Ελευθέριος Μπαμπάσης

Δρ. Επιχειρηματικής Εκπαίδευσης - Οικονομολόγος | Επιστημονικός Συνεργάτης E-Learning ΕΚΠΑ
Δρ. Επιχειρηματικής Εκπαίδευσης - Οικονομολόγος | Επιστημονικός Συνεργάτης E-Learning ΕΚΠΑ
Ελευθέριος Μπαμπάσης | Δρ. Επιχειρηματικής Εκπαίδευσης - Οικονομολόγος | Επιστημονικός Συνεργάτης E-Learning ΕΚΠΑ

Ο Μπαμπάσης Ελευθέριος  γεννήθηκε στην Αθήνα το 1979. Απέκτησε το Διδακτορικό του Δίπλωμα (PhD) το 2016 από το Πανεπιστήμιο Αθηνών, ενώ εργάζεται στο χώρο της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ως Επιστημονικός Συνεργάτης στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Στο πλαίσιο της διδακτορικής του διατριβής, εκπόνησε μελέτη με τίτλο: «Επιχειρηματική  Εκπαίδευση, Κίνητρα και Πολιτισμικό Υπόβαθρο» υπό την επίβλεψη των καθηγητών Σπ. Βλιάμου, Π.Ε. Πετράκη, Γ. Παπακωνσταντίνου. Tο 2004 ολοκλήρωσε το μεταπτυχιακό δίπλωμα (ΜΒΑ) με τίτλο: «Εφαρμοσμένη Οικονομική και Χρηματοοικονομική Επιστήμη» στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Επιπλέον είναι κάτοχος δύο Πανεπιστημιακών πτυχίων, το πρώτο από το τμήμα των Οικονομικών Επιστημών (2002) του Πανεπιστημίου Αθηνών και το δεύτερο από το τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας (2010).

Έχει συμμετάσχει στη συγγραφή του βιβλίου με τίτλο «Καινοτομία και Γνώση στην Ελλάδα της Κρίσης. Ολιστική Προσέγγιση», το οποίο εκδόθηκε από τις Εκδόσεις Γαβριηλίδης το 2014. Επίσης, έχει συνδημοσιεύσει στο περιοδικό Journal of the Knowledge Economy άρθρο με τίτλο: “Exploring the Relationship of  Innovation Intensity, Knowledge Production and Productivity in Greek SMEs before the eruption of Debt Crisis” (2015). Επίσης, έχει συμμετάσχει στο διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο International Conference of Development and Economy (2015) και έχει δημοσιευθεί στο Συλλογικό Τόμο του Συνεδρίου το άρθρο του με τίτλο: “Exploring the Relationship of  Youth Entrepreneurship, in the light of entrepreneurial lectures in tertiary education, intentions and cultural background”. Συμμετέχει ως εισηγητής σε συνέδρια. Ενδεικτικά αναφέρονται το Πολυσυνέδριο «ΜΟΝΕΥ SHOW» (2008) και Capital Vision (2014) στο Ζάππειο. Είναι συγγραφέας εκπαιδευτικού υλικού σχετικό με την προώθηση Πωλήσεων και στρατηγικές ανάπτυξής τους και έχει συμμετάσχει σε δράσεις προώθησης της νεανικής επιχειρηματικότητας μέσω Επιχειρηματικών Διαγωνισμών (2012-2015) ανάδειξης των καλύτερων επιχειρηματικών ιδεών.

Κατά το παρελθόν έχει δουλέψει στον ιδιωτικό τομέα και συγκεκριμένα στη ναυτιλιακή εταιρεία Project Shipping INC (2005‐2006), στο Υπουργείο Πολιτισμού στη Διεύθυνση Εκτέλεσης Έργων Μουσείων και Πολιτιστικών Κτιρίων (ΔΕΕΜΠΚ) (2009‐2010), στην εταιρεία ΤΙΤΑΝ Α.Ε. (2010‐2011), στο Πανεπιστήμιο Αθηνών στη διαχείριση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων Επιχειρηματικότητας και Καινοτομίας (2006-2009 & 2011-2015), στο τμήμα E-Learning του ΚΕΚ του ΕΚΠΑ (2015-2016) στη διοικητική υποστήριξη Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων, ενώ έχει συμμετάσχει ως σύμβουλος στην εταιρεία Ε.Τ.Μ.Ε. Πέππας & Συνεργάτες Ε.Ε στη μελέτη και κατάρτιση οικονομοτεχνικών μελετών και Ανάλυσης Κόστους Οφέλους (Α.Κ.Ο) σε έργα με περιβαλλοντικές επιπτώσεις.

Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα αφορούν στη σύγχρονη επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα και τη διερεύνηση χρηματοδότησης νέων επιχειρήσεων. Έχει συμμετάσχει ως σύμβουλος καθοδήγησης ‐ υποστήριξης (mentoring) σε καινοτόμες ιδέες και στην αξιολόγηση επιχειρηματικών σχεδίων νέων ανθρώπων. Μέσα από τις συγκεκριμένες δράσεις που αναλαμβάνει βοηθά νέους, ανέργους και μεμονωμένα άτομα να αναπτύξουν επιχειρηματικές δεξιότητες, που θα τους βοηθήσουν να ενταχθούν ξανά στην αγορά εργασίας ή να καταλήξουν στην ανάπτυξη μίας επιχειρηματικής ιδέας, η οποία θα μπορούσε να γίνει βιώσιμη επιχείρηση. Στο πλαίσιο αυτό, έχει αναπτύξει μία πρότυπη ηλεκτρονική εφαρμογή, όπου ο ενδιαφερόμενος μπορεί μέσα από την απάντηση πολλαπλών ερωτήσεων να κατανοήσει και να λάβει συμβουλές σχετικά με το την πιθανότητα επιτυχίας της επιχειρηματικής του ιδέας. Τα αποτελέσματα, που καταλήγει η συγκεκριμένη εφαρμογή, πλαισιώνονται και από τη συμμετοχή σε εξατομικευμένες συναντήσεις συμβουλευτικής υποστήριξης.

Επικοινωνία

E-mail: ebabasis@gmail.com