ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΑΝΑΚΑΛΥΨΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΑΝΑΚΑΛΥΨΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑ

Τα αποτελέσματα μακροχρόνιας έρευνας που διεξάγεται στο Εργαστήριο Ιστολογίας-Εμβρυολογίας της Ιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ, από την ερευνητική ομάδα του Καθηγητή Β. Γοργούλη, δημοσιεύθηκαν πρόσφατα στο διεθνές περιοδικό Nature Cell Biology (δείκτης απήχησης 19):

Επιπλέον τα ευρήματα της μελέτης επελέγησαν ως Highlight από το περιοδικό Nature Reviews Molecular Cell Biology (δείκτη απήχησης 39).

Η εν λόγω έρευνα διεξήχθη από το Εργαστήριο Ιστολογίας-Εμβρυολογίας της Ιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ σε συνεργασία με 15 άλλα Ερευνητικά Εργαστήρια/Κέντρα από την Ελλάδα, τη Βρετανία, την Ισπανία, τη Δανία, τις Η.Π.Α., τη Σουηδία, την Ελβετία και την Τσεχία.

H μελέτη αυτή αφορά στην ανακάλυψη ενός νέου μηχανισμού που προάγει την ετερογένεια και την επιθετική συμπεριφορά των καρκινικών κυττάρων. Συγκεκριμένα αναδεικνύει τη «σκοτεινή» πλευρά της δράσης του παράγοντα p21WAF1/Cip1, ο οποίος είναι ο βασικός τελεστής της ογκο-κατασταλτικής πρωτεΐνης p53. Η έκφραση της p21WAF1/Cip1 θεωρείται ότι αντανακλά την ευεργετική δράση της φυσιολογικής p53 και ότι αποτελεί δείκτη καλής πρόγνωσης. Η εργασία αυτή δίνει νέα απρόσμενη διάσταση στη δράση της p21WAF1/Cip1, καθώς η έκφρασή της σε όγκους με μεταλλαγμένη την p53 προάγει την εξέλιξη των όγκων, αναδεικνύοντας εξειδικευμένους μελλοντικούς θεραπευτικούς στόχους.

Λόγω της ιδιαίτερης σημασίας των ευρημάτων της μελέτης, επελέγη για το εξώφυλλο του τεύχους του περιοδικού μία αντιπροσωπευτική εικόνα από τα πειράματα που διεξήγαγαν οι ερευνητές: