγκριτικής Διεθνούς Εκπαιδευτικής Πολιτικής και Επικοινωνίας
  Αθήνα / Athens, 2011
 • Η Βασική επαγγελματική κατάρτιση των εκπαιδευτικών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Κριτική και συγκριτική θεώρηση, Εκδόσεις Διάδραση, Αθήνα 2011
 • Changing Educational Landscapes: Educational policies, schooling systems and higher education - a comparative perspective. Springer Publishers, Dordrecht 2010
 • Quality and Equality in Education. Policies and Practices in Comparative Perspective. CESE. Athens 2009
 • Συγκριτική Σπουδή της Εκπαίδευσης, Τόμος Ι: Θεωρήσεις και Ζητήματα.'Εκδοση Ε.Σ.ΠΑΙ.Δ.Ε.Π.Ε. Αθήνα 1997
 • Συγκριτική Σπουδή της Εκπαίδευσης, Τόμος ΙΙ: Ζητήματα Διεθνούς Εκπαιδευτικής Πολιτικής - Ιστορικές Καταβολές, Σύγχρονες Τάσεις και Προοπτικές.'Εκδοση Ε.Σ.ΠΑΙ.Δ.Ε.Π.Ε. Αθήνα 2007
 • Το Πανεπιστήμιο στην Εποχή της Ύστερης Νεωτερικότητας. Συγκριτική Μελέτη της Ιδεολογικής και Θεσμικής του Μεταλλαγής.'Εκδοση Ε.Σ.ΠΑΙ.Δ.Ε.Π.Ε. Αθήνα 2001
 • Η Εκπαίδευση Απέναντι στις Προκλήσεις του 21ου Αιώνα. Νέες Ορίζουσες και Προοπτικές. Εκδόσεις Λιβάνη. Αθήνα 2001
 • «Εκπαίδευση και Περιφερειακή Ανάπτυξη: Ευρωπαϊκές Πολιτικές και Ελληνική Εμπειρία» Πανεπιστημιακές Σημειώσεις. Αθήνα 2008
 • Σημειώσεις Συγκριτικής Παιδαγωγικής. Πανεπιστημιακές σημειώσεις. Αθήνα 1995
 • Προετοιμασία και Συγγραφή Δοκιμίου. Ένας Συνοπτικός Πρακτικός Οδηγός.'Εκδοση Ε.Σ.ΠΑΙ.Δ.Ε.Π.Ε. Αθήνα 2005

 

Συμμετοχή σε συλλογικά έργα:

 • "Η Γλαυκώπις Αθηνά, ο Κερδώος Ερμής και η Ποιότητα στην Εκπαίδευση. Αντιπαραθέσεις και Επαναπροσδιορισμοί", στο Παπαδάκης, Ν., Χανιωτάκης, Ν., (Επιμ.) Εκπαίδευση, Κοινωνία και Πολιτική, Αθήνα, Ελληνικά Γράμματα (υπό έκδοση, εκδόσεις Πεδίο).
 • “Συγκριτική Παιδαγωγική: Ανάπτυξη, σχολές σκέψεις, χαρακτηριστικά, προοπτικές”, στο Μαυροειδής, Γ. (επιμ.) Εισαγωγή στις Επιστήμες Αγωγής, Εκδόσεις Γρηγόρη, Αθήνα 2011, σ. 91-108.
 • «Η παιδαγωγική και επαγγελματική προετοιμασία του εκπαιδευτικού σε αναθεώρηση. Κριτική και συγκριτική αποτίμηση αντιλήψεων, τάσεων και προοπτικών». Στο Ματθαίου Δ. (Επ.) / Mattheou. D.(Ed.) Η επαγγελματική και παιδαγωγική κατάρτιση των εκπαιδευτικών της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης – κριτική και συγκριτική θεώρηση / The professional and pedagogic training of secondary school teachers – A critical and comparative approach, Αθήνα / Athens 2011, σ. 12-19.
 • «Η βασική επαγγελματική κατάρτιση των εκπαιδευτικών της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Κριτική και συγκριτική θεώρηση του ιδεολογικού και θεσμικού της χαρακτήρα» Στο Ματθαίου, Δ. (Επ.) Η βασική επαγγελματική κατάρτιση των εκπαιδευτικών της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης: Κριτική και συγκριτική θεώρηση, Διάδραση, Αθήνα 2011, σ. 15-64.
 • «Το σχολείο απέναντι στις προκλήσεις της εποχής. Εναλλακτικές αναγνώσεις και διλήμματα εκπαιδευτικού προσανατολισμού» στο Πυργιωτάκης I. "Περί Παιδείας Διάλογος". Σχολή Επιστημών Αγωγής Πανεπιστημίου Κρήτης, Ρέθυμνο 2010, σ. 33-44.
 • «Χαμένοι στη μετάφραση. Εννοιολογικές, ιδεολογικές και πολιτικές ερμηνείες της ποιότητας στην εκπαίδευση.» Στο: Θεοφιλίδης, Χρ. (επιμ.) Ποιότητα στην Εκπαίδευση: Λευκωσία: Εκδόσεις Πανεπιστημίου Λευκωσίας.
 • Introduction (with Yiannis Roussakis) CESE Papers and Reports, Athens 2009
 • Introduction Coda Changing Educational Landscapes: Educational policies, schooling systems and higher education a comparative perspective
 • "The Scientific Paradigm in Comparative Education", υπό δημοσίευση στοCowen, R., Kazamias, A. M. (Eds.), International Handbook of Comparative Education, Springer International Handbooks of Education Series, Vol. 22.
 • "The Greek Society of Comparative Education: Promoting understanding across borders" υπό δημοσίευση στο Masemann, V., Bray, M., & Manzon, M. (eds), Common Interests, Uncommon Goals; Histories of the World Council of Comparative Education Societies and its Members,CERC & Springer, Hong Kong 2007.
 • "Can the Local Be Tuned into the Global? Europeanization and the Quality of Higher Education in Greece", in Sprong?e, J.& Winther-Jensen, T.H. (eds), Identity, Education and Citizenship - Multiple Interrelations, Peter Lang, Berlin 2006, pp.263 - 277.
 • "Η εκπαίδευση στις φυσικές επιστήμες και η παιδεία του πολίτη στο σύγχρονο κόσμο - Παραδόσεις και προοπτικές", στο Τριλλιανός A. κ.ά. (επιμ.) Αναγνώριση - Τιμητικό Αφιέρωμα στον Καθηγητή Θ. Εξαρχάκο, Παιδαγωγικό Τμήμα Δ.Ε., Αθήνα 2006, σ. 295 - 310.
 • "Marketing a New Institutional Identity for the University in Europe. The Bologna Process and the National Context", in Buk-Berge, E., Holm-Larsen, S., Wiborg, S. (eds), Education Across Borders - Comparative Studies, Didakta, Oslo 2004, pp. 57-72.
 • "Το Πανεπιστήμιο στην εποχή της ύστερης νεωτερικότητας και η προσπάθεια χειραγώγησης της ιδεολογικής και θεσμικής μεταλλαγής του", στο Κασσωτάκης, Μ., Φλουρής, Γ. (επιμ.), Εκπαιδευτικά Ανάλεκτα, Τιμητικός Τόμος για το Βύρωνα Μασσιάλα, Ατραπός, Αθήνα 2005, σ. 260-283.
 • "Το Πανεπιστήμιο σε μεταλλαγή. Ο αναγνωστικός κώδικας της Νέας Δεξιάς και η μάχη των λέξεων", στο Παπαδάκης, Ν. (επ) Κράτος, Κοινωνία, Αγορά και Πολιτικές στην Εκπαίδευση, Σαββάλας,  Αθήνα 2003 σ. 147-172 Επίσης στο Γράβαρης, Δ., Παπαδάκης, Ν. (επιμ.) Εκπαίδευση και Εκπαιδευτική Πολιτική - Μεταξύ Κράτους και Αγοράς, Σαββάλας, Αθήνα 2005, σ. 292-317.
 • "Συγκριτική σπουδή των εκπαιδευτικών τάσεων. Οι επιστημολογικές παραδοχές της κλασικής ιστορικής προσέγγισης και η σημασία τους στην εκπαιδευτική πολιτική", στο. Μπουζάκης, Σ (επιμ.), Συγκριτική Παιδαγωγική ΙΙΙ - Θεωρητικά, μεθοδολογικά προβλήματα και σύγχρονες τάσεις στη διεθνή εκπαίδευση, Gutenberg, Αθήνα 2001, σ. 187-206.
 • "Νέες ορίζουσες και ορισμοί του εκπαιδευτικού έργου στην εποχή της ύστερης νεωτερικότητας. Η προβληματική της εκπαιδευτικής πολιτικής σε αναψηλάφηση", στο Χατζηδήμος, Δ. (επιμ.), Παιδαγωγική και Εκπαίδευση, Εκδόσεις Αφών Κυριακίδη, Θεσσαλονίκη 2001, σ. 435-444.
 • "Συγκριτική εκπαίδευση και εκπαιδευτική πολιτική. Από τις σειρήνες στην προκρούστεια κλίνη ή περί δογμάτων λόγος στη συγκριτική σπουδή της εκπαίδευσης", στο Μπουζάκης, Σ. (επιμ.), Ιστορικο-συγκριτικές προσεγγίσεις, Gutenberg, Αθήνα 2000, σ. 245-270.
 • "Localising the Global: The Changing Shape of Educational Politics", in Α. Kazamias, M. Spillane (eds), Education and the Structuring of the European Space, Seirios,  Athens 1998, pp. 187-196.
 • "The politics of Curriculum Control in Greek Secondary Education. A Comparative Study", in Slade, I. (ed), Managing Curricula. A Comparative Perspective, LACE, London 1984.
 • "Refutation in Applied Comparative Education: The Use of the Comparative Argument in Policy Making", in Cowen, R., Stokes, P. (eds), Methodological Issues in Comparative Education, LACE, London 1982, pp. 110-118.

 

Άρθρα σε Επιστημονικά περιοδικά:

 • “‘Running the Gauntlet’: The Bologna Process in Greece”, European Education Special Issue, vol. 43, no.3, pp. 70-84
 • “The Bologna Process – Lessons from the Balkan Countries”  European Education Special Issue, vol. 43,no.3, pp.3-12
 • “Η παιδαγωγική και επαγγελματική προετοιμασία του εκπαιδευτικού σε αναθεώρηση. Κριτική και συγκριτική αποτίμηση αντιλήψεων, τάσεων και προοπτικών.”Στο Συγκριτική και Διεθνής Εκπαιδευτική Επιθεώρηση”, τ. 16-17, Άνοιξη Φθινόπωρο  2011, Εκδόσεις Παπαζήση σελ. 29 – 37.
 • “Η ελληνική εκπαίδευση τριάντα χρόνια μετά την ένταξη.” Στο Διεθνής και Ευρωπαϊκή Πολιτική, τ. 21-22, σ. 199 - 210. 2011
 • "Tradition and Change in Greek Education - Contemporary Issues and Trends", υπό έκδοση στην ιταλική γλώσσα, στο περιοδικό I Problemi della Pedagogia.
 • "Πολιτικές πρόσβασης στην Τριτοβάθμια εκπαίδευση. Μαθήματα και παθήματα από τη διεθνή εμπειρία." Στο Επιστημονικό Συνέδριο Το Λύκειο και το σύστημα πρόσβασης: οι αναγκαίες αλλαγές, της ΠΟΣΔΕΠ - ΑΕΙ, Αθήνα 15-16 Οκτωβρίου 2009
 • «Ποιότητα στην εκπαίδευση - Ιδεολογικές ορίζουσες, εννοιολογήσεις και πολιτικές - Μια συγκριτική θεώρηση» Στο Επιθεώρηση Εκπαιδευτικών Θεμάτων, Τεύχος 13, 2007, σ.10-32
 • "Ανθρωπισμός και Τεχνολογία. Σκέψεις για την καταγωγή και τις προοπτικές υπέρβασης ενός διαχρονικού διλήμματος της εκπαιδευτικής πολιτικής", (υπό δημοσίευση στο Βήμα των Κοινωνικών Επιστημών, τ. 48).
 • "'Τάσεις' στη διαμόρφωση του Ευρωπαϊκού Χώρου Εκπαίδευσης. Η μεταλλαγή ενός εργαλείου ανάλυσης σε μέσο χειραγώγησης εκπαιδευτικής πολιτικής", στο Συγκριτική και Διεθνής Εκπαιδευτική Επιθεώρηση, τευχ. 8, Απρίλιος 2007, σ. 61-72.
 • "Το συγκριτικό επιχείρημα στην εκπαιδευτική πολιτική. Διδαχές και διδάγματα", στο Συγκριτική και Διεθνής Εκπαιδευτική Επιθεώρηση, τευχ. 6, Απρίλιος 2006, σ. 24-32.
 • "Who Carries the National Flag? The Politics of Cultural Identity in an Increasingly Multicultural Greek School", in cooperation with Theocharis, D. & Roussakis, Y., in European Education, Special Issue "Integration and Identity: Implications for European Education. Part 2 - The Context of Post-nationalism, Implications for Education for National Identity and Integration, vol. 37, no.4, pp.50-60.
 • "Ο ενιαίος χώρος ανώτατης εκπαίδευσης στην Ευρώπη και η νέα θεσμική ταυτότητα του Πανεπιστημίου", στο Ηώς, τομ.1, Αθήνα 2005, σ. 90-99.
 • "Ο λόγος περί ιδιωτικών πανεπιστημίων. Προπέτασμα της μεταρρυθμιστικής δυσπραγίας στη δημόσια ανώτατη εκπαίδευση;", στο Συγκριτική και Διεθνής Εκπαιδευτική Επιθεώρηση, τευχ. 4, Απρίλιος 2005, σ. 13-36.
 • "Promoting Understanding in Education across Europe. Study Visits and the Contribution of Comparative Education", in European Journal of Vocational Education, no 34, January - April  2005/1, pp. 6-15 (μεταφρασμένο επίσης στα  γαλλικά, ισπανικά, γερμανικά και σλοβακικά).
 • "The Reform of the Greek University. A Desideratum in Abeyance", in European Education, Vol. 35 (3), 2003, pp. 31-43.
 • "Το Πανεπιστήμιο στην εποχή της ύστερης νεωτερικότητας και η προσπάθεια χειραγώγησης της ιδεολογικής και θεσμικής μεταλλαγής του", στο Συγκριτική και Διεθνής Εκπαιδευτική Επιθεώρηση, τευχ. 1, Οκτώβριος 2003, σ. 43-66.
 • "Παγκοσμιοποίηση, κοινωνία της γνώσης και διά βίου εκπαίδευση. Οι νέες ορίζουσες του εκπαιδευτικού έργου", στο Νέα Παιδεία, τ. 93, Αθήνα 2000, σ. 13-26.
 • "Ανάλυση κόστους της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης", σε συνεργασία με τους Δημάκο, Γ. και Καρατζιά, Ε., στο Μαθηματική Επιθεώρηση, τ. 51, Ελληνική Μαθηματική Εταιρεία, Αθήνα 1999, σ. 131-144.
 • "Πραγματικότητα και εκπαιδευτική πολιτική. Απεικασμάτων έλεγχος συγκριτικός και επιστημολογικός", στο Εκπαιδευτικά, τ. 43, Αθήνα 1997, σ. 80-87.
 • "Θεσμοθετημένες μορφές επιμόρφωσης: Μελέτη της πιλοτικής εφαρμογής των ταχύρυθμων προαιρετικών επιμορφωτικών προγραμμάτων σε τρία ΠΕΚ της χώρας κατά το χρονικό διάστημα Οκτωβρίου 1995 - Ιουνίου 1996", σε συνεργασία με τους Αγγελάκο, Κ., Κωστάκο, Α., Μάρκου, Π., Μπενέκου, Ε., Σπυροπούλου, Δ., στο Επιθεώρηση επιστημονικών και εκπαιδευτικών θεμάτων, Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, Αθήνα 1999, σ. 7-32.
 • "Ταξιδεύοντας στην Αγγλία με το Νίκο Καζαντζάκη. Η οπτική της συγκριτικής παιδαγωγικής", στο Νέα Παιδεία, τ. 87, Αθήνα 1998, σ. 89-101.
 • "Η ιδεολογία του Ελληνικού σχολείου και η συνθετική δημιουργική εργασία: σχέση ασύμβατη ή διαλεκτική; Μια συγκριτική θεώρηση", στο Νέα Παιδεία, τ. 81, Αθήνα 1997, σ. 121-131.
 • "Νέες πολιτικές εισαγωγής στην αγγλική τριτοβάθμια εκπαίδευση: λειτουργικός εκσυγχρονισμός ή συντηρητική ανασύνταξη;", στο Παιδαγωγική Επιθεώρηση, τ. 24, Θεσσαλονίκη 1996, σ. 69-80.
 • "Μετανεωτερικότητα και η θέση των φυσικών επιστημών στο σχολικό πρόγραμμα. Γνωσιολογικό σχεδίασμα συγκριτικής σπουδής πολιτικών εκπαίδευσης", στο Μαθηματική Επιθεώρηση, τευχ. 44, Αθήνα, 1995, σ. 58-79.
 • "Εθνικές πολιτικές και ευρωπαϊκό πλαίσιο στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση", στο Σύγχρονο Σχολείο, τ. 20, Αθήνα 1994, σ. 76-80.
 • "Εθνικός Χαρακτήρας και συγκριτική σπουδή της εκπαίδευσης. Εννοιολογικές, επιστημολογικές και μεθοδολογικές αναζητήσεις της αγγλικής συγκριτικής σκέψης. Η επιστημονική προσέγγιση", στο Τα Εκπαιδευτικά, τ. 29-30, Αθήνα 1993, σ. 187-213.
 • "Κράτος, ιδεολογία και ο πολιτικός ρόλος του εκπαιδευτικού", στο Μαθηματική Επιθεώρηση, τ. 40, Ελληνική Μαθηματική Εταιρεία, Αθήνα 1993, σ. 20-54.
 • "Εθνικός Χαρακτήρας και συγκριτική σπουδή της εκπαίδευσης. Εννοιολογικές, επιστημολογικές και μεθοδολογικές αναζητήσεις της αγγλικής συγκριτικής σκέψης.  Η κλασική ιστορική προσέγγιση", στο Τα Εκπαιδευτικά, τ. 27-28, Αθήνα 1992, σ. 234-255.
 • "Εκπαιδευτικός λειτουργός. Μια συγκριτική ανάλυση του χαρακτήρα του", στο Λόγος και Πράξη, τομ. 1, τευχ. 16, Αθήνα 1982, σ. 8-36.
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ & ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ: 
 • Εκπαιδευτική αποστολή στο Milton Keens (Αγγλία) για την επιτόπια μελέτη του θεσμικού πλαισίου και της λειτουργίας του Βρεττανικού Open University στο πλαίσιο της προετοιμασίας θεσμοθέτησης του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου. 1 - 9 Φεβρουαρίου 1995
 • Συμμετοχή στην ομάδα εργασίας "Raising standards of pupil achievement through the training the training and development of the leader and principals of schools", Chichester, UK, 4-10/7/1999.
 • Μέλος επιτροπής κρίσεως Βραβείων Επιχειρηματικότητας του ΕΒΕΑ για μαθητές και φοιτητές, Αθήνα, 2006
 • Μέλος της Ελληνικής αντιπροσωπίας στην Ομάδα Εργασίας Αξιολόγησης του Προγράμματος ARION, Lyon, Μάρτιος 1994.
 • Μέλος της Ελληνικής Αντιπροσωπείας στο Ευρωπαϊκό Forum Comenius - Seminar Action 3  που οργανώθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στη Βαρκελώνη από 20 έως 22 Οκτωβρίου 1995.
 • Εθνικός εκπρόσωπος στην Επιτροπή Παιδείας του Συμβουλίου της Ευρώπης, Στρασβούργο 1998.
 • Ομάδα εργασίας για την εκπαίδευση Ελληνοπαίδων Εξωτερικού, ΥΠΕΠΘ 1994.
 • Ομάδα Εργασίας για το σχεδιασμό Εθνικής Επιμορφωτικής Πολιτικής, ΥΠΕΠΘ 1994 - 1996.
 • Ομάδα Εργασία για την ένταξη της Διετούς Μετεκπαίδευσης εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης στα Πανεπιστήμια, 1994 -1995.
 • Ομάδα Εργασίας για την προετοιμασία του νομοθετικού διατάγματος για το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, ΥΠΕΠΘ 1995.
 • Πρόεδρος της Ομάδας Εργασίας για τη διαμόρφωση του Οργανισμού Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών (ΟΕΠΕΚ), 1998 -2000.
 • Μέλος της Επιτροπής αναθεώρησης του αναλυτικού προγράμματος φυσικής για το Γυμνάσιο 1992 - 1993.
 • Μέλος της Επιτροπής για την αξιολόγηση της πορείας του Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου (ΥΠΕΠΘ 1997).
 • Μέλος της Ελληνικής Αντιπροσωπείας στην Ομάδα Εργασίας του International Bureau of Education της UNESCO με αντικείμενο "Education Policies and Curriculum Design and Implementation at the Upper Primary and General Secondary Levels", Γενεύη 11-18 Σεπτεμβρίου 1998.
Δημήτρης Ματθαίου