ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΚΛΙΜΑ

Πώς διαμορφώνονται οι προσδοκίες των καταναλωτών για τους προσεχείς 12 μήνες με βάση τις τρέχουσες εξελίξεις και το έντονο κλίμα αβεβαιότητας που επικρατεί στην ελληνική οικονομία;

Ο Δείκτης Οικονομικού Κλίματος (ΙΟΒΕ) στην Ελλάδα διαμορφώνεται για το μήνα Μάρτιο του 2015 στις 96,8 έναντι 98,2 μονάδων τον προηγούμενο μήνα. Η επιδείνωση του δείκτη πηγάζει από το κλίμα απαισιοδοξίας που επικρατεί στην ελληνική οικονομία ως απώρια της έκβασης των διαπραγματεύσεων με τους εταίρους και την έλλειψη ρευστότητας στην πραγματική οικονομία. Τα νοικοκυριά και οι επιχειρήσεις φαίνεται να βρίσκονται σε φάση αναμονής και αξιολόγησης των μελλοντικών εξελίξεων.

Οι προσδοκίες των καταναλωτών για τους επόμενους δώδεκα μήνες το Μάρτιο του 2015 έναντι του Φεβρουαρίου του 2015 αναφορικά με την πρόθεσή τους για αποταμίευση, την εξέλιξη της ανεργίας, την εξέλιξη των τιμών και την πρόθεση για μείζονες αγορές παρουσιάζονται στο Διάγραμμα 1.

Διαπιστώνεται ότι παρουσιάζει ελαφρά άνοδο η πρόθεση για αποταμίευση, η προοπτική της εξέλιξης ανεργίας επιδεινώνεται οριακά, βελτιώνεται η πρόθεση για μείζονες αγορές ενώ οι αποπληθωριστικές προσδοκίες βρίσκονται σε ιστορικό χαμηλό.

Διάγραμμα 1. Βασικοί δείκτες έρευνας καταναλωτών το επόμενο 12μηνο.

Πηγή: ΙΟΒΕ.

Συγκεκριμένα το 67% (έναντι 72% τον Φεβρουάριο) των νοικοκυριών δε θεωρεί καθόλου πιθανή την αποταμίευση το επόμενο δωδεκάμηνο έναντι του 9% το οποίο και πάλι τη θεωρεί αρκετά ή πολύ πιθανή.

Το ποσοστό των νοικοκυριών που προβλέπει ελαφρά ή αισθητή άνοδο της ανεργίας διαμορφώνεται στο 37%, µε το 22% (από 25% το Φεβρουάριο) των ερωτηθέντων να προσδοκά το αντίθετο.

Η πρόθεση των καταναλωτών για μείζονες αγορές τους προσεχείς 12 µήνες  βελτιώνεται και τον Μάρτιο. Το 59% (από 66% το Φεβρουάριο) των καταναλωτών προβλέπει ότι θα προβεί σε λίγο ή πολύ λιγότερες δαπάνες, ενώ παραµένει στο 4% το ποσοστό εκείνων που αναµένουν ότι οι δαπάνες τους θα αυξηθούν λίγο ή πολύ.

Τέλος, αναφορικά με τις προβλέψεις για την εξέλιξη των τιμών τους επόμενους 12 μήνες το 18% των νοικοκυριών προβλέπει αύξηση των τιμών µε τον ίδιο ή ταχύτερο ρυθμό, ενώ το 50% (από 45% το Φεβρουάριο) αναμένει σταθερότητα.

Τα παραπάνω ευρήματα εύλογα δημιουργούν ένα σκεπτικισμό στο κατά πόσον κάτω από τις παρούσες συνθήκες οι προσδοκίες των νοικοκυριών έχουν βελτιωθεί (έστω και οριακά) σε σχέση με την προηγούμενη έρευνα.

Ο παραπάνω προβληματισμός ενισχύεται και από την πορεία του Δείκτη Υπευθύνων Προμηθειών (PMI) της Markit για τον τομέα της μεταποίησης στην Ελλάδα (Διάγραμμα 2) για το μήνα Μάρτιο του 2015. Ο Δείκτης Υπευθύνων Προμηθειών καταγράφει τόσο τα επίπεδα παραγωγής, όσο και τις προσδοκίες για την εξέλιξή της στο άμεσο μέλλον (περίπου 6 μήνες προβλεπτική ικανότητα).

Διάγραμμα 2. Η εξέλιξη του Markit Manufacturing PMI

Πηγή: Markit.

Ο δείκτης σημείωσε οριακή άνοδο από 48,4 μονάδες το Φεβρουάριο στις 48,9 μονάδες το Μάρτιο (Διάγραμμα 2). Ωστόσο, εξακολουθεί να βρίσκεται κάτω από το σημείο μηδενικής μεταβολής των 50 μονάδων για έβδομο συνεχή μήνα γεγονός που υποδηλώνει αναμονή για την περεταίρω συρρίκνωση της παραγωγής (έστω και με βραδύτερο ρυθμό).

* Κάθε κείμενο που δημοσιεύεται στο InDeep Analysis εκφράζει και βαραίνει αποκλειστικά τον συντάκτη του. Οι αναλύσεις που δημοσιεύονται δεν συνιστούν συμβουλές για οποιουδήποτε είδους δραστηριότητα. Το InDeep Analysis δεν δεσμεύεται από τις πληροφορίες, τις απόψεις και τις αναλύσεις που δημοσιεύονται στην ψηφιακή πλατφόρμα του, και δεν φέρει απολύτως καμία ευθύνη για αυτές.