Μαυράκης Δημήτριος

Διευθυντής του Κέντρου Ενεργειακής Πολιτικής και Ανάπτυξης του ΕΚΠΑ - Coordinator of BSEC – Green Energy Νetwork - UNAI Hub SDG7
Διευθυντής του Κέντρου Ενεργειακής Πολιτικής και Ανάπτυξης του ΕΚΠΑ - Coordinator of BSEC – Green Energy Νetwork - UNAI Hub SDG7

Ο Δημήτριος Χαριλάου Μαυράκης είναι Διευθυντής του Κέντρου Ενεργειακής Πολιτικής και Ανάπτυξης (ΚΕΠΑ) του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ), το οποίο επελέγη ως παγκόσμιος κόμβος (Hub) της Ακαδημαϊκής Πρωτοβουλίας του ΟΗΕ (United Nations Academic Impact - UNAI) για τον 7ο Στόχο Βιώσιμης Ανάπτυξης (SDG7) που αναφέρεται στην καθαρή, προσβάσιμη και σύγχρονη ενέργεια.

Είναι συντονιστής των δικτύων “PROMITHEASnet, The Energy and Climate Change Policy Network” με μέλη ακαδημαϊκά ιδρύματα της Νότιο-Ανατολικής Ευρώπης, του Εύξεινου Πόντου και της Κεντρικής Ασίας, και του “BSEC – Green Energy Network”, με μέλη ακαδημαϊκά ιδρύματα, φορείς της αγοράς και χάραξης πολιτικής, από τις χώρες του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας Εύξεινου Πόντου (ΟΣΕΠ) (Black Sea Economic Cooperation- BSEC), υπό την εποπτεία του BSEC - PERMIS.

Οι σπουδές και οι δραστηριότητές του σχετίζονται με την γεωπολιτική της ενέργειας, την ανάπτυξη περιφερειακών αγορών ενέργειας, με διηπειρωτικούς ενεργειακούς διαδρόμους, με την ανάπτυξη και προώθηση πολιτικών για την Κλιματική Αλλαγή, την μελέτη των αλληλεπιδράσεων μεταξύ εργαλείων πολιτικής για την Κλιματική Αλλαγή και την προώθηση προτάσεων για την ενεργειακή ένδεια, την ενεργειακή αποτελεσματικότητα και τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου.

Έχει συντονίσει σημαντικά διακρατικά προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις ενεργειακές διασυνδέσεις των Βαλκανίων (Balkan Energy Interconnections - Task Force, 1995). Συντόνισε της διαβουλεύσεις που κατέληξαν στη Διακήρυξη της Θεσσαλονίκης για τη δημιουργία μιας «περιφερειακής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας στην Νότιο-Ανατολική Ευρώπη - Regional Electricity Market» (Θεσσαλονίκη 1999), πρόδρομη διαδικασία της «Ενεργειακής Κοινότητας» για την Νότιο-Ανατολική Ευρώπη.

Έχει εκπροσωπήσει τη χώρα σε διεθνείς οργανισμούς (ΟΟΣΑ, ΟΣΕΠ και ΕΕ) και διετέλεσε μέλος των συμβουλευτικών ομάδων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Ενέργεια (AGE) για το 6ο και 7ο πρόγραμμα πλαίσιο (FP6 και FP7).

Συντόνισε έργα του 6ου, 7ου Προγραμμάτων Πλαισίου και Ορίζοντα 2020 της Ε.Ε. Έχει οργανώσει διεθνή συνέδρια και σεμινάρια στις χώρες του ΟΣΕΠ και της Κεντρικής Ασίας.

Είναι πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής του ετήσιου διεθνούς επιστημονικού συνεδρίου για την «Ενέργεια και Κλιματική Αλλαγή» και του ετήσιου “Green Energy Investment Forum” σε συνεργασία με BSEC – PERMIS. Είναι εκδότης της ενεργειακής επισκόπησης “Energy View of the BSEC countries”, του επιστημονικού περιοδικού “Euro-Asian Journal of Sustainable Energy Development Policy” και του “PROMITHEAS newsletter”, που διανέμεται σε 29.000 παραλήπτες σε 170 χώρες.

Με την ιδιότητα του συντονιστή του United Nations Academic Impact (UNAI) κόμβου για τον SDG7 προωθεί την περιφερειακή και διεθνή συνεργασία με πρωτοβουλίες, που σχετίζονται με τον 7ο Στόχο Βιώσιμης Ανάπτυξης του ΟΗΕ για την καθαρή, προσβάσιμη και σύγχρονη ενέργεια, ιδιαίτερα σε χώρες με αναπτυσσόμενες και υπο-ανάπτυξη οικονομίες.

Προωθεί την «UNAI Hub SDG7 Society», την πρωτοβουλία «75 UN – 75 Trees UNAI SDG7» με έμφαση στα REDD+ και στο Φόρουμ για τις Πράσινες Επενδύσεις μεταξύ των BSEC – MS και διεθνώς.

Προτείνει σειρά προτεραιοτήτων για την Πράσινη Ενέργεια στα υπό ανάπτυξη «Ανθεκτικά Σχέδια Βιώσιμης Ανάκαμψης» από την παγκόσμια οικονομική ύφεση σε χώρες της Ασίας και του Ειρηνικού.

Επικοινωνία

Προσωπική Ιστοσελίδα: 
E-mail:
Τηλέφωνο:
Γραφείο: