ΜΕΤΡΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΛΛΑ ΟΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΜΕΝΟΥΝ ΚΑΚΕΣ

ΕΞΑΣΘΕΝΗΣΗ ΠΛΗΘΩΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΙΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΟΥ ΔΕΙΚΤΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΚΛΙΜΑΤΟΣ

O Δείκτης Υπευθύνων Προμηθειών για τον τομέα μεταποίησης στην Ελλάδα (Purchasing Managers’ Index – PMI) έκλεισε στις 48,4 μονάδες τo Νοέμβριο, τιμή υψηλότερη από τις 48,1 μονάδες του Οκτωβρίου, υποδεικνύοντας νέα μέτρια βελτίωση της υγείας του ελληνικού μεταποιητικού τομέα σε σχέση με πριν ένα μήνα. Ωστόσο, ο δείκτης παραμένει σε τιμές κάτω του 50 κάτι που αποτελεί προάγγελο κακών προοπτικών για τους επόμενους 6 περίπου μήνες.

Όπως σημειώνει η S&P Global αυτή η επιδείνωση φαίνεται να οφείλεται στη συνεχιζόμενη συρρίκνωση της παραγωγής και των νέων παραγγελιών μετά την ασθενή ζήτηση από την πλευρά των πελατών του εσωτερικού και του εξωτερικού. Οι μειωμένες νέες πωλήσεις οδήγησαν τις εταιρείες να προσπαθήσουν να μειώσουν περεταίρω το κόστος παραγωγής τους. Αποτέλεσμα ήταν να εξαντληθούν τα αποθέματα τόσο των προμηθειών όσο και των ετοίμων προϊόντων και να αυξηθούν οι απολύσεις εργαζομένων.

Εν τω μεταξύ, οι πληθωριστικές πιέσεις εξασθένησαν. Παρότι εξακολουθούν να είναι ιστορικά έντονες, οι χαμηλότερες τιμές για ορισμένα βασικά αγαθά και η προσφορά εκπτώσεων οδήγησαν σε βραδύτερο ρυθμό αύξησης της επιβάρυνσης κόστους και των τιμών πώλησης.

Ο αντίστοιχος δείκτης για την Ευρωζώνη έφτασε στις 47,1 μονάδες από τις 46,4 μονάδες του προηγούμενου μήνα (πρόκειται για την πρώτη αύξηση του δείκτη μετά από έξι συνεχόμενους μήνες επιδείνωσης). Η νέα αυτή μείωση είναι για πέμπτο συνεχόμενο μήνα κάτω από τις 50 μονάδες, αναδεικνύοντας τις συνθήκες επιδείνωσης του μεταποιητικού τομέα στην Ευρωζώνη.

Όσον αφορά στο δείκτη Οικονομικού Κλίματος, βελτιώθηκε στην περίπτωση της Ελλάδας κατά το μήνα Νοέμβριο, καθώς έφτασε στις 101,4 μονάδες σε σχέση με τις 98,3 μονάδες στις οποίες βρισκόταν τον Οκτώβριο.

Σύμφωνα με την έρευνα οικονομικής συγκυρίας του ΙΟΒΕ, η επίδοση είναι αποτέλεσμα της βελτίωσης των προσδοκιών κυρίως στο λιανικό εμπόριο και στις υπηρεσίες, καθώς επίσης και αποτέλεσμα της ανάκαμψης της καταναλωτικής εμπιστοσύνης. Στη βιομηχανία οι προσδοκίες φαίνεται να είναι σταθερές, ενώ τα δημόσια έργα παύουν να στηρίζουν τις κατασκευές, όπου σημειώθηκε υποχώρηση των προσδοκιών. Το ενεργειακό ζήτημα αλλά και ο επίμονος πληθωρισμός εξακολουθούν να προβληματίζουν και να δημιουργούν αβεβαιότητες. Από την άλλη πλευρά, η παρατεταμένη καλοκαιρία καθυστερεί την επίπτωση του αυξημένου κόστους και έχει ευνοήσει τα νοικοκυριά ως προς την θέρμανση, ενώ συνέβαλε και στην παράταση της τουριστικής περιόδου.

Η ενίσχυση που σημειώθηκε στην Ελλάδα είναι στην ίδια κατεύθυνση με τις εξελίξεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο, καθώς ανάλογες ανοδικές τάσεις επικρατούν στις περισσότερες ευρωπαϊκές οικονομίες, για πρώτη φορά από τον Φεβρουάριο. Στην περίπτωση της Ευρωζώνης σημειώθηκε βελτίωση του δείκτη, καθώς αυξήθηκε από τις 92,5 μονάδες τον Οκτώβριο σε 93,7 μονάδες το Νοέμβριο. Να σημειωθεί ότι πρόκειται για την πρώτη βελτίωση μετά από 8 διαδοχικούς μήνες επιδείνωσης για την Ευρωζώνη.

Πηγές:

Ρυθμός μεγέθυνσης ΑΕΠ, Πληθωρισμός, Εναρμονισμένος Δείκτης Τιμών Καταναλωτή Ενέργειας, Τιμές ενέργειας: Πετρέλαιο, Αέριο: Oxford Economics – Global Economic Model.

Δείκτης PMI στη μεταποίηση: HIS Markit.

Δείκτης οικονομικού κλίματος: Διεύθυνση Οικονομικών και Χρηματοοικονομικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Σημειώσεις:

Ρυθμός μεγέθυνσης ΑΕΠ: Πρόκειται για τον ετήσιο ρυθμό μεταβολής του ΑΕΠ σε σταθερές τιμές.

Πληθωρισμός: Πρόκειται για τον ετήσιο ρυθμό μεταβολής του γενικού επιπέδου τιμών.

Εναρμονισμένος Δείκτης Τιμών Καταναλωτή Ενέργειας: Πρόκειται για τον εναρμονισμένο Δείκτη Τιμών Καταναλωτή ή αλλιώς τον ετήσιο ρυθμό μεταβολής του επιπέδου τιμών προϊόντων ενέργειας.

Τιμές ενέργειας: Πετρέλαιο, Αέριο: Πρόκειται για δείκτες που παρουσιάζουν την τιμή του πετρελαίου και του αερίου με έτος βάσης το 2015, το οποίο λαμβάνει την τιμή 100.

Δείκτης PMI στη μεταποίηση: Πρόκειται για το Δείκτη Υπευθύνων Προμηθειών στον κλάδο της μεταποίησης που καταγράφει τόσο τα επίπεδα παραγωγής, όσο και τις προσδοκίες για την εξέλιξή της στο άμεσο μέλλον (περίπου 6 μήνες προβλεπτική ικανότητα). Τιμές άνω του 50 σημαίνουν ότι η τιμή είναι καλύτερη σε σχέση με του προηγούμενου μήνα και σηματοδοτεί καλές προοπτικές για τους επόμενους 6 περίπου μήνες.

Δείκτης οικονομικού κλίματος: Ο δείκτης οικονομικού κλίματος (ESI) είναι ένας σύνθετος δείκτης που στόχο έχει να παρακολουθεί τη μεταβολή του ΑΕΠ είναι ένας σταθμισμένος μέσος όρος απαντήσεων σε επιλεγμένες ερωτήσεις που απευθύνονται σε επιχειρήσεις και σε καταναλωτές και σκοπό έχουν να προσδιορίσουν το οικονομικό κλίμα.

Τμήμα Έρευνας και Ανάπτυξης του Προγράμματος Συμπληρωματικής Εκπαίδευσης (E-learning) του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών Βάση Δεδομένων για Οικονομικές Προβλέψεις

Πηγή: ot.gr

 

* Κάθε κείμενο που δημοσιεύεται στο InDeep Analysis εκφράζει και βαραίνει αποκλειστικά τον συντάκτη του. Οι αναλύσεις που δημοσιεύονται δεν συνιστούν συμβουλές για οποιουδήποτε είδους δραστηριότητα. Το InDeep Analysis δεν δεσμεύεται από τις πληροφορίες, τις απόψεις και τις αναλύσεις που δημοσιεύονται στην ψηφιακή πλατφόρμα του, και δεν φέρει απολύτως καμία ευθύνη για αυτές.

www.YouGoCulture.com

Online διαδραστική πλατφόρμα προβολής του πολιτισμού των Ελλήνων σε ολόκληρο τον κόσμο.

Μπες στο www.act4Greece.gr Επίλεξε τη ∆ράση YOU GO CULTURE

Κάνε τη δωρεά σου με ένα κλικ στο

ΘΕΛΩ ΝΑ ΠΡΟΣΦΕΡΩ

ή με απ’ ευθείας κατάθεση ή μέσω internet, phone και mobile banking.

Πρόγραμμα Crowdfunding

Βιβλία & Συμμετοχή σε Συλλογικές Εκδόσεις