Μηνάς Αλ. Αλεξιάδης

Ομότιμος Καθηγητής Λαογραφίας | Τμήμα Φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής ΕΚΠΑ
Ομότιμος Καθηγητής Λαογραφίας | Τμήμα Φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής ΕΚΠΑ
Μηνάς Αλ. Αλεξιάδης | Ομότιμος Καθηγητής Λαογραφίας | Τμήμα Φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής ΕΚΠΑ

O Μηνάς Αλ. Αλεξιάδης είναι Έλληνας πανεπιστημιακός και συγγραφέας. Είναι ομότιμος καθηγητής Λαογραφίας στο Τμήμα Φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, επίτιμο μέλος (καθηγητής) του Τμήματος Κλασικής Φιλολογίας και Νεοελληνικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Βουκουρεστίου. Επίτιμος διδάκτωρ της Σχολής Κλασικών και Ανθρωπιστικών Σπουδών του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης. Επίτιμος διδάκτωρ του Παιδαγωγικού Τμήματος Δ.Ε. της Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Είναι, επίσης, διευθυντής του Ινστιτούτου Λαϊκού Πολιτισμού Καρπάθου, του Τμήματος Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών και Πρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής. Άρχων Υπομνηματογράφος της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας του Οικουμενικού Πατριαρχείου και Άρχων Χαρτουλάριος του Πατριαρχείου Αλεξανδρείας και Πάσης Αφρικής.

Γεννήθηκε στις Μενετές Καρπάθου το 1948, όπου παρακολούθησε τα εγκύκλια μαθήματα. Σπούδασε στη Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και έκανε συμπληρωματικές σπουδές στο Πανεπιστήμιο του Λονδίνου. Το 1982 αναγορεύτηκε αριστοβάθμιος διδάκτωρ Λαογραφίας στο Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, με θέμα διατριβής «Οι Ελληνικές παραλλαγές για τον δρακοντοκτόνο ήρωα: Aarne - Thompson 300,301A και 301Β, Παραμυθολογική μελέτη».

Έχει εκδώσει βιβλία και άλλες μελέτες και έχει συμμετάσχει σε συλλογικούς τόμους.


Σπουδές
Ο Μηνάς Αλ. Αλεξιάδης σπούδασε Μεσαιωνική και Νεώτερη Ελληνική Φιλολογία και Λαογραφία στη Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, απ’ όπου αποφοίτησε το 1972 με βαθμό «Άριστα». Σε όλη τη διάρκεια των σπουδών του, λόγω εξαιρέτου επιδόσεως, ήταν Υπότροφος του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών. Μετά τη στρατιωτική του θητεία (1973-1975) διορίστηκε καθηγητής στο Γυμνάσιο και Λύκειο Καρπάθου (1975-1977). Το 1982 αναγορεύτηκε διδάκτωρ Λαογραφίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων με βαθμό «Άριστα». Έκανε συμπληρωματικές σπουδές Κοινωνικής και Πολιτισμικής Ανθρωπολογίας, Εθνογραφίας και Λαογραφίας στο University College και στο London School of Economics του Πανεπιστημίου του Λονδίνου (1982-1983 και 1989-1990). Το 1976 πήρε πτυχίο Proficiency στην αγγλική γλώσσα.
Στα Πανεπιστημιακά αυτά Ιδρύματα παρακολούθησε, μεταξύ άλλων, προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και μεταδιδακτορικά Μαθήματα, Φροντιστήρια και Σεμινάρια της ειδικότητάς του από τους επιφανείς καθηγητές Δημήτριο Σ. Λουκάτο, Μιχαήλ Γ. Μερακλή, I. Μ. Lewis και Alan Dundes. Τα μαθήματα αυτά συνετέλεσαν στην καλύτερη επιστημονική του συγκρότηση. Πραγματοποίησε επίσης επιστημονική έρευνα στο Taylor Institution του Πανεπιστημίου της Οξφόρδης (1983 και 1989). Εκεί μελέτησε τα Κατάλοιπα του γνωστού νεοελληνιστή, αρχαιολόγου, διαλεκτολόγου και λαογράφου Richard M. Dawkins (1871-1955). Από την έρευνα αυτή προέκυψαν σχετικά δημοσιεύματα, τα οποία ανέδειξαν την προσφορά του Άγγλου επιστήμονα στην Ελληνική Λαογραφία.

Πανεπιστημιακή Σταδιοδρομία
(1977 - 1982) Βοηθός Καθηγητή, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων.
(1982 - 1986) Επιμελητής και Λέκτορας, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων.
(1986) Ομόφωνη εκλογή στη βαθμίδα του Επίκουρου καθηγητή, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων.
(1992) Εξέλιξη στη βαθμίδα του Αναπληρωτή καθηγητή, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων.
(1993) Ομόφωνη εκλογή στη βαθμίδα του Αναπληρωτή καθηγητή, Π.Τ.Δ.Ε, Πανεπιστήμιο Αθηνών.
(1997) Ομόφωνη και παμψηφεί εκλογή στη βαθμίδα του Καθηγητή, Π.Τ.Δ.Ε., Πανεπιστήμιο Αθηνών.
(2008) Ομόφωνη εκλογή, με τιμητική μετάκληση, Τμήμα Φιλολογίας, Πανεπιστήμιο Αθηνών.
(2008 - 2015) Διευθυντής Σπουδαστηρίου Λαογραφίας, Τμήμα Φιλολογίας, Πανεπιστήμιο Αθηνών.
(2014 - 2015) Διευθυντής του Τομέα Βυζαντινής Φιλολογίας & Λαογραφίας, Τμήμα Φιλολογίας, Πανεπιστήμιο Αθηνών.
(2008 - 2015) Διευθυντής ΠΜΣ με ειδικότητα "Λαογραφία", Τμήμα Φιλολογίας, Πανεπιστήμιο Αθηνών.
(2015) Ομόφωνη απόφαση απονομής του τίτλου του Ομότιμου Καθηγητή από το Τμήμα Φιλολογίας και τη Σύγκλητο του Πανεπιστημίου Αθηνών.


Επιστημονικές Δραστηριότητες

Ο Μηνάς Αλ. Αλεξιάδης παρουσιάζει έντονη επιστημονική δραστηριότητα. Κατά τη διάρκεια της θητείας του στο Τμήμα Φιλολογίας, της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών (2008 - 2015) οργάνωσε Ετήσιες Σεμιναριακές Διαλέξεις στη Μνήμη επιφανών καθηγητών Λαογραφίας. Το 2012, με δική του εισήγηση προς το Τμήμα Φιλολογίας, ιδρύεται το Ινστιτούτο Λαϊκού Πολιτισμού Καρπάθου, που έχει έδρα την Κάρπαθο, το οποίο διευθύνεται από τον ίδιο. Επίσης, οργάνωσε πέντε Διεθνή Συνέδρια Καρπαθιακής Λαογραφίας και Μετανάστευσης στην Κάρπαθο με τη συμμετοχή πολλών Ελλήνων και ξένων επιστημόνων. Με ενέργειές του και τη συνεργασία των συναδέλφων του ιδρύθηκε Λαογραφικό Μουσείο και Αρχείο στο Τμήμα Φιλολογίας, της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών.
Διετέλεσε μέλος Εξεταστικών Επιτροπών του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών (Ι.Κ.Υ) από το 1992 έως το 2010. Εισηγητής, αξιολογητής και μέλος Εκλεκτορικών Σωμάτων για εκλογή καθηγητών σε Τμήματα των Πανεπιστημίων Αθηνών, Θεσσαλονίκης, Ιωαννίνων, Χαροκοπείου, Πατρών, Θεσσαλίας, Θράκης, Ιονίου, Αιγαίου, Δ. Μακεδονίας, Δ. Στερεάς Ελλάδας, Πελοποννήσου και Κύπρου.

Με εισηγήσεις του αναγορεύτηκαν επίτιμοι διδάκτορες Λαογραφίας του Πανεπιστημίου Αθηνών:
(2006) ο Επίκουρος καθηγητής Ιατρικής Γεράσιμος Ρηγάτος, Π.Τ.Δ.Ε., Πανεπιστήμιο Αθηνών.
(2014) ο Καθηγητής της Παροιμιολογίας και Λαογραφίας του Πανεπιστημίου Vermont Wolfgang Mieder, Τμήμα Φιλολογίας, Πανεπιστήμιο Αθηνών. Από τον Οκτώβριο του 2016 μέχρι και σήμερα είναι Ακαδημαϊκός Υπεύθυνος του Προγράμματος "Λαογραφία - Σύγχρονος Λαϊκός Πολιτισμός", στο πλαίσιο της Συμπληρωματικής εξ' Αποστάσεως Εκπαίδευσης E- learning του Κέντρου Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης και Δια Βίου Μάθησης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Τιμητικές Διακρίσεις
Είναι τακτικός εταίρος της Ελληνικής Λαογραφικής Εταιρείας (Γενικός Γραμματέας του Δ. Σ.), της Αγγλικής Λαογραφικής Εταιρείας, της Αμερικανικής Λαογραφικής Εταιρείας, της Διεθνούς Εταιρείας Λαϊκών Διηγήσεων, της Ελληνικής Ανθρωπιστικής Εταιρείας, της Εταιρείας Ελλήνων Φιλολόγων, της Πανελλήνιας Ένωσης Φιλολόγων, του Φιλολογικού Συλλόγου «Παρνασσός», της Δωδεκανησιακής Ιστορικής και Λαογραφικής Εταιρείας και της Ένωσης Δωδεκανήσιων Καθηγητών Πανεπιστημίου. Είναι επίσης κριτής του διεθνούς επιστημονικού περιοδικού Folklore. Διετέλεσε διευθυντής του Πολιτιστικού Ιδρύματος Δωδεκανήσου (Κλεόβουλος ο Λίνδιος) (Αθήνα: 1992-1995), Πρόεδρος του Ιδρύματος αυτού (2015-2021) και από το 2021 είναι Επίτιμος Πρόεδρος. Το 1982 του απονεμήθηκε το Πανδωδεκανησιακό Βραβείο του Ιδρύματος Μοσκόβη για λαογραφική εργασία του.

Για το έργο του έχει λάβει πολλές άλλες τιμητικές διακρίσεις, όπως:
Με εισήγηση της Κοσμητείας του Department of Byzantine and Modern Greek Studies (King’s College London) του απονεμήθηκε από το Academic Board and Council του Πανεπιστημίου του Λονδίνου ο τίτλος Honorary Research Associate την περίοδο 1989-1990.
Το 1995 του απονεμήθηκε ο Χρυσός Σταυρός της Εκκλησίας της Δωδεκανήσου (από τον Μητροπολίτη Καρπάθου και Κάσου Αμβρόσιο).
Το 2000 ο Χρυσός Σταυρός της Αρχιεπισκοπής Θυατείρων και Μεγάλης Βρετανίας του Οικουμενικού Πατριαρχείου (από τον Αρχιεπίσκοπο Γρηγόριο).
Το 2008 τιμήθηκε με το Χρυσό Μετάλλιο του Πνευματικού Κέντρου του Δήμου Καρπάθου για την προσφορά του στον Ελληνικό λαϊκό πολιτισμό και τη γενέτειρά του Κάρπαθο.
Το 2009 του απονεμήθηκε στον Πατριαρχικό Ναό του Αγίου Μάρκου στην Αλεξάνδρεια το Οφφίκιο του Άρχοντος Χαρτουλαρίου του Πατριαρχείου Αλεξανδρείας από τον Πάπα και Πατριάρχη Αλεξανδρείας και Πάσης Αφρικής Θεόδωρο Β΄.
Το 2010 στον Ιερό Ναό της Ζωοδόχου Πηγής στην Κωνσταντινούπολη το Οφφίκιο του Άρχοντος Υπομνηματογράφου του Οικουμενικού Πατριαρχείου από τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο Α΄.
Το 2012 του απονεμήθηκε το Πανδωδεκανησιακό Βραβείο «Μνήμη Δημοσθένους Χαβιαρά», από τον Κοινωνικό Σύλλογο Συμαίων Αττικής «Ο Πανορμίτης», για το επιστημονικό και συγγραφικό του έργο που αναφέρεται στα Δωδεκάνησα.
Το 2016 του απονεμήθηκε (από την Κοσμητεία της Σχολής) ο τίτλος του Επίτιμου Μέλους (Καθηγητή) του Τμήματος Κλασικής Φιλολογίας και Νεοελληνικών Σπουδών της Σχολής Ξένων Γλωσσών και Λογοτεχνιών του Πανεπιστημίου Βουκουρεστίου για το διδακτικό και επιστημονικό έργο του.
Το 2018 του απονεμήθηκε Τιμητική Διάκριση από το Τμήμα Ιστορίας και Εθνολογίας και το Εργαστήριο Λαογραφίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης για τη συμβολή του στην ανάπτυξη των Ελληνικών Λαογραφικών Σπουδών και τη μελέτη του Ελληνικού παραδοσιακού και σύγχρονου λαϊκού πολιτισμού.

Το 2019, στη Μεγάλη Αίθουσα Τελετών του Πανεπιστημίου Αθηνών, του απονεμήθηκε ογκώδης Τιμητικός Τόμος με τίτλο «Πλάτανος Ευσκιόφυλλος» για την πολύχρονη προσφορά του στην επιστήμη της Λαογραφίας. Ο τόμος αυτός περιλαμβάνει πρωτότυπα μελετήματα Ελλήνων και ξένων επιστημόνων. Τον τόμο επιμελήθηκαν οι Καθηγητές Ν. Γ. Βαρβούνης και Μ. Γ. Σέργης.
Το 2019 αναγορεύτηκε Επίτιμος Διδάκτωρ της Σχολής Κλασικών και Ανθρωπιστικών Σπουδών του Δημοκριτείου Πανεπιστήμιου Θράκης.

Το 2022 αναγορεύθηκε Επίτιμος Διδάκτωρ του Παιδαγωγικού Τμήματος Δ.Ε. της Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Αιγαίου.
Έλαβε επίσης τιμητικές διακρίσεις για το έργο και την προσφορά του από πολιτιστικούς φορείς (Ιδρύματα, Συλλόγους κ.λπ.) και τιμήθηκε με αφιέρωμα του λαογραφικού περιοδικού «Χοροστάσι» (τ. 23 – 2008).

Για την πλήρη εργογραφία του Καθηγητή Μηνά Αλ. Αλεξιάδη μπορεί κάθε ενδιαφερόμενος να επισκεφθεί τον ιστότοπο wordpress.

Επικοινωνία

E-mail: malex@phil.uoa.gr
Τηλέφωνο: 210 727 7878
Γραφείο: Τμήμα Φιλολογίας, Τομέας Βυζαντινής Φιλολογίας και Λαογραφίας ΕΚΠΑ, Πανεπιστημιόπολη, Ζωγράφου, 157 84, Αθήνα, (Γραφείο 705, 7ος όροφος)

Δημοσιεύματα - Συνεντεύξεις

Συγγραφικό Έργο (Βιβλία - Αυτοτελείς εκδόσεις)

Πλούσιο το συγγραφικό έργο του καθηγητή Μηνά Αλ. Αλεξιάδη με θέματα που αντλούνται, κυρίως, από την ιστορία και λαογραφία της Καρπάθου και των Δωδεκανήσων γενικότερα, καθώς και σύγχρονα - νεωτερικά θέματα της ελληνικής λαογραφίας. Αναφέρουμε με χρονολογική σειρά:

Συμβολή στην έρευνα του Καρπαθιακού δημοτικού τραγουδιού· ανέκδοτες παραλλαγές. Αθήνα 1975, σσ. 47.

Ηπειρωτικά Χειρόγραφα Λαογραφίας Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, Συλλογή Φοιτητών: 1965-1974. Δημοσιεύματα Λαογραφικού Μουσείου και Αρχείου της Φιλοσοφικής Σχολής, αρ. 2, Ιωάννινα 1980, σσ. 101.

Οι Ελληνικές παραλλαγές για τον δρακοντοκτόνο ήρωα: Aarne-Thompson 300, 301Α  και 301Β· παραμυθολογική μελέτη. Διδακτορική διατριβή, Ιωάννινα 1982, σσ. 187.

Ελληνική και διεθνής επιστημονική ονοματοθεσία της Λαογραφίας. Εκδόσεις Καρδαμίτσα, Αθήνα 1988, σσ. 76. (Δεύτερη έκδοση, Ινστιτούτο του Βιβλίου-Α. Καρδαμίτσα, Αθήνα 2010, σσ. 90).

Λαϊκές επιγραφές και ονόματα σε Ελληνικά αυτοκίνητα: Συμβολή στην έρευνα σύγχρονων λαογραφικών φαινομένων. Εκδόσεις Καρδαμίτσα, Αθήνα 1989, σσ. 102.

Ο Αγαπητικός της Βοσκοπούλας: Άγνωστη Ζακυνθινή "Ομιλία" του Αλέκου Γελαδά, Συμβολή στην έρευνα του Ζακυνθινού λαϊκού θεάτρου. Εκδόσεις Καρδαμίτσα, Αθήνα 1990, σσ. 222.

Λαϊκοί ποιητές της Καρπάθου: Τρία παραδείγματα. Αθήνα 1997, σσ. 64.

Λαογραφία και Γυναίκες της Δωδεκανήσου. Αθήνα 1997, σσ. 29.

 Η λαογραφική έρευνα της Καρπάθου (1948-1997). Αθήνα 1997, σσ. 87.

 Έπαινος Μητροπολίτου Καρπάθου και Κάσου Αμβροσίου. Αθήνα 2000,  σσ. 30.

Καρπαθιακή Λαογραφία: Όψεις του λαϊκού πολιτισμού. Εκδόσεις Πνευματικού Κέντρου Δήμου Καρπάθου, Αθήνα 2001, σσ. 455.

Δωδεκάνησα: Λαϊκός πολιτισμός. Δεύτερη έκδοση, Εκδόσεις Γρηγόρη, Αθήνα 2005, σσ. 435.

Νεωτερική Ελληνική Λαογραφία: Συναγωγή Μελετών, Ινστιτούτο του Βιβλίου - A. Καρδαμίτσα, Τρίτη έκδοση, Αθήνα 2012, σσ. 429. (Πρώτη έκδοση, Αθήνα 2006).

Ήθος και Λεβεντοσύνη στην Κάρπαθο της 5. Οκτωβρίου 1944. Πανηγυρικός Λόγος στην 60. Επέτειο του Επαναστατικού Απελευθερωτικού Κινήματος Καρπάθου (Μενετές, 5 Οκτωβρίου 2004), ενώπιον του Προέδρου της Ελληνικής Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Δ. Στεφανόπουλου, Αθήνα 2008, σσ. 43.

 Έντυπα Μέσα Επικοινωνίας και Λαϊκός Πολιτισμός: Νεωτερικά Λαογραφικά. Εκδόσεις Ινστιτούτο του Βιβλίου - Α. Καρδαμίτσα, Αθήνα 2011, σσ. 246.

Η Κάρπαθος σε Αρχαίους Έλληνες, Λατίνους και Βυζαντινούς Συγγραφείς. Ινστιτούτο Λαϊκού Πολιτισμού Καρπάθου Τμήματος Φιλολογίας Πανεπιστημίου Αθηνών – Ινστιτούτο του Βιβλίου- Α. Καρδαμίτσα, Αθήνα 2013, σσ. 103.

 Άσεμνη Ελληνική Λαογραφία : Αναλυτική Βιβλιογραφία. Ινστιτούτο του Βιβλίου- Α. Καρδαμίτσα, Αθήνα 2013, σσ. 101 (με τη συνεργασία του Μ. Γ. Βαρβούνη).

Έντυπη Διαφήμιση και Λαϊκός Πολιτισμός, Εκδόσεις Αρμός - Ινστιτούτο Λαϊκού Πολιτισμού Καρπάθου Τμήματος Φιλολογίας Πανεπιστημίου Αθηνών, Αθήνα 2014, σσ. 164.

Κλοντ Φοριέλ και Φιλελληνισμός, Δεύτερη Έκδοση με συμπληρώσεις, Εκδόσεις Γρηγόρη - Ινστιτούτο Λαϊκού Πολιτισμού Καρπάθου Τμήματος Φιλολογίας Πανεπιστημίου Αθηνών, Αθήνα 2017, σσ. 75 (Πρώτη έκδοση, Αθήνα 2015).

Δίκαιο και Λαϊκός Πολιτισμός. Εκδόσεις Γρηγόρη - Ινστιτούτο Λαϊκού Πολιτισμού Καρπάθου Τμήματος Φιλολογίας Πανεπιστημίου Αθηνών, Αθήνα 2017, σσ. 150.[9]

Επιμέλειες Συλλογικών Έργων

«Σύνδειπνον»: Τιμητικό Αφιέρωμα στον καθηγητή Δημήτριο Σ. Λουκάτο (με τη συνεργασία Μιχάλη Σ. Κορδώση και Μαίρης Μάντζιου), Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Ιωάννινα 1988, σσ. 336.

Ο Εορτασμός της 150ετηρίδας (1845-1995) της Εκκλησίας Μενετών Καρπάθου  (εκδοτική επιμέλεια, με τη συνεργασία του Ντίνου Α. Μελά), Αθήνα 1996, σσ. 80.

Η νήσος Κάρπαθος: Αφιέρωμα του περιοδικού ΕΠΤΑ ΗΜΕΡΕΣ της Καθημερινής (22 Ιουνίου 1997 - επιμέλεια κειμένων), σσ. 29.

Κάρπαθος και Λαογραφία. Πρακτικά Α΄ Συνεδρίου Καρπαθιακής Λαογραφίας (Μάρτιος 1994). Έκδοση Επαρχείου Καρπάθου, Αθήνα 1998-2001, σσ. 264.

Τιμητική Εκδήλωση για τον καθηγητή Ζαχαρία Ν. Τσιρπανλή. Ένωση Κώων Αθηνών «Ο Ιπποκράτης», Αθήνα 2002, σσ. 49.

«Θητεία»: Τιμητικό Αφιέρωμα στον καθηγητή Μ. Γ. Μερακλή, Έκδοση Πανεπιστημίων Αθηνών και Ιωαννίνων, Αθήνα 2002, σσ. 808.

Κάρπαθος και Λαογραφία: Πρακτικά Β΄ Διεθνούς Συνεδρίου Καρπαθιακής Λαογραφίας (Σεπτέμβριος 2001). Εκδόσεις Πνευματικού Κέντρου Δήμου Καρπάθου - Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Δωδεκανήσου και Επαρχείου Καρπάθου, Αθήνα 2003, σσ. 739.

 Η Επίσημη Επίσκεψη του Προέδρου της Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Δ. Στεφανόπουλου στην Κάρπαθο (Μενετές, 5 Οκτωβρίου 1999 - εκδοτική επιμέλεια, με τη συνεργασία του Ντίνου Α. Μελά), Εκδόσεις Δήμου Καρπάθου, Αθήνα 2003, σσ. 109.

Η Κεντρική Εκκλησία Μενετών Καρπάθου «Η Κοίμηση της Θεοτόκου». Σύντομη ιστορία - Θαύματα της Παναγίας, εκδοτική επιμέλεια, με τη συνεργασία του Ντίνου Αντ. Μελά, Αθήνα 2005, σσ. 45.

 Αναγόρευση του ιατρού Γεράσιμου Α. Ρηγάτου σε επίτιμο διδάκτορα του Παιδαγωγικού Τμήματος Δ. Ε. του Πανεπιστημίου Αθηνών (25 Οκτωβρίου 2006), Χορηγία Διαχρονικές Εκδόσεις, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Αθήνα 2007, σσ. 61.

Κάρπαθος και Λαογραφία: Πρακτικά Γ΄ Διεθνούς Συνεδρίου Καρπαθιακής Λαογραφίας (Κάρπαθος, 21-26 Μαρτίου 2006), Εκδόσεις Πνευματικού Κέντρου Δήμου Καρπάθου - Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Δωδεκανήσου  και Επαρχείου Καρπάθου, Αθήνα 2008, σσ. 1166.

(Με τη συνεργασία Έφης Λεντάκη και Παναγιώτη Δαμάσκου): 1997-2007 ─ 10 ΧΡΟΝΙΑ ΧΩΡΙΣ ΤΟΝ ΑΝΔΡΕΑ ΛΕΝΤΑΚΗ. Πρακτικά Επιστημονικού Συνεδρίου (Δήμος Υμηττού, 11-13 Μαΐου 2007), Πνευματικό Κέντρο Δήμου Υμηττού – Ίδρυμα Πολιτισμού και Εκπαίδευσης «Ανδρέας Λεντάκης», Αθήνα 2010, σσ. 135.

(Με τη συνεργασία Γεωργίου Κούζα): Πρακτικά Πανελληνίου Συνεδρίου: 1909-2009, 100 Χρόνια Ελληνικής Λαογραφίας, Πανεπιστήμιο Αθηνών (11-13 Μαρτίου 2009), Λαογραφία: Δελτίον της Ελληνικής Λαογραφικής Εταιρείας, τόμ. 42. Αθήνα 2013, σσ. 1096.

Η Αναγόρευση του Καθηγητή Wolfgang Mieder σε Επίτιμο Διδάκτορα του Τμήματος Φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών (Μεγάλη Αίθουσα Τελετών, 16 Δεκεμβρίου 2014), Ινστιτούτο του Βιβλίου - Α. Καρδαμήτσα, Ινστιτούτο Λαϊκού Πολιτισμού Καρπάθου Τμήματος Φιλολογίας Πανεπιστημίου Αθηνών, Αθήνα 2015, σσ. 80 (με τη συνεργασία Μαριάνθης Καπλάνογλου και Αριστείδη Ν. Δουλαβέρα).

Κάρπαθος και Λαογραφία: Πρακτικά Δ’ Διεθνούς Συνεδρίου Καρπαθιακής Λαογραφίας (Κάρπαθος, 8-12 Μαΐου 2013), Ινστιτούτο Λαϊκού Πολιτισμού Καρπάθου Τμήματος Φιλολογίας Πανεπιστημίου Αθηνών, Αθήνα 2016, σσ. 1133 (με τη συνεργασία Καλλιόπης Ξανθάκου).

 Αποχαιρετιστήρια Εκδήλωση για την αφυπηρέτηση του Αριστείδη Ν. Δουλαβέρα, Αν. Καθηγητή Λαογραφίας Πανεπιστημίου Πελοποννήσου (26 Μαΐου 2016), Αθήνα 2016, σσ. 64.

(Με τη συνεργασία Γεωργίου Κούζα): Ο Καθηγητής Μ. Γ. Βαρβούνης και το έργο του: Μελέτες και Κείμενα. Ινστιτούτο Λαϊκού Πολιτισμού Καρπάθου Τμήματος Φιλολογίας Πανεπιστημίου Αθηνών - Εκδόσεις Πορεία, Αθήνα 2017, σσ. 218.

Η Επίσημη Επίσκεψη του Προέδρου της Δημοκρατίας Προκοπίου Β. Παυλοπούλου στην Κάρπαθο: Μενετές - Αρκάσα - Φοινίκι - Απέρι. Καρπαθιακός Οργανισμός Πολιτισμού - Αθλητισμού και Παιδείας του Δήμου Καρπάθου, Αθήνα 2018, σσ. 92.

Θαύματα της Παναγίας των Μενετών σε έμμετρη απόδοση Καρπαθίων Λαϊκών Ποιητών. Θαύματα Αγίων στις Μενετές σε πεζό λόγο. Οικουμενικόν Πατριαρχείον Ιεράς Μητρόπολης Καρπάθου και Κάσου, Εκδόσεις Γρηγόρη, Αθήνα 2019, σσ. 100.