ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΒΑΡΙΑΤΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΤΗΣ Ά ΠΡΟΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑ

Η ΒΑΡΙΑΤΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΤΗΣ Α’ ΠΡΟΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΘΗΚΕ ΩΣ ΚΕΝΤΡΟ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΒΑΡΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ
ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΒΑΡΙΑΤΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΤΗΣ Ά ΠΡΟΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑ

Η Βαριατρική Μονάδα του Λαπαροενδοσκοπικού Τμήματος (Υπεύθυνος: Καθηγητής Χειρουργικής Εμμανουήλ Λέανδρος), της Α’ Προπαιδευτικής Χειρουργικής Κλινικής του ΕΚΠΑ (Διευθυντής: Καθηγητής Γεώργιος Κ. Ζωγράφος) αναγνωρίσθηκε από την International Federation for the Surgery of Obesity and Metabolic Disorders (IFSO) ως κέντρο αριστείας (Centre of Excellence) «for Bariatric and Metabolic Surgery».

Η Βαριατρική Μονάδα της Α’ Προπαιδευτικής Χειρουργικής Κλινικής του ΕΚΠΑ είναι σήμερα η μοναδική στην Ελλάδα με διεθνή επίσημη πιστοποίηση για την εκτέλεση χειρουργικών βαριατρικών επεμβάσεων και τη μετεγχειρητική παρακολούθησή τους. 

Από την έναρξη της αξιολόγησης της Κλινικής το 2013 έως σήμερα, συμμετείχαν περίπου 500 βαριατρικοί ασθενείς, που υπεβλήθησαν σε εγχείρηση και παρακολουθούνται μετεγχειρητικά σε τακτική βάση.

Η διάκριση αυτή αντανακλά την ποιότητα και τις προσπάθειες του επιστημονικού δυναμικού του ΕΚΠΑ, που, παρά τα προβλήματα, προσπαθεί και συνεχίζει να διατηρεί υψηλές προδιαγραφές, οι οποίες αναγνωρίζονται από τη διεθνή επιστημονική κοινότητα.