ΘΕΣΜΟΙ ΚΑΙ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΕΣ

“Third WINIR Conference – Institutions and Human Behaviour”
“Third WINIR Conference – Institutions and Human Behaviour”

Ο Καθηγητής Π.Ε. Πετράκης του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και δύο συνεργάτες του θα συμμετέχουν με ανακοίνωσή τους στο επιστημονικό συνέδριο “Third WINIR Conference – Institutions and Human Behaviour” το οποίο θα πραγματοποιηθεί μεταξύ 2 και 5 Σεπτεμβρίου του 2016 στη Βοστώνη των ΗΠΑ. Πρόκειται για ένα ιδιαίτερα σημαντικό συνέδριο το οποίο συσχετίζει τους θεσμούς με την ανθρώπινη συμπεριφορά. Παρά το γεγονός ότι στη βιβλιογραφία γενικά συμφωνείται ότι οι θεσμοί συντονίζουν την ανθρώπινη συμπεριφορά και σε κάποιο βαθμό την οδηγούν σε συγκεκριμένα μοτίβα, υπάρχει πολύ μικρότερη συναίνεση σχετικά με τους ακριβείς μηχανισμούς που εμπλέκονται σε αυτή τη διαδικασία. Επίσης, δεν έχουν γίνει ακόμη κατανοητοί  πλήρως οι τρόποι με τους οποίους εναλλακτικά συστήματα κανόνων και προτύπων συμπεριφοράς αναδύονται και εξακολουθούν να υπάρχουν και να εξελίσσονται για τη δημιουργία των σύνθετων κοινωνικών συστημάτων μας.

Η συμμετοχή τους αφορά στην παρουσίαση του επιστημονικού άρθρου με τίτλο «Institutions and Culture on Stagnation and Growth». Το άρθρο υποστηρίζει ότι η ταυτόχρονη και προς την ίδια κατεύθυνση μεταβολή των θεσμών και του πολιτισμικού υποβάθρου που χαρακτηρίζει μια κοινωνία είναι ιδιαίτερα κρίσιμοι παράγοντες για την αναπτυξιακή τροχιά που διαγράφει μια οικονομία. Η ανάγκη για μετασχηματισμό των οικονομιών από ένα στάσιμο στο βέλτιστο αναπτυξιακό μοντέλο, απαιτεί διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις που αφορούν τους θεσμούς και το πολιτισμικό υπόβαθρο. Ωστόσο, η διαδικασία των απαιτούμενων θεσμικών αλλαγών και της αναδιοργάνωσης του πολιτισμικού υποβάθρου μπορεί να διακοπεί από τις λεγόμενες απαιτήσεις της ταυτόχρονης εξέλιξης των θεσμών και του πολιτισμικού υποβάθρου. Το αποτέλεσμα μπορεί να είναι μια σειρά από αποτυχημένες απόπειρες να εφαρμοστεί ένα εκσυγχρονισμένο πλαίσιο θεσμών και συμπεριφορών που να προωθεί την ανάπτυξη, παρά τον πιθανό σχεδιασμό φιλόδοξων σχεδίων διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων.

Το πρόγραμμα του συνεδρίου είναι διαθέσιμο εδώ.

www.YouGoCulture.com

Online διαδραστική πλατφόρμα προβολής του πολιτισμού των Ελλήνων σε ολόκληρο τον κόσμο.

Μπες στο www.act4Greece.gr Επίλεξε τη ∆ράση YOU GO CULTURE

Κάνε τη δωρεά σου με ένα κλικ στο

ΘΕΛΩ ΝΑ ΠΡΟΣΦΕΡΩ

ή με απ’ ευθείας κατάθεση ή μέσω internet, phone και mobile banking.

Πρόγραμμα Crowdfunding