ΒΕΛΤΙΩΜΕΝΕΣ ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΕΠ ΤΟΥ 2022

Με βάση τις εκτιμήσεις του Νοεμβρίου 2022, ο ρυθμός μεγέθυνσης του ΑΕΠ εμφανίζεται βελτιωμένος και για την Ελλάδα και για την Ευρωζώνη, σε σχέση με τις εκτιμήσεις του Αυγούστου.

Για την Ελλάδα οι εκτιμήσεις για το πρώτο τρίμηνο του 2022 κάνουν λόγο για ρυθμό μεγέθυνσης της τάξης του 8% (ενώ η εκτίμηση ήταν για 7% τον Αύγουστο), για το δεύτερο τρίμηνο του 2022 κάνουν λόγο για ρυθμό μεγέθυνσης της τάξης του 7,7% (ενώ η εκτίμηση ήταν για 6,4% τον Αύγουστο), για το τρίτο τρίμηνο του 2022 κάνουν λόγο για ρυθμό μεγέθυνσης της τάξης του 5,2% (ενώ η εκτίμηση ήταν για 4,2% τον Αύγουστο) και για το τέταρτο τρίμηνο του 2022 κάνουν λόγο για ρυθμό μεγέθυνσης της τάξης του 3,7% (ενώ η εκτίμηση ήταν για 3,5% τον Αύγουστο).

 

Αντίστοιχα, για την Ευρωζώνη για το πρώτο τρίμηνο ο ρυθμό μεγέθυνσης του ΑΕΠ αναμένεται να είναι της τάξης του 5,5% (από 5,4% τον Αύγουστο) και 4,3%, 2,1% και 0,9% για τα επόμενα τρίμηνα του 2022 αντίστοιχα (από 4%, 1,6% και 1,1% αντίστοιχα τον Αύγουστο).

Ο ρυθμός πληθωρισμού αναμένεται υψηλότερος στο δεύτερο μισό του 2022 με βάση τις νέες εκτιμήσεις του Νοεμβρίου σε σχέση με αυτές του Αυγούστου. Στην Ελλάδα, για το 2022 ο ρυθμός πληθωρισμού αναμένεται να είναι 7,4%, 11,2%, 11,7% και 11,7% αντίστοιχα ανά τρίμηνο (από 7,4%, 11,2%, 11,6% και 10,5% αντίστοιχα τον Αύγουστο). Στην Ευρωζώνη, για το 2022 ο ρυθμός πληθωρισμού αναμένεται να είναι 6,1%, 8%, 9,3% και 10,2% αντίστοιχα ανά τρίμηνο (από 6,1%, 8%, 8,6% και 7,3%αντίστοιχα τον Αύγουστο).

 

Σημαντική επιδείνωση παρατηρείται για τις τιμές της ενέργειας και στην Ελλάδα αλλά και στην Ευρωζώνη, με την κορύφωση να φαίνεται στο δεύτερο τρίμηνο του 2023. Μάλιστα το επίπεδο των τιμών σε επίπεδο Ευρωζώνης αναμένεται υψηλότερο διαχρονικά κατά τα επόμανα έτη. Από το τρίτο τρίμηνο του 2023 και έπειτα αναμένεται μείωση των τιμών, που όμως μέχρι τα τέλη του 2025 αναμένεται να έχουν φτάσει στο ύψος που είχαν στα μέσα του 2022.

Όσον αφορά ειδικότερα στις τιμές του αερίου και του πετρελαίου, η επιδείνωση των τιμών του αερίου αναμένεται να είναι αρκετά υψηλότερη από αυτήν που αναμενόταν στις εκτιμήσεις που υπήρχαν τον Αύγουστο. Μάλιστα ενώ τον Αύγουστο αναμέναμε μείωση των τιμών αερίου από το τέταρτο τρίμηνο του 2022 και έπειτα, οι νέες εκτιμήσεις του Νοεμβρίου κάνουν λόγο για αύξηση των τιμών έως και τα μέσα του 2023 και μείωση από το 2024 και έπειτα. Όσον αφορά́ στις τιμές του πετρελαίου οι εκτιμήσεις παρέμειναν σταθερές.

 

Πηγές:

Ρυθμός μεγέθυνσης ΑΕΠ, Πληθωρισμός, Εναρμονισμένος Δείκτης Τιμών Καταναλωτή Ενέργειας, Τιμές ενέργειας: Πετρέλαιο, Αέριο: Oxford Economics – Global Economic Model.

Δείκτης PMI στη μεταποίηση: HIS Markit.

Δείκτης οικονομικού κλίματος: Διεύθυνση Οικονομικών και Χρηματοοικονομικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

 Σημειώσεις:

Ρυθμός μεγέθυνσης ΑΕΠ: Πρόκειται για τον ετήσιο ρυθμό μεταβολής του ΑΕΠ σε σταθερές τιμές.

Πληθωρισμός: Πρόκειται για τον ετήσιο ρυθμό μεταβολής του γενικού επιπέδου τιμών.

Εναρμονισμένος Δείκτης Τιμών Καταναλωτή Ενέργειας: Πρόκειται για τον εναρμονισμένο Δείκτη Τιμών Καταναλωτή ή αλλιώς τον ετήσιο ρυθμό μεταβολής του επιπέδου τιμών προϊόντων ενέργειας.

Τιμές ενέργειας: Πετρέλαιο, Αέριο: Πρόκειται για δείκτες που παρουσιάζουν την τιμή του πετρελαίου και του αερίου με έτος βάσης το 2015, το οποίο λαμβάνει την τιμή 100.

Δείκτης PMI στη μεταποίηση: Πρόκειται για το Δείκτη Υπευθύνων Προμηθειών στον κλάδο της μεταποίησης που καταγράφει τόσο τα επίπεδα παραγωγής, όσο και τις προσδοκίες για την εξέλιξή της στο άμεσο μέλλον (περίπου 6 μήνες προβλεπτική ικανότητα). Τιμές άνω του 50 σημαίνουν ότι η τιμή είναι καλύτερη σε σχέση με του προηγούμενου μήνα και σηματοδοτεί καλές προοπτικές για τους επόμενους 6 περίπου μήνες.

Δείκτης οικονομικού κλίματος: Ο δείκτης οικονομικού κλίματος (ESI) είναι ένας σύνθετος δείκτης που στόχο έχει να παρακολουθεί τη μεταβολή του ΑΕΠ είναι ένας σταθμισμένος μέσος όρος απαντήσεων σε επιλεγμένες ερωτήσεις που απευθύνονται σε επιχειρήσεις και σε καταναλωτές και σκοπό έχουν να προσδιορίσουν το οικονομικό κλίμα.

Πηγή: Οικονομικός Ταχυδρόμος

* Κάθε κείμενο που δημοσιεύεται στο InDeep Analysis εκφράζει και βαραίνει αποκλειστικά τον συντάκτη του. Οι αναλύσεις που δημοσιεύονται δεν συνιστούν συμβουλές για οποιουδήποτε είδους δραστηριότητα. Το InDeep Analysis δεν δεσμεύεται από τις πληροφορίες, τις απόψεις και τις αναλύσεις που δημοσιεύονται στην ψηφιακή πλατφόρμα του, και δεν φέρει απολύτως καμία ευθύνη για αυτές.

www.YouGoCulture.com

Online διαδραστική πλατφόρμα προβολής του πολιτισμού των Ελλήνων σε ολόκληρο τον κόσμο.

Μπες στο www.act4Greece.gr Επίλεξε τη ∆ράση YOU GO CULTURE

Κάνε τη δωρεά σου με ένα κλικ στο

ΘΕΛΩ ΝΑ ΠΡΟΣΦΕΡΩ

ή με απ’ ευθείας κατάθεση ή μέσω internet, phone και mobile banking.

Πρόγραμμα Crowdfunding

Βιβλία & Συμμετοχή σε Συλλογικές Εκδόσεις