ΑΝΑΚΟΠΤΕΤΑΙ (ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ!) Η ΜΕΙΩΣΗ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ;

Αναφερθήκαμε πρόσφατα στη μείωση του εισοδήματος των ελληνικών νοικοκυριών. Με βάση τα πλέον πρόσφατα διαθέσιμα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής παρατηρούμε μία σημαντική αποκλιμάκωση στον βαθμό συρρίκνωσης του εισοδήματος των ελληνικών νοικοκυριών, μετά από τρία χρόνια υψηλών απωλειών.

Παρακάτω, στον Πίνακα 1, παραθέτουμε δεδομένα του πρώτου εννεάμηνου κάθε έτους (δεν υπάρχουν διαθέσιμα δεδομένα για το τελευταίο τρίμηνο του 2014, ώστε να είναι συγκρίσιμα τα ετήσια στοιχεία), με τα οποία και επιχειρούμε μία εκτίμηση των μεταβολών στα εισοδήματα των ελληνικών νοικοκυριών για το 2014.

Με βάση τα στοιχεία εννεαμήνου, λοιπόν, το εισόδημα των νοικοκυριών από εξαρτημένη εργασία ή/και κοινωνικές εισφορές και παροχές (συντάξεις) παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητο τους εννιά πρώτους μήνες του 2014 σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2013 (-1% & -2%, αντίστοιχα), μετά από μία τριετία διαρκούς συρρίκνωσης.

Αντιθέτως, σαφώς υψηλότερη είναι πλέον η απώλεια εισοδήματος από περιουσία, η οποία και καταγράφεται στα επίπεδα του -26% για το πρώτο εννεάμηνο του 2014, έναντι της ίδιας περιόδου του 2013.

Πίνακας 1. Εισόδημα νοικοκυριών και Μη Κερδοσκοπικών Ιδρυμάτων που εξυπηρετούν νοικοκυριά (ΜΚΙΕΝ), ανάλογα με την πηγή προέλευσής τους (τα ποσά αφορούν τα 3 πρώτα τρίμηνα κάθε έτους και είναι σε εκατομμύρια ευρώ).

Πηγή: Επεξεργασία στοιχείων ΕΛ.ΣΤΑΤ.

Με άλλα λόγια, φαίνεται να αντιστρέφεται η τάση της τετραετίας 2010-2013, όπου οι σωρευτικές απώλειες εισοδήματος από εξαρτημένη εργασία (-30% στο εννεάμηνο) και συντάξεις (-21%), ξεπέρασαν κατά πολύ τις απώλειες σε εισόδημα από περιουσία (-12%, αντίστοιχα). Η αντιστροφή αυτή, απεικονίζεται πληρέστερα στο Διάγραμμα 1, από όπου προκύπτει πως τα πρώτα τρίμηνα του 2014, το εισόδημα των νοικοκυριών έχει εμφανίσει σταθεροποίηση, αν όχι μικρή θετική μεταβολή.

Διάγραμμα 1. Ρυθμός ετήσιας μεταβολής ακαθάριστου εισοδήματος, ανά πηγή προέλευσης.

Πηγή: Επεξεργασία στοιχείων ΕΛ.ΣΤΑΤ.

Αναμένουμε με μεγάλο αναφέρον εντός των επόμενων μηνών, τη δημοσίευση στοιχείων του τελευταίου τριμήνου του 2014, ώστε να εκτιμήσουμε πληρέστερα τις απώλειες εισοδήματος με βάση την πηγή προέλευσής τους.

* Κάθε κείμενο που δημοσιεύεται στο InDeep Analysis εκφράζει και βαραίνει αποκλειστικά τον συντάκτη του. Οι αναλύσεις που δημοσιεύονται δεν συνιστούν συμβουλές για οποιουδήποτε είδους δραστηριότητα. Το InDeep Analysis δεν δεσμεύεται από τις πληροφορίες, τις απόψεις και τις αναλύσεις που δημοσιεύονται στην ψηφιακή πλατφόρμα του, και δεν φέρει απολύτως καμία ευθύνη για αυτές.