Ναυτιλία

Η ΓΝΩΣΗ ΚΑΙ Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΩΣ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΤΗΣ ΗΓΕΣΙΑΣ

Η ΓΝΩΣΗ ΚΑΙ Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΩΣ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΤΗΣ ΗΓΕΣΙΑΣ - Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

Στη σημερινή κοινωνία, που από πολλούς χαρακτηρίζεται ως μεταβατική, η γνώση αποτελεί απαραίτητο εργαλείο ανάλυσης και προσέγγισης των πραγματικοτήτων, ως εκ τούτου είναι αναγκαίος όρος για τη διαμόρφωση ενεργών πολιτών. Η Εκπαίδευση, έχοντας η ίδια επιλέξει το δρόμο της ευαισθητοποίησης και συνεισφοράς στα προβλήματα που σήμερα κυριαρχούν, είναι απαραίτητο να αξιοποιήσει τη συσσωρευμένη (θεωρητική και εργαλειακή) επιστημονική γνώση για την επίτευξη της βέλτιστης απόδοσης των προσπαθειών, που ήδη καταβάλει, για τη διαμόρφωση μιας πιο ανθρώπινης κοινωνίας. Ας μην λησμονούμε εξάλλου ότι οι επιστήμες (και δη οι κοινωνικές) μπορούν να έχουν ως κοινό σημείο με την Εκπαίδευση την προσπάθεια για επίλυση των προβλημάτων. Περισσότερα
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΣΤΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΑΓΟΡΑ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΣΤΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΑΓΟΡΑ

Ο αυξανόμενος αριθμός των πολυεθνικών εταιρειών, οι ισχυρές δυνάμεις του παγκόσμιου οικονομικού ανταγωνισμού και η συνεχής ροή των διασυνοριακών συναλλαγών των επιχειρήσεων συνθέτουν ένα πολύπλοκο και ανταγωνιστικό επιχειρηματικό περιβάλλον. Οι πολυεθνικές εταιρείες αντιμετωπίζουν μέσα στο πλαίσιο του ανταγωνισμού, χώρες και κυβερνήσεις, διαφορετικούς πολιτισμούς και γλώσσες, σε μια όλο και αυξανόμενη ζήτηση για το συντονισμό και τον έλεγχο των διεθνών επιχειρηματικών δραστηριοτήτων. Η επιβίωση έγινε ο πιο σημαντικός παράγοντας σε αυτό το πολύπλοκο επιχειρηματικό περιβάλλον. Ο παράγοντας, που επιτρέπει στις εταιρείες να επιβιώσουν σε ένα δύσκολο και μεταβαλλόμενο περιβάλλον, είναι η ικανότητά τους για την αποτελεσματική προσαρμογή στην αλλαγή. Η προσαρμογή αυτή συχνά καθοδηγείται από την πολιτιστική πολυμορφία. Περισσότερα