Δημήτρης Π. Παναγιωτόπουλος

Καθηγητής Αθλητικού Δικαίου | Σχολή Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού ΕΚΠΑ
Καθηγητής Αθλητικού Δικαίου | Σχολή Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού ΕΚΠΑ
Δημήτρης Π. Παναγιωτόπουλος | Καθηγητής Αθλητικού Δικαίου | Σχολή Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού ΕΚΠΑ

Ο Δημήτρης Π. Παναγιωτόπουλος είναι Καθηγητής του Πανεπιστημίου Αθηνών στη Σχολή Επιστήμης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού, δικηγόρος, παρ’ Αρείω Πάγω και ΣτΕ, πρ. Αντιπρόεδρος του Πανεπιστημίου Στερεάς Ελλάδας, Πρόεδρος της Διεθνούς Ενώσεως Αθλητικού Δικαίου (IASL) και του ΕΚΕΑΔ. Είναι μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών και Νομικός Σύμβουλος πολλών Νομικών Προσώπων, Αθλητικών Ομοσπονδιών και Οργανισμών, ενώ διευθύνει τη δικηγορική εταιρεία «Δημήτριος Π. Παναγιωτόπουλος & Συνεργάτες». Έχει διατελέσει ειδικός εμπειρογνώμονας Αθλητικού Δικαίου στην Ευρωπαϊκή Ένωση και μέλος Επιτροπών Αθλητικού Δικαίου του Υπουργείου Πολιτισμού. Έχει διατελέσει μέλος της Επιτροπής της Ευρωπαϊκής Προεδρίας (2003 - 2004) και ήταν υπεύθυνος για την αθλητική νομοθεσία και τη δημιουργία του Κώδικα Αθλητικού Δικαίου. Έχει συμμετάσχει στην οργάνωση πολλών Επιστημονικών Συνεδρίων - Σεμιναρίων - Συμποσίων σχετικά με το Αθλητικό Δίκαιο και Διεθνές Αθλητικό Δίκαιο. Είναι μέλος πολλών ελληνικών και ξένων επιστημονικών κοινοτήτων και Πρόεδρος του Ελληνικού Κέντρου Έρευνας Αθλητικού Δικαίου (ΕΚΕΑΔ). Είναι Ιδρυτικό μέλος και νυν Πρόεδρος της Διεθνούς Ενώσεως Αθλητικού Δικαίου (IASL) από το 2009, ενώ έχει διατελέσει και Γενικός Γραμματέας αυτής από το 1992 μέχρι το 2008. Είναι συγγραφέας και εκδότης πολλών επιστημονικών συγγραμμάτων και μονογραφιών και έχει δημοσιεύσει πάνω από 200 επιστημονικές μελέτες σε ελληνικά και ξένα επιστημονικά περιοδικά. Εκδίδει το  διεθνές επιστημονικό περιοδικό της IASL με τον τίτλο "International Sports Law Review Pandektis" και το ελληνικό επιστημονικό περιοδικό Επισκόπηση Αθλητικού Δικαίου “Lex Sportiva”. Έχει προσκληθεί ως ομιλητής πάνω σε θέματα που άπτονται του αθλητικού δικαίου και της Lex Sportiva, σε πολλά Πανεπιστήμια του εσωτερικού και του εξωτερικού, αλλά και σε διεθνή συνέδρια και σεμινάρια σε χώρες της Ευρώπης, της  Ασίας, της Αφρικής, της Νότιας και Βόρεια Αμερικής (ΗΠΑ) και της Αυστραλίας. Έχει λάβει βραβείο διακεκριμένων υπηρεσιών στο πεδίο του αθλητικού δικαίου (2010) από τον επιστημονικό φορέα «International Biographical Institute of Cambridge» και Βραβείο «Ανθρώπου της χρονιάς στα νομικά» (2009) από το «American Biographical Institute (INC)». Το 2005 έλαβε μέγιστη επιστημονική διάκριση καθώς του απονεμήθηκε το διεθνές επιστημονικό βραβείο από το Κέντρο Αθλητικού Δικαίου της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου του Johannesburg. Το 2004 έλαβε τιμητική πλακέτα από την Παγκύπρια Ένωση Φυσικής Αγωγής και Επιστήμης του Αθλητισμού, ενώ λίγα χρόνια νωρίτερα, το 1996, έλαβε επίσης τιμητική πλακέτα από την Ελληνική Ομοσπονδία της Αυστραλίας. Επίσης έχει λάβει χρυσό μετάλλιο από τον Πανελλήνιο Σύνδεσμο Αθλητικών Συντακτών για το αθλητικό συγγραφικό του έργο το 1987 και το 1992. Έχει εκδώσει πολλά επιστημονικά συγγράμματα και το έργο του έχει σχολιαστεί θερμά από πολλές προσωπικότητες του πολιτικού και επιστημονικού κόσμου και από τον ημερήσιο τύπο στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Επίσης έχει συγγράψει έργα φιλοσοφικού και πολιτικού περιεχομένου, όπως το τελευταίο: Αναθέσμιση τώρα. Δημοκρατία της κοινότητας, ενώ είναι μέλος πολλών κοινωνικών φορέων συμμετέχοντας στη διοίκηση.

Επικοινωνία

Ιστοσελίδες: www.panagiotopouloslaw.gr
www.iasl.orgwww.ekead.gr
www.iasl.org/pages/en/about_iasl/member_cv.php?uid=2
www.iasl-journals.com/index.php/en/
E-mail: dpanagio@phed.uoa.gr
Τηλέφωνο: 210 381 0312, 210 381 0329
Γραφείο: Βερανζέρου 4, 106 77, Αθήνα