ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ

Το "In(telligent) Deep Analysis" αποτελεί μια δεξαμενή σκέψης και προβληματισμού σε θέματα που άπτονται καίριων κοινωνικών ζητημάτων. Πρόκειται για ένα φορέα ανεξάρτητης σκέψης, όπου γράφουν μέλη του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ).

Η προσέγγιση των θεμάτων γίνεται μέσα από την οπτική μελών του Διδακτικού Επιστημονικού Προσωπικού του ΕΚΠΑ, εξειδικευμένων επιστημόνων, αλλά και διδακτόρων ή υποψήφιων διδακτόρων. Η θεματολογία του "In Deep Analysis" περιέχει μελέτες και αναλύσεις, έρευνα, καθώς και αξιοποίηση ή διερεύνηση ζητημάτων επικαιρότητας σε θέματα που σχετίζονται με σημαντικούς τομείς του κοινωνικού γίγνεσθαι και αφορούν στην οικονομία, στην πολιτική, στο περιβάλλον, στην παιδεία, στην ψυχολογία, στην υγεία, στον πολιτισμό κλπ.

Στις αναλύσεις του "In Deep Analysis" επιχειρείται η επεξήγηση της αλληλεπίδρασης ανάμεσα σε συγκεκριμένα γεγονότα και στα κοινωνικά τεκταινόμενα. Με εξειδικευμένη και εμπεριστατωμένη αρθρογραφία –μέσα από το πρίσμα της επιστημονικής διερεύνησης– αποτελεί συγκριτικό πλεονέκτημα για κάθε αναγνώστη.

 Στοιχεία επικοινωνίας για τη συμμετοχή μελών του ΕΚΠΑ με αρθρογραφία στο In Deep Analysis

Μιχάλης Κατσιμίτσης
Τηλ.: 210 368 9359
Email: mkatsimitsis@elke.uoa.gr