Κυριακή Ηλ. Καυκά

Οικονομολόγος - Υπ. Διδάκτωρ | Τμήμα Οικονομικών Επιστημών ΕΚΠΑ
Οικονομολόγος - Υπ. Διδάκτωρ | Τμήμα Οικονομικών Επιστημών ΕΚΠΑ
Κυριακή Ηλ. Καυκά | Οικονομολόγος - Υπ. Διδάκτωρ | Τμήμα Οικονομικών Επιστημών ΕΚΠΑ

Η Κυριακή Καυκά γεννήθηκε στην Αθήνα το 1988 και είναι οικονομολόγος. Αποφοίτησε δεύτερη από το τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών το 2011 και είναι κάτοχος του ΠΜΣ "Εφαρμοσμένης Οικονομικής και Χρηματοοικονομικής" του ιδίου τμήματος (2013). Είναι υποψήφια διδάκτορας του ΕΚΠΑ με αντικείμενο την αποτελεσματικότητα ή μη των οικονομικών μοντέλων και το πλαίσιο των πολιτικών που ενισχύουν τις πηγές ανάπτυξης λαμβάνοντας υπόψη το γεωγραφικό χώρο και το χρονικό ορίζοντα ως παράγοντες που παίζουν το σημαντικότερο ρόλο στην αποδοτικότητα των εφαρμοζόμενων οικονομικών πολιτικών. Έχει λάβει υποτροφία από το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών το 2010. Από το 2011 εργάζεται ως Επιστημονικός Συνεργάτης στο Πανεπιστήμιο Αθηνών όπου ασχολείται με την ανάπτυξη, συγκέντρωση και επεξεργασία εκπαιδευτικού υλικού για προγράμματα συμπληρωματικής εξ' αποστάσεως εκπαίδευσης με χρήση καινοτόμων μεθόδων. Έχει δημοσιεύσεις σε περιοδικά όπως το Journal of Business Research και το Journal of Innovation and Knowledge έχει αρκετές συμμετοχές σε διεθνή επιστημονικά συνέδρια με κριτές και σε συλλογικούς τόμους ενώ έχει λάβει μέρος σε αρκετά ερευνητικά προγράμματα. Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα αφορούν την οικονομική ανάπτυξη και μεγέθυνση, την επιτυχία των οικονομιών, μακροοικονομικά θέματα καθώς και θέματα εκπαίδευσης και εργασίας.

Επικοινωνία

Προσωπική Ιστοσελίδα: Research Gate
E-mail: kkafka@econ.uoa.gr
Τηλέφωνο: 210 368 9368
Γραφείο: Σταδίου 5, 105 62, Αθήνα, Γραφείο 219