ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΣΤΟ ΕΚΠΑ

To Πρόγραμμα Συμπληρωματικής εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης (E-Learning) του Κέντρου Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης (Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών αναζητά 3 επιστημονικούς συνεργάτες, ως εξής:

Αγγελία 1.

To Πρόγραμμα Συμπληρωματικής εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης (E-Learning) του Κέντρου Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης (Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών αναζητά επιστημονικό συνεργάτη :

 

Απαραίτητα προσόντα:

1) Κάτοχος πτυχίου ΑΕΙ /ΤΕΙ

2) Κάτοχος μεταπτυχιακού / διδακτορικού διπλώματος ΑΕΙ/ΤΕΙ στην Πληροφορική ή σχετική κατεύθυνση

3) Άριστη Γνώση Αγγλικών

4) Άριστη γνώση και εμπειρία ενός ή περισσότερων των κάτωθι αντικειμένων  :

  - Αrtificial Intelligence (Κωδικός Αντικειμένου:  AI )

  - Machine Learning      (Κωδικός Αντικειμένου:  ML)

  - Deep Learning            (Κωδικός Αντικειμένου:  DL )

   - Big Data                      (Κωδικός Αντικειμένου:  BD )

   - Data Mining               (Κωδικός Αντικειμένου:  DM )

   -  IoT Technologies      (Κωδικός Αντικειμένου:  IOT )

 

Για εκδήλωση ενδιαφέροντος παρακαλούμε όπως αποστείλετε το βιογραφικό σας, αναγράφοντας   τον Κωδικό Αντικειμένου, μέσω email στη διεύθυνση:   npetsiou@uoa.gr

 

Υπεύθυνη Επικοινωνίας:

Νικολέττα Πέτσιου

E-Learning Πρόγραμμα

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών https://elearningekpa.gr

Τηλ: 2103689379

 

 

 

Αγγελία 2.

To Πρόγραμμα Συμπληρωματικής εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης (E-Learning) του Κέντρου Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης (Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών αναζητά επιστημονικό συνεργάτη :

 

Απαραίτητα προσόντα:

1)Κάτοχος πτυχίου ΑΕΙ /ΤΕΙ

2)Κάτοχος μεταπτυχιακού/διδακτορικού διπλώματος ΑΕΙ/ΤΕΙ με κατεύθυνση Οικονομική/Χρηματοοικονομική ή/ και Πληροφορική

3)Άριστη Γνώση Αγγλικών

4) Άριστη γνώση και εμπειρία ενός ή περισσότερων των κάτωθι αντικειμένων : 

- FinTech and Artificial Intelligence                                         ( Κωδικός Αντικειμένου : FT )

- Artificial Intelligence  and Investement Management   ( Κωδικός Αντικειμένου : IM )

- Artificial Intelligence and Insurance       ( Κωδικός Αντικειμένου :AINS )

- Artificial Intelligence and Payments      ( Κωδικός Αντικειμένου : PM )

-  Smart Banking with AI                ( Κωδικός Αντικειμένου : SB )

-  Big Data and Risk Management              ( Κωδικός Αντικειμένου : BDRM )

 

Για εκδήλωση ενδιαφέροντος παρακαλούμε όπως αποστείλετε το βιογραφικό σας, αναγράφοντας   τον Κωδικό Αντικειμένου, μέσω email στη διεύθυνση:   npetsiou@uoa.gr

 

Υπεύθυνη Επικοινωνίας:

Νικολέττα Πέτσιου

E-Learning Πρόγραμμα

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών https://elearningekpa.gr

Τηλ: 2103689379

 

 

 

Αγγελία 3.

To Πρόγραμμα Συμπληρωματικής εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης (E-Learning) του Κέντρου Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης (Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών αναζητά επιστημονικό συνεργάτη :

 

Απαραίτητα προσόντα:

1) Κάτοχος πτυχίου ΑΕΙ /ΤΕΙ

2) Κάτοχος μεταπτυχιακού/διδακτορικού διπλώματος ΑΕΙ/ΤΕΙ με κατεύθυνση Οικονομική/Χρηματοοικονομική

3) Άριστη Γνώση Αγγλικών

4) Άριστη γνώση και εμπειρία ενός ή περισσότερων των κάτωθι αντικειμένων : 

- Οικονομική Ανάπτυξη                                                  ( Κωδικός Αντικειμένου : ΟΑ )

 - Οικονομετρία                                                                ( Κωδικός Αντικειμένου : ΟΙΚ )

-  Χρηματοοικονομικά                                                    ( Κωδικός Αντικειμένου : ΧΡ )

-  Επενδύσεις                                                                    ( Κωδικός Αντικειμένου : INS )

 - Διαχείριση Μακροοικονομικών Μοντέλων             ( Κωδικός Αντικειμένου : ΔΜΜ )

 

Για εκδήλωση ενδιαφέροντος παρακαλούμε όπως αποστείλετε το βιογραφικό σας, αναγράφοντας   τον Κωδικό Αντικειμένου, μέσω email στη διεύθυνση:   npetsiou@uoa.gr

 

Υπεύθυνη Επικοινωνίας:

Νικολέττα Πέτσιου

E-Learning Πρόγραμμα

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών https://elearningekpa.gr

Τηλ: 2103689379

 

www.YouGoCulture.com

Online διαδραστική πλατφόρμα προβολής του πολιτισμού των Ελλήνων σε ολόκληρο τον κόσμο.

Μπες στο www.act4Greece.gr Επίλεξε τη ∆ράση YOU GO CULTURE

Κάνε τη δωρεά σου με ένα κλικ στο

ΘΕΛΩ ΝΑ ΠΡΟΣΦΕΡΩ

ή με απ’ ευθείας κατάθεση ή μέσω internet, phone και mobile banking.

Πρόγραμμα Crowdfunding