ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 2016-2021: ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ (Η ΠΟΡΕΙΑ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ)

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΜΕΧΡΙ ΤΟ 2021

ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 2016-2021: ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ (Η ΠΟΡΕΙΑ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ)

Σε προηγούμενες αναρτήσεις μας (τον Ιούλιο, το Σεπτέμβριο και τον Οκτώβριο του 2016) παρουσιάστηκαν οι εκτιμήσεις του μοντέλου της Oxford Economics (ΟΕ), το οποίο είναι εξαιρετικά αξιόπιστο για τον κόσμο, την Ευρώπη και την Ελλάδα.

Στο παρόν σημείωμα, αντιπαραθέτουμε τις εκτιμήσεις των προηγούμενων αναρτήσεων με τις αναθεωρημένες εκτιμήσεις του Νοεμβρίου του 2016. Έτσι λοιπόν, μπορούμε να αντιληφθούμε και την πορεία της οικονομίας σήμερα σε συνδυασμό με τις εξελίξεις στο διεθνές περιβάλλον.

Να υπενθυμίσουμε τις βασικές υποθέσεις τις οποίες χρησιμοποιούμε: α) τα spreads των 10ετών ελληνικών ομολόγων θα κυμαίνονται στην περιοχή του 4% από το τρίτο τρίμηνο του 2017 και β) εξετάζεται, εάν υπάρχει απόκλιση του πρωτογενούς πλεονάσματος από τους στόχους που τέθηκαν στο “Supplemental Memorandum of Understanding” για την ελληνική οικονομία (16/06/2015). Εάν ναι, κατά το επόμενο έτος εφαρμόζεται ένας δημοσιονομικός κόφτης αναλόγως του ύψους της διαφοράς αυτής.

Στις εκτιμήσεις του Νοεμβρίου του 2016 προκύπτει ότι το 2018 η απόκλιση του πρωτογενούς πλεονάσματος από το στόχο αναμένεται να είναι περίπου στο -0,56% του ΑΕΠ και άρα θα πρέπει να περιμένουμε από το 2019 και έπειτα (όχι δηλαδή από το 2018) την υιοθέτηση ενός νέου πακέτου δημοσιονομικής συρρίκνωσης (εφαρμογή δημοσιονομικού κόφτη). Η εφαρμογή του πακέτου αυτού θα αφορά 0,97 δις ευρώ εντός του 2018 και υποθέτουμε ότι τα μέτρα αυτά θα διαρκέσουν για όλα τα επόμενα έτη. Ουσιαστικά, δηλαδή, τα φορολογικά μέτρα 2016 υπεραποδίδουν και απομακρύνουν τον κόφτη και από το 2017, 2018 αλλά όχι και το 2019.

Το Διάγραμμα 1 παρουσιάζει τις εκτιμήσεις για τη μεταβολή του ΑΕΠ και το Διάγραμμα 2 τις εκτιμήσεις για την εξέλιξη της ανεργίας, για την περίοδο από το 2013 έως και το 2021, όπως αυτές πραγματοποιήθηκαν το Νοέμβριο του 2016 σε αντιδιαστολή με τον Οκτώβριο του 2016.

Διάγραμμα 1. Μεγέθυνση του ΑΕΠ μέχρι το 2021 (%).

Πηγή: Oxford Economics/ΕΚΠΑ


Διάγραμμα 2. Ποσοστό ανεργίας μέχρι το 2021 (%).

Πηγή: Oxford Economics/ΕΚΠΑ


Για το 2016 αναμένεται ο ρυθμός μεταβολής του ΑΕΠ να είναι στο 0,24% (τον Οκτώβριο προβλεπόταν ύφεση της τάξης του -0,48%), ενώ από το 2017 και έπειτα αναμένεται οι ρυθμοί μεγέθυνσης να αυξάνουν κάθε χρόνο (με εξαίρεση το έτος 2021). Για την ανεργία δεν αναμένεται κάποια αξιόλογη διαφορά μεταξύ των εκτιμήσεων του Νοεμβρίου και του Οκτωβρίου.

Παρατηρείται, λοιπόν, μια βελτίωση σε σχέση με τις εκτιμήσεις του Οκτωβρίου. Η βελτίωση αυτή φαίνεται να οφείλεται κυρίως στη βραχυχρόνια αύξηση των καταναλωτικών δαπανών, κυρίως λόγω μεταφοράς μέρους της δραστηριοποίησης από την παράλληλη οικονομία στην επίσημη οικονομία. Επίσης, παρατηρείται βελτίωση των επενδύσεων, λόγω αναμενόμενων εισροών από το πρόγραμμα ΕΣΠΑ, το πακέτο Juncker, κ.λπ. Συνέπεια των παραπάνω είναι η αύξηση της εγχώριας ζήτησης, που έχει θετικές επιδράσεις στο ΑΕΠ. 

Αναλυτικότερες εκτιμήσεις για ένα ευρύτερο σύνολο μακροοικονομικών μεταβλητών μπορείτε να δείτε παρακάτω:

 

Το ΑΕΠ και τα Συστατικά του: 

Πληθωρισμός και οι Προσδιοριστικοί του Παράγοντες:


 

Εμπόριο και Ισοζύγιο Πληρωμών:


 

Αγορά Εργασίας:


 

 

* Με τη συνεργασία του Παντελή Κωστή, Υπ. Διδάκτορα Οικονομικών του ΕΚΠΑ.


1η δημοσίευση: Οικονομικές Αντιλογίες (Blog) in.gr (21/11/2016).

* Κάθε κείμενο που δημοσιεύεται στο InDeep Analysis εκφράζει και βαραίνει αποκλειστικά τον συντάκτη του. Οι αναλύσεις που δημοσιεύονται δεν συνιστούν συμβουλές για οποιουδήποτε είδους δραστηριότητα. Το InDeep Analysis δεν δεσμεύεται από τις πληροφορίες, τις απόψεις και τις αναλύσεις που δημοσιεύονται στην ψηφιακή πλατφόρμα του, και δεν φέρει απολύτως καμία ευθύνη για αυτές.

www.YouGoCulture.com

Online διαδραστική πλατφόρμα προβολής του πολιτισμού των Ελλήνων σε ολόκληρο τον κόσμο.

Μπες στο www.act4Greece.gr Επίλεξε τη ∆ράση YOU GO CULTURE

Κάνε τη δωρεά σου με ένα κλικ στο

ΘΕΛΩ ΝΑ ΠΡΟΣΦΕΡΩ

ή με απ’ ευθείας κατάθεση ή μέσω internet, phone και mobile banking.

Πρόγραμμα Crowdfunding

Βιβλία & Συμμετοχή σε Συλλογικές Εκδόσεις