ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ

Το "In(telligent) Deep Analysis" αποτελεί μια δεξαμενή σκέψης και προβληματισμού σε θέματα που άπτονται καίριων κοινωνικών ζητημάτων. Πρόκειται για ένα φορέα ανεξάρτητης σκέψης, όπου γράφουν μέλη του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ).

Η προσέγγιση των θεμάτων γίνεται μέσα από την οπτική μελών του Διδακτικού Επιστημονικού Προσωπικού του ΕΚΠΑ, εξειδικευμένων επιστημόνων, αλλά και διδακτόρων ή υποψήφιων διδακτόρων. Η θεματολογία του "In Deep Analysis" περιέχει μελέτες και αναλύσεις, έρευνα, καθώς και αξιοποίηση ή διερεύνηση ζητημάτων επικαιρότητας σε θέματα που σχετίζονται με σημαντικούς τομείς του κοινωνικού γίγνεσθαι και αφορούν στην οικονομία, στην πολιτική, στο περιβάλλον, στην παιδεία, στην ψυχολογία, στην υγεία, στον πολιτισμό κλπ.

Στις αναλύσεις του "In Deep Analysis" επιχειρείται η επεξήγηση της αλληλεπίδρασης ανάμεσα σε συγκεκριμένα γεγονότα και στα κοινωνικά τεκταινόμενα. Με εξειδικευμένη και εμπεριστατωμένη αρθρογραφία –μέσα από το πρίσμα της επιστημονικής διερεύνησης– αποτελεί συγκριτικό πλεονέκτημα για κάθε αναγνώστη.

 


Θάνος Δημόπουλος - Πρύτανης ΕΚΠΑ

Αγαπητές και αγαπητοί Συνάδελφοι,

Με την παρούσα θα ήθελα να σας απευθύνω πρόσκληση να συμμετέχετε με τις απόψεις και τις θέσεις σας, καθώς και το επιστημονικό σας έργο στην τακτική ενημέρωση ενός νέου ψηφιακού χώρου ανάπτυξης ιδεών (think tank) που έχει οργανωθεί στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και θα φιλοξενεί συστηματικά πτυχές του διαλόγου μεταξύ επιστήμης και κοινωνίας.

Πρόκειται για το In Deep Analysis, ένα νέο, ελεύθερης πρόσβασης διαδικτυακό portal, διεπιστημονικού και ενημερωτικού χαρακτήρα, το οποίο είναι πρωτοβουλία του E-Learning του Κέντρου Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης και Επιμόρφωσης του ΕΚΠΑ, υποστηρίζεται από τη δομή του και υλοποιείται στο πλαίσιο ανάπτυξης της δραστηριότητάς του.

Επιχειρείται μια ξεχωριστή προσέγγιση στην ανάγνωση της επικαιρότητας, η οποία αφενός σπανίζει στη σύγχρονη δημόσια σφαίρα, αφετέρου αναδεικνύεται επιβεβλημένη στην παρούσα συγκυρία. Με όχημα αφενός την ορθά εκλαϊκευμένη επιστημονική γνώση, αφετέρου το τεκμηριωμένο σχόλιο, δημιουργούμε ένα βήμα έκφρασης και διατύπωσης γνώμης στο πλαίσιο της εξωστρεφούς παρουσίας του Πανεπιστημίου μας.

Με εκτίμηση
Θάνος Δημόπουλος
Πρύτανης ΕΚΠΑ


Στοιχεία επικοινωνίας για τη συμμετοχή μελών του ΕΚΠΑ με αρθρογραφία στο In Deep Analysis

Μιχάλης Κατσιμίτσης
Τηλ.: 210 368 9359
Email: mkatsimitsis@elke.uoa.gr

 

Share it now!