ΤΟ ΥΨΗΛΟΤΕΡΟ SOVEREIGN RISK ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΖΩΝΗΣ Η ΕΛΛΑΔΑ: ΕΠΑΝΕΚΤΙΜΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Β΄ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2018 (ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2018)

Η επανεκτίμηση των στοιχείων του δείκτη SRI (Sovereign Risk Indicator)της Oxford Economics για τον κίνδυνο αθέτησης αποπληρωμής του δημοσίου χρέους στις χώρες της Ευρωζώνης το δεύτερο τρίμηνο του 2018 παρουσιάζει σταθερότητα έναντι του προηγούμενου τριμήνου με εξαίρεση την Κύπρο και την Σλοβακία οι οποίες παρόλο που βελτίωσαν την επίδοσή τους εξακολουθούν να βρίσκονται μεταξύ των υψηλότερων θέσεων (2η και 3η θέση αντίστοιχα) εμφάνισης πιστωτικού γεγονότος. Για μια πλήρη παρουσίαση του δείκτη SRI μπορείτε να ανατρέξετε σε προηγούμενη ανάρτηση με τίτλο «Η Διαμόρφωση του Κόστους του Δημόσιου Χρέους: Ανάλυση» πατώντας εδώ. Ο SRI δείχνει τον κίνδυνο εμφάνισης κρίσης δημοσίου χρέους στα επόμενα πέντε έτη.

Πιο συγκεκριμένα οι μεταβολές του SRI στις χώρες τις Ευρωζώνης παρατηρούνται στην Κύπρο και στη Σλοβακία οι οποίες βελτίωσαν την επίδοσή τους κατά 0,2 και 0,1 μονάδες αντίστοιχα (Πίνακας 1). Μάλιστα η εκτίμηση της πορείας του δείκτη για το Β’ Τριμήνου 2018  με βάση τα στοιχεία του Σεπτεμβρίου 2018 και για τις δύο χώρες είναι η ίδια με αυτή που πραγματοποιήθηκε τον Αύγουστο 2018. Αλλαγή ωστόσο των εκτιμήσεων για το Β΄ Τριμήνου 2018 παρατηρείται για την Ιρλανδία και το Βέλγιο όπου παραμένει σταθερός ο SRI στις 3 μονάδες και για τις δύο χώρες, ενώ η αρχική εκτίμηση του Αυγούστου 2018 ήταν 2,9 και 3,1 μονάδες αντίστοιχα.

 

Πίνακας 1. Μεταβολή του SRI και Επανεκτίμηση Στοιχείων Β΄ Τριμήνου 2018 (Σεπτέμβριος 2018).

 


Σημείωση: Το πράσινο χρώμα υποδηλώνει βελτίωση της βαθμολογίας, ενώ το κόκκινο επιδείνωση σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο.

Πηγή: Oxford Economics.

 

Ο SRI για την Ελλάδα διαμορφώθηκε στις 4,2 μονάδες και παρέμεινε αμετάβλητος  έναντι του προηγούμενου τριμήνου (Διάγραμμα 1). Ωστόσο, η βελτίωση του SRI για την Κύπρο κατατάσσει την Ελλάδα στη χειρότερη θέση μεταξύ των χωρών της Ευρωζώνης με την υψηλότερη πιθανότητα εμφάνισης κρίσης χρέους. Η τιμή του δείκτη στις 4,2 μονάδες δείχνει αρκετά υψηλό κίνδυνο εμφάνισης μιας κρίσης χρέους τα επόμενα πέντε έτη της τάξης του 13%. Οι χώρες με βαθμολογίες SRI πάνω από 5 έχουν πολύ μεγαλύτερες πιθανότητες κρίσης κρατικού χρέους (κίνδυνος πτώχευσης ή ένταξη σε πρόγραμμα διάσωσης 25% περίπου εντός 5 ετών και 16% εντός 3 ετών). Χώρες με SRI μεταξύ 4 και 5 έχουν 13% πιθανότητα εμφάνισης κρίσης χρέους την επόμενη πενταετία, ενώ εκείνες με βαθμολογία κάτω των 4 έχουν σχεδόν μηδενική πιθανότητα τέτοιου γεγονότος (βλ. Διάγραμμα 2 εδώ).

 

Διάγραμμα 1. Βαθμολογία των χωρών της Ευρωζώνης με βάση τον SRI- Επανεκτίμηση Στοιχείων Β΄ Τριμήνου 2018 (Σεπτέμβριος 2018).

 

Πηγή: Oxford Economics.

 

Στον Πίνακα 2 επιχειρούμε να αποτυπώσουμε το πώς διαμορφώνεται ο SRI για τις παραπάνω οικονομίες. Οι σταθμίσεις που χρησιμοποιούνται για την εξαγωγή του SRI από τους επιμέρους δείκτες βρίσκεται σε προηγούμενη ανάρτησή μας πατώντας εδώ.

Πίνακας 2. Η βαθμολογία των επιμέρους δεικτών που συνθέτουν τον SRI για την Ελληνική οικονομία – Επανεκτίμηση Στοιχείων Β΄ Τριμήνου 2018 (Σεπτέμβριος 2018).

 

Πηγή: Oxford Economics.

Σημείωση: Κάθε δείκτης βαθμολογείται στην κλίμακα από 1 έως 10 όπου βαθμολογία 10 αντιπροσωπεύει τον υψηλότερο κίνδυνο και βαθμολογία 0 τον χαμηλότερο κίνδυνο. Το πράσινο χρώμα υποδηλώνει βελτίωση της βαθμολογίας, ενώ το κόκκινο επιδείνωση σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο.

Η υψηλή τιμή του SRI για την Ελλάδα επηρεάζεται  από τους κινδύνους που πηγάζουν από τον τραπεζικό τομέα (βαθμολογία 5,6), τον πολιτικό κίνδυνο (βαθμολογία 5,7), το θεσμικό υπόβαθρο (βαθμολογία 5,2), την εσωτερική πολιτική (4,8) και τη διαφθορά και το επιχειρηματικό περιβάλλον (βαθμολογία 4,5). Οι εξωτερικές ανισορροπίες (βαθμολογία 3,1), το εταιρικό χρέος (βαθμολογία 1,0), το επίπεδο του κατά κεφαλή ΑΕΠ (βαθμολογία 3,9) δεν βρίσκονται στην κορυφή με τους κυριότερους παράγοντες που διαμορφώνουν τον SRI.

Η σύνθεση του SRI για την Ελλάδα το Β΄ Τρίμηνο 2018 παρουσιάζεται στο Διάγραμμα 1. Οι συνθήκες της εσωτερικής πολιτικής διαμορφώνουν στο μεγαλύτερο βαθμό το αποτέλεσμα του SRI ενώ ακολουθούν ο τραπεζικός τομέας και οι εξωτερικές ανισορροπίες.

Διάγραμμα 1. Η σύνθεση του SRI για την Ελλάδα: Επανεκτίμηση Στοιχείων Β΄ Τριμήνου 2018 (Σεπτέμβριος 2018).

 

Πηγή: Oxford Economics.

* Κάθε κείμενο που δημοσιεύεται στο InDeep Analysis εκφράζει και βαραίνει αποκλειστικά τον συντάκτη του. Οι αναλύσεις που δημοσιεύονται δεν συνιστούν συμβουλές για οποιουδήποτε είδους δραστηριότητα. Το InDeep Analysis δεν δεσμεύεται από τις πληροφορίες, τις απόψεις και τις αναλύσεις που δημοσιεύονται στην ψηφιακή πλατφόρμα του, και δεν φέρει απολύτως καμία ευθύνη για αυτές.

www.YouGoCulture.com

Online διαδραστική πλατφόρμα προβολής του πολιτισμού των Ελλήνων σε ολόκληρο τον κόσμο.

Μπες στο www.act4Greece.gr Επίλεξε τη ∆ράση YOU GO CULTURE

Κάνε τη δωρεά σου με ένα κλικ στο

ΘΕΛΩ ΝΑ ΠΡΟΣΦΕΡΩ

ή με απ’ ευθείας κατάθεση ή μέσω internet, phone και mobile banking.

Πρόγραμμα Crowdfunding

Εξειδικευμένη γνώση με το κύρος του Πανεπιστημίου Αθηνών

E-Learning Προγράμματα

empty
no results

Βιβλία & Συμμετοχή σε Συλλογικές Εκδόσεις