ΤΟ E-LEARNING ΤΟΥ ΕΚΠΑ ΣΤΗ ΔΙΕΘΝΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΣΚΗΝΗ

Διαφοροποιημένα Χαρτοφυλάκια Δεξιοτήτων & Προσωποποιημένη Επιμόρφωση

Ένα διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο δεξιοτήτων συγκεντρώνει μια ποικιλία γνώσεων και δεξιοτήτων για μια οικογένεια επαγγελμάτων.

Κατά τις τελευταίες ημέρες του Μαΐου (30 & 31) πραγματοποιήθηκε με επιτυχία στο Μαρακές του Μαρόκου, στο Πανεπιστήμιο Cadi Ayaad, το 4ο Διεθνές Συνέδριο για το Μάνατζμεντ και το 2ο Διεθνές Συνέδριο για την Καταναλωτική Εμπειρία.
Το E-Learning του Πανεπιστημίου Αθηνών, εκπροσωπήθηκε στο συνέδριο από την κυρία Άννα-Μαρία Κανζόλα, η οποία είναι μέλος της ομάδας έρευνας και ανάπτυξης (R&D), υπό την επίβλεψη του Ομότιμου Καθηγητή και Επιστημονικού Υπεύθυνου του E-Learning Παναγιώτη Πετράκη.
Η κυρία Κανζόλα παρουσίασε την επιστημονική εργασία με τίτλο «Ανάλυση Σεναρίων για την Ελληνική Αγορά Εργασίας με Ειδική Αναφορά στις Ανάγκες των Διοικητικών Επαγγελμάτων».
Η εν λόγω επιστημονική εργασία αφορά στην ευρύτερη προσπάθειά μας στο E-Learning του Πανεπιστημίου Αθηνών να εκσυγχρονίσουμε την επιμορφωτική διαδικασία μέσω της δημιουργίας Διαφοροποιημένων Χαρτοφυλακίων Δεξιοτήτων.

Επιμόρφωση εμπνευσμένη από την ίδια τη ζωή

 
Στο E-Learning του Πανεπιστημίου Αθηνών στόχος μας είναι να προσφέρουμε δεξιότητες που είναι χρήσιμες για το άτομο και την κοινωνία, μιμούμενοι την ίδια την ζωή και μέσω εφαρμογής ενός μηχανισμού διάγνωσης των αναγκών της αγοράς εργασίας στην Ελλάδα. επαγγελμάτων

Τα Διαφοροποιημένα Χαρτοφυλάκια Δεξιοτήτων είναι εμπνευσμένα από την κοινωνική διαδικασία της μάθησης, όπου για την πραγματοποίηση μιας διαδικασίας το ανθρώπινο μυαλό χρησιμοποιεί πληροφορίες από διάφορες εμπειρίες, σύνολα γνώσεων, ικανοτήτων και δεξιοτήτων.
Τα εν λόγω επιμορφωτικά πακέτα αποσκοπούν στη συμπερίληψη δεξιοτήτων που οδηγούν στην απασχόληση (employability skills) καθώς και στη διευκόλυνση της επαγγελματικής κινητικότητας ή την ένταξη ευπαθών κοινωνικών ομάδων στην αγορά εργασίας.
Ένα διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο δεξιοτήτων συγκεντρώνει όλες τις κρίσιμες ανά οικογένεια επαγγελμάτων και κλάδο δεξιότητες καθώς και άλλες «οριζόντιες» δεξιότητες (ευρείας εφαρμογής, όπως οι ψηφιακές δεξιότητες) στα πλαίσια πιστοποιημένων επιμορφωτικών διαδικασιών.
Για τον σχεδιασμό αυτών των επιμορφωτικών πακέτων, έχουμε αναπτύξει μια μεθοδολογία ανάλυσης σεναρίων για καθένα από τα επαγγέλματα εντός της ελληνικής οικονομίας λαμβάνοντας υπόψη τις διεθνείς τάσεις αλλά και τις ελληνικές παραγωγικές ανάγκες.

Κοιτώντας το μέλλον

Θέλοντας να σας προσφέρουμε μια νέα προσέγγιση στη δια βίου μάθηση, εμπνευστήκαμε την προσωποποιημένη επιμόρφωση, η οποία συνδυάζει τα προσωπικά σας ενδιαφέροντα με τις επιμορφωτικές ανάγκες του επαγγέλματός σας.
Η προσωποποιημένη επιμόρφωση και δια βίου μάθηση βασίζεται τόσο στην ευελιξία των παραδοσιακών δραστηριοτήτων δια βίου μάθησης, αλλά και στην αναγνώριση της ατομικότητας όσον αφορά τις εκπαιδευτικές ανάγκες.

Από την παρουσίαση.
Άννα-Μαρία Κανζόλα – Υποψήφια Διδάκτωρ στα Οικονομικά της Εργασίας και τα Συμπεριφορικά Οικονομικά στο Πανεπιστήμιο Αθηνών

Συμπεράσματα της μελέτης

Οι δεξιότητες απασχολησιμότητας για τα διευθυντικά επαγγέλματα αφορούν την παροχή εκπαίδευσης σε έναν συνδυασμό τομέων, όπως:
• Νέες τεχνολογίες.
• Ανάλυση τάσεων και στρατηγική πρόβλεψη με βάση τον τομέα που δραστηριοποιείται η επιχείρηση.
• Διαπραγμάτευση και διαχείριση ανθρωπίνων πόρων.
• Σύγχρονες τεχνικές πωλήσεων.
• Επιχειρηματικότητα.

Με τη συμβολή σας γινόμαστε καλύτεροι

Εκτός από την ανταλλαγή επιστημονικών ιδεών και γνώσεων, συζητήθηκε η πιθανότητα διεθνούς συνεργασίας για την δημιουργία επιμορφωτικών προγραμμάτων.

Έμπνευσή μας αποτελεί η επιθυμία μας να προσφέρουμε ευκαιρίες για την εξέλιξη των εκπαιδευομένων μας. Έτσι, οι προσπάθειές μας δεν θα είχαν καρποφορήσει χωρίς την πολύτιμη υποστήριξή σας στα 23 χρόνια της πορείας μας.
Σας ευχαριστούμε λοιπόν και δεσμευόμαστε να συνεχίσουμε να πρωτοπορούμε.

Τέλος, ιδιαίτερες ευχαριστίες οφείλονται στα 184 διοικητικά στελέχη, εκπαιδευόμενοι και εκπαιδευόμενές μας, τα οποία απάντησαν στο ερωτηματολόγιο της έρευνάς μας.

Καθ. Yogesh Dwivedi (Μ. Βρετανία), Καθ. Wissal Ben Arfi (Γαλλία), Καθ. Farid Chaouki (Μαρόκο), Καθ. Fred Phillips (ΗΠΑ), Anna-Maria Kanzola (Ελλάδα), & Καθ. Fransesco Schiavone (Ιταλία).