Νομικά Θέματα

ΑΠΟΡΡΗΤΟ, ΚΥΒΕΡΝΟΑΣΦΑΛΕΙΑ, ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΚΑΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΣΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΤΗΣ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗΣ (ΤΝ): ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ

 Η ταχεία εξέλιξη της Τεχνητής Νοημοσύνης (ΤΝ) έχει οδηγήσει σε σημαντική ψηφιακή μεταμόρφωση την τελευταία δεκαετία. Ο πιο πρόσφατος κλάδος της ΤΝ είναι η Παραγωγός Τεχνητή Νοημοσύνη (Generative Artificial Intelligence - GenAI), που χρησιμοποιεί βαθιά νευρωνικά δίκτυα για να μάθει μοτίβα από ένα εκτεταμένο σύνολο εκπαίδευσης και να δημιουργήσει νέο περιεχόμενο.

Περισσότερα
ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΤΙ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΤΙ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Από τις 6/6/2017, η αδειοδότηση των επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος και συναφών δραστηριοτήτων αδειοδοτούνται πλέον μέσω της Γνωστοποίησης, η οποία υποβάλλεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά, μέσω της ιστοσελίδας https://notifybusiness.gov.gr, ενώ από την υποβολή της ξεκινά άμεσα η λειτουργία της δραστηριότητας, χωρίς άλλη διαδικασία έγκρισης ή άδειας λειτουργίας. Περισσότερα
Η ΨΗΦΙΑΚΗ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΤΟ ΚΕΡΔΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ

Η ΨΗΦΙΑΚΗ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΤΟ ΚΕΡΔΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ

Σύμφωνα με τις διεθνείς εξελίξεις στον τομέα της δημόσιας διακυβέρνησης, η προώθηση της αποκλειστικής χρήσης της ψηφιακής υπογραφής συνιστά μείωση του κόστους λειτουργίας και ενίσχυση της αποτελεσματικότητας, μειώνοντας τις γραφειοκρατικές δομές και τις ανθρωποώρες εργασίας, ενώ ταυτόχρονα ενισχύει τη διαφάνεια και βοηθά στην προστασία του περιβάλλοντος. Περισσότερα
ΤΟ ΑΝΑΘΕΩΡΗΜΕΝΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΩΣ ΓΕΦΥΡΑ ΠΡΟΣ ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ

ΤΟ ΑΝΑΘΕΩΡΗΜΕΝΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΩΣ ΓΕΦΥΡΑ ΠΡΟΣ ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ

Η έγκαιρη επανεκκίνηση της συζήτησης για μια νέα Αναθεώρηση είναι εξαιρετικά σημαντική. Άλλωστε, καθώς η Ελλάδα αναγεννήθηκε κάθε φορά μέσα από τις μεγάλες κρίσεις που αφύπνισαν τους Έλληνες και ανέδειξαν τις εκάστοτε κατάλληλες βάσεις, μπορούμε να υπογραμμίσουμε πως η αναθεώρηση του Συντάγματος που λαμβάνει χώρα στη μνημονιακή εποχή, θα μπορούσε, εάν σχεδιαστεί με προσοχή, συναίνεση και αποφασιστικότητα, να αποτελέσει το κρίσιμο σημείο θετικών εξελίξεων για τη χώρα. Περισσότερα
ΤΟ ΑΝΑΘΕΩΡΗΜΕΝΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΩΣ ΓΕΦΥΡΑ ΠΡΟΣ ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ

ΤΟ ΑΝΑΘΕΩΡΗΜΕΝΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΩΣ ΓΕΦΥΡΑ ΠΡΟΣ ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ

Το Σύνταγμα της Χώρας είναι η συμπυκνωμένη θεσμική έκφραση της πολιτιστικής και εθνικής μας ταυτότητας. Δεν εκφράζει, ή τουλάχιστον δεν πρέπει να εκφράζει, τη συγκυριακή πολιτική ισορροπία, αλλά τη διαχρονική αποτύπωση του αξιακού κώδικα, στον οποίο πιστεύουν η κοινωνία και το έθνος μας. Για αυτό και η αναθεώρηση του Συντάγματος δεν πρέπει να βλέπει ως ορίζοντα τις επόμενες εκλογές αλλά τις επόμενες γενιές. Ζητήματα πολιτικής αναποτελεσματικότητας ή ανεπάρκειας κυβερνήσεων είναι λάθος να αποδίδονται στο Σύνταγμα. Περισσότερα
ΘΕΣΜΙΚΗ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΠΟΛΙΤΗ - ΔΗΜΟΣΙΟΥ

ΘΕΣΜΙΚΗ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΠΟΛΙΤΗ - ΔΗΜΟΣΙΟΥ

Η έννοια της διαμεσολάβησης αφορά μία συγκροτημένη διαδικασία για την εύρεση μιας (συμβιβαστικής) λύσης για την επίλυση μιας διαφοράς ανάμεσα σε δύο μέρη, με τη βοήθεια ενός ουδέτερου και καταρτισμένου προσώπου, του διαπιστευμένου διαμεσολαβητή. Η διαμεσολάβηση υφίσταται σε ουδέτερο πλαίσιο και σε περιβάλλον εμπιστευτικότητας, όπου οι εμπλεκόμενες πλευρές εξετάζουν αν μπορούν να επιτύχουν κοινά αποδεκτή λύση στη διαφορά που έχουν. Περισσότερα
Η ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΗΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΕΞΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ ΔΙΚΑΙΟΥ

Η ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΗΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΕΞΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ ΔΙΚΑΙΟΥ

Πράγματι, μέχρι σήμερα βιώνουμε στη χώρα μας κάτι ίσως παράδοξο -αν όχι αντιδημοκρατικό- που παρακάμπτει τις αρχές λειτουργίας του Πολιτεύματος και αλλοιώνει την αρχή της διάκρισης των εξουσιών, όπως ορίζεται στο Σύνταγμα. Το γεγονός αυτό αφορά τον διορισμό της ηγεσίας της Δικαιοσύνης από την εκτελεστική εξουσία χωρίς περαιτέρω ουσιαστικά κριτήρια, καθώς επίσης το απρόσβλητο των αποφάσεων αυτών, ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας. Εάν αρχή λειτουργίας του Πολιτεύματος είναι η λαϊκή κυριαρχία με συνεπακόλουθη τη διάκριση των εξουσιών, τότε μάλλον θα μπορούσε να χαρακτηρισθεί ως νομικό και λογικό παράδοξο, το γεγονός ότι η εκτελεστική εξουσία ορίζει τη δικαστική, επεμβαίνοντας ίσως και διαλυτικά στην ισόρροπη σχέση μεταξύ των λειτουργιών. Περισσότερα
ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΚΑΙ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΚΑΙ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Η Ανοικτή Διακυβέρνηση ως δημόσια πολιτική εδράζεται στην ενσωμάτωση των αρχών της διαφάνειας, της πρόσβασης στην πληροφορία και της ουσιαστικής συμμετοχής του πολίτη στις διαδικασίες της κρατικής λειτουργίας. Η στρατηγική ενασχόληση με τις πολιτικές της Ανοικτότητας και της συμμετοχής των πολιτών, αφορά μία διαρκή διαδικασία δημιουργίας και λειτουργίας υποδομών, καθώς και βελτίωσης του κανονιστικού πλαισίου στον Δημόσιο Τομέα και τους κρατικούς θεσμούς. Οι διαστάσεις των πολιτικών Ανοικτότητας και οι δυνατότητες εφαρμογής τους αφορούν ταυτόχρονα τη Δημόσια Διοίκηση, τη Δικαιοσύνη, τη λειτουργία των κρατικών υπηρεσιών και των θεσμών, ενώ άπτονται ευθέως της λειτουργίας του πολιτικού συστήματος. Περισσότερα
ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΚΑΙ ΕΓΚΛΗΜΑ

ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΚΑΙ ΕΓΚΛΗΜΑ

Στη σύγχρονη εποχή της πληροφορίας, του Διαδικτύου και της κοινωνικής δικτύωσης, έχουν γεννηθεί πολυποίκιλες ευκαιρίες για εγκληματική δράση. Παραδοσιακώς τελούμενα εγκλήματα, όπως αυτό της σεξουαλικής παρενόχλησης, της παιδικής πορνογραφίας, των οικονομικών απατών, της παρενόχλησης, του οργανωμένου εγκλήματος, της τρομοκρατίας, χρησιμοποιούν σαν δούρειο ίππο τα νέα τεχνολογικά επιτεύγματα και μετεξελίσσονται στο χώρο και στο χρόνο. Περισσότερα
ΤΟ ΝΕΡΟ ΚΑΙ Η ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ

ΤΟ ΝΕΡΟ ΚΑΙ Η ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ

Η ερχόμενη Συνταγματική Αναθεώρηση στην Ελλάδα έχει όλες τις δυνατότητες να συμπεριλάβει την κατοχύρωση του δικαιώματος στο νερό ως ανθρώπινο δικαίωμα, βασιζόμενη στο παράδειγμα της Ουρουγουάης και της Αναθεώρησης του 2004 που συντελέστηκε στη χώρα. Περισσότερα