Αναλύσεις - Άρθρα

ΠΛΕΟΝΑΖΟΥΣΑ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ, ΑΡΝΗΤΙΚΑ ΕΠΙΤΟΚΙΑ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΧΑΛΑΡΩΣΗ

Ο μηχανισμός καταθέσεων της ΕΚΤ αποτελεί αναγκαίο εργαλείο άσκησης νομισματικής πολιτικής για την κεντρική τράπεζα του ευρώ. Ειδικότερα κατά τη διάρκεια της κρίσης εμπιστοσύνης στο ευρωπαϊκό χρηματοπιστωτικό σύστημα, ο βαθμός χρήσης του μηχανισμού από πλευράς εμπορικών τραπεζών αποτέλεσε ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα ένδειξη σχετικά με το επίπεδο αβεβαιότητας (Διάγραμμα 1). 

Περισσότερα

Η ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΧΑΛΑΡΩΣΗ ΤΗΣ ΕΚΤ ΚΑΙ Ο ΠΛΗΘΩΡΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΖΩΝΗ

Σχεδόν έξι μήνες μετά την έναρξη του προγράμματος ποσοτικής χαλάρωσης της ΕΚΤ, ο ρυθμός μεταβολής των τιμών στην ΖτΕ παραμένει σε μηδενικά επίπεδα. Με άλλα λόγια, το φιλόδοξο «πείραμα» φαίνεται -απλά- να απέτρεψε τα χειρότερα... Περισσότερα

Η ΑΠΕΙΛΗ ΜΙΑΣ ΧΑΜΕΝΗΣ ΓΕΝΙΑΣ

Η Ελλάδα καταγράφει, όπως και το προηγούμενο έτος, τις χειρότερες επιδόσεις σε όρους κοινωνικής δικαιοσύνης μεταξύ των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης σύμφωνα με το Δείκτη Κοινωνικής Δικαιοσύνης, ο οποίος προέκυψε από έρευνα του ιδρύματος Bertelsmann. Περισσότερα

ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΕ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ Η ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ

Υπάρχει λύση στη διαχρονική αδυναμία της ελληνικής οικονομίας να διατηρήσει το επιστημονικό της προσωπικό ή/και να προσελκύσει αντίστοιχο δυναμικό από το εξωτερικό στην οποία αναφερθήκαμε πρόσφατα Μία προφανής απάντηση θα αφορούσε το επίπεδο επενδύσεων που πραγματοποιούνται σε έρευνα και ανάπτυξη (R&D) και που συσχετίζεται με προφανή τρόπο με τη δραστηριοποίηση επιστημονικού προσωπικού σε μια χώρα. Περισσότερα

ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΚΑΙ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Με αφορμή και την επίκαιρη ψήφιση σχετικών μέτρων από την ελληνική βουλή για την εκταμίευση των πρώτων δόσεων του τρίτου προγράμματος, αξίζει να εξετάσουμε την δομή της αγοράς επαγγελματικών υπηρεσιών, καθώς αυτήν της αγοράς εργασίας και τον τρόπο με τον οποίο συσχετίζεται με την ανεργία σε μια οικονομία. Περισσότερα

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ

Εξετάσαμε πρόσφατα τη νέα τάση μετανάστευσης προς αναζήτηση απασχόλησης στο εξωτερικό που διαμορφώνεται τα τελευταία χρόνια, με το ξέσπασμα της κρίσης, και την σύγκριση που συχνά επιχειρείται με τις πρώτες μεταπολεμικές δεκαετίες. Παρόλα αυτά, οι ομοιότητες σταματούν εδώ. Περισσότερα

ΕΦΤΑΣΕ Η ΩΡΑ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗΣ

Η άνοδος του τραπεζικού κλάδου την εβδομάδα που διανύσαμε κατά 18,6% στις 279,37 μονάδες (αντιστάσεις στις 287,9 μονάδες και 313,4 μονάδες), αποτέλεσε τον καταλύτη στην κίνηση του ΓΔ πάνω από την αντίσταση των 708 μονάδων, με την άνοδο της μέσης συναλλακτικής δραστηριότητας κατά 7,6% στα €38,61 εκ. να αποτελεί αναμφισβήτητα θετικό στοιχείο. Περισσότερα

ΟΙ 270 ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΥΛΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΓΙΑ ΤΟ ΤΡΙΤΟ ΜΝΗΜΟΝΙΟ

Σε 270 αριθμούνται συνολικά οι δράσεις, οι οποίες θα πρέπει να πραγματοποιηθούν από την ελληνική οικονομία έως το Δεκέμβριο του 2018, προκειμένου να υλοποιηθεί το τρίτο μνημόνιο. Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε τις δράσεις αυτές. Περισσότερα

ΜΕΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΙΣΟΤΗΤΑΣ

Η παγκόσμια εισοδηματική ανισότητα φαίνεται να μειώνεται σημαντικά στα προσεχή έτη. Συγκεκριμένα, αναμένεται ο συντελεστής Gini, μέτρο ανισότητας για την παγκόσμια κατανομή του εισοδήματος, να μειωθεί από 65 το 2013 σε 61 το 2035, όταν το 2003 ήταν της τάξεως του 69 (Διάγραμμα 1). Και ενώ το 2013, τα εισοδήματα που είχε το πλουσιότερο 10% του πληθυσμού ήταν 31 φορές μεγαλύτερα από τα αντίστοιχα χρήματα του φτωχότερου 10%, το 2035 αναμένεται να είναι 24 φορές μεγαλύτερα (Hellebrandt and Mauro 2015).

Περισσότερα

ΤΟ ΝΕΟ ΚΥΜΑ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ

Γίνεται πολύς λόγος τον τελευταίο καιρό για την μετανάστευση του ελληνικού πληθυσμού προς αναζήτηση απασχόλησης στο εξωτερικό ενώ, συχνά, επιχειρείται σύγκριση τηςσημερινής συγκυρίας με τις πρώτες μεταπολεμικές δεκαετίες, κατά τις οποίες μεγάλο μέρος του ελληνικού πληθυσμού αναζήτησε ένα καλύτερο μέλλον αρχικά στις ΗΠΑ και την Αυστραλία (πρωτίστως την δεκαετία του 1950) και στη συνέχεια την Δυτική Ευρώπη (μετά το 1960, κατά κύριο λόγο). Περισσότερα