Η ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΗΣ ΑΒΕΒΑΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Όπως σημειώσαμε και στην προηγούμενη ανάρτηση με τίτλο «Αποδόσεις Ελληνικού 10ετούς Ομολόγου και Πολιτικές Εξελίξεις» η ανοδική πορεία των ελληνικών spreads από το Σεπτέμβριο του 2014 έως σήμερα οφείλεται σε δύο κυρίως πηγές:

(α) Το ζήτημα του τρόπου συνέχισης των μνημονιακών υποχρεώσεων και της ένταξης της ελληνικής οικονομίας στην Πιστοληπτική Γραμμή Πίστωσης, και

(β) Σε τρεις επιμέρους παράγοντες: 1) στη μη κατάληξη των διαπραγματεύσεων με την Τρόικα, 2) στην πολιτική αβεβαιότητα λόγω μη συναίνεσης στην εκλογή Προέδρου Δημοκρατίας, και 3) στην επικείμενη άνοδο της αντιπολίτευσης στην Κυβέρνηση με ελλειμματικό οικονομικό πρόγραμμα.

Στην προσπάθειά μας να αποτυπώσουμε το έντονο κλίμα αβεβαιότητας στην ελληνική οικονομία ανανεώσαμε το Δείκτη Οικονομικής Αβεβαιότητας, ο οποίος έχει υπολογιστεί από την ομάδα έρευνά μας (Measuring Uncertainty in the Greek Economy), μέχρι το Νοέμβριο του 2014.

Διάγραμμα 1. Δείκτης Οικονομικής Αβεβαιότητας στην Ελληνική Οικονομία.

Σημείωση: Ο Δείκτης Οικονομικής Αβεβαιότητας για την Ελληνική οικονομία έχει υπολογισθεί με βάση τη μεθοδολογία που αναπτύσσεται στη δημοσίευση Petrakis P.E., Valsamis D.G., Kostis P.C. (2014) Uncertainty Shocks in Eurozone Periphery Countries and Germany, Cyprus Economic Policy Review 8(2), December 2014 (αναμένεται).

Η πρόσφατη αύξηση της αβεβαιότητας αποτυπώνεται τόσο στα spreads των ελληνικών ομολόγων («Αποδόσεις Ελληνικού 10ετούς Ομολόγου και Πολιτικές Εξελίξεις») όσο και στον Δείκτη Αβεβαιότητας που κατασκευάσαμε. Πιο συγκεκριμένα, παρατηρούμε ότι από τον Αύγουστο 2014 η πορεία του δείκτη είναι έντονα ανοδική, δείγμα των έντονων αρνητικών γεγονότων που λαμβάνουν χώρα το τελευταίο διάστημα.

Ύστερα από μια φάση αποκλιμάκωσης της αβεβαιότητας (Ιούλιος 2013-Αύγουστος 2014) η ελληνική οικονομία εισέρχεται πάλι σε υψηλά επίπεδα αβεβαιότητας. Θα πρέπει να σημειώσουμε ότι η επιστροφή στην αβεβαιότητα δεν προέρχεται κατά κύριο λόγο από δυσμενείς οικονομικές συγκυρίες αλλά από την πολιτική συγκυρία. Εν αντιθέσει με την περίοδο πριν το Ιούλιο του 2013 όπου η προέλευση της αβεβαιότητας είχε οικονομική (παραμονή στο ευρώ) και πολιτική προέλευση, ο πολιτικός παράγοντας στην παρούσα φάση είναι δημιουργός μελλοντικών οικονομικών διαταραχών.

Η έξοδος από την κρίση και η διατήρηση θετικών ρυθμών μεγέθυνσης θα εξαρτηθεί από τη μείωση του κινδύνου και της αβεβαιότητας. Αντιλαμβανόμαστε ότι το διακύβευμα για την ελληνική οικονομία είναι πλέον μεγάλο. Η τεράστια προσπάθεια των τελευταίων τεσσάρων ετών βρίσκεται σε κρίσιμη καμπή.

* Κάθε κείμενο που δημοσιεύεται στο InDeep Analysis εκφράζει και βαραίνει αποκλειστικά τον συντάκτη του. Οι αναλύσεις που δημοσιεύονται δεν συνιστούν συμβουλές για οποιουδήποτε είδους δραστηριότητα. Το InDeep Analysis δεν δεσμεύεται από τις πληροφορίες, τις απόψεις και τις αναλύσεις που δημοσιεύονται στην ψηφιακή πλατφόρμα του, και δεν φέρει απολύτως καμία ευθύνη για αυτές.