Αναλύσεις - Μελέτες

«ΙΛΙΓΓΟΣ»: ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΝΕΥΡΟΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ

«ΙΛΙΓΓΟΣ»: ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΝΕΥΡΟΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ

Ο ίλιγγος, μαζί με την κεφαλαλγία, αποτελεί μία από τις συνηθέστερες αιτίες, που οι ασθενείς αναζητούν το γιατρό. Η συχνότητα εμφάνισης του ιλίγγου αυξάνεται με την αύξηση της ηλικίας, χωρίς αυτό βέβαια να σημαίνει ότι η εμφάνιση ή η εκδήλωση του ιλίγγου σε έδαφος κάποιας παθολογίας είναι σπάνια στις νεότερες ηλικίες. Στο σημείο αυτό πρέπει με ιδιαίτερη έμφαση να τονίσουμε ότι ο «ίλιγγος» δεν είναι ασθένεια. Ο «ίλιγγος» είναι σύμπτωμα μιας παθολογίας ή νοσολογικής οντότητας ή, εάν θέλουμε να το εκφράσουμε διαφορετικά, ο «ίλιγγος» εμφανίζεται ως κλινική εκδήλωση σε πολλά και πολλαπλά σύνδρομα διαφορετικής αιτιολογίας και παθογένειας, τα οποία -τουλάχιστον διαγνωστικά- μπορεί να απασχολήσουν και να προβληματίσουν περισσότερες από μία ιατρικές ειδικότητες. Ο ίλιγγος (Vertigo) είναι μία υποκειμενική αίσθηση αστάθειας (αβεβαιότητας και ανασφάλειας) στην αντίληψη της θέσης του σώματος και του περιβάλλοντος χώρου. Επιπλέον, αυτή η υποκειμενική αίσθηση αστάθειας συνοδεύεται και από μία ψευδαισθητική αίσθηση κίνησης που έχει ο πάσχων ότι μετατοπίζεται ή περιστρέφεται ο ίδιος ή τα σταθερά αντικείμενα του χώρου που τον περιβάλλουν. Περισσότερα
ΔΝΤ ΚΑΙ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΔΝΤ ΚΑΙ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Σε προηγούμενες αναρτήσεις μας (Προβλέψεις 2016-2021: Νοέμβριος (Η Πορεία Της Οικονομίας)) έχουμε παρουσιάσει τις εκτιμήσεις εντός μοντέλου της Oxford Economics (Basic Model - BM) για την ελληνική οικονομία. Στην παρούσα ανάρτηση, παρουσιάζουμε τις διαφορές μεταξύ των εκτιμήσεων του μοντέλου αυτού σε σχέση με τις αντίστοιχες εκτιμήσεις του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου (ΔΝΤ), προκειμένου να εντοπίσουμε που οφείλονται οι διαφορές στις εκτιμήσεις τους. Περισσότερα
ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΘΕΜΕΛΙΟ

ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΘΕΜΕΛΙΟ

Στη μελέτη αυτή εξετάζεται η ρυθμιστική αναγκαιότητα πλήρωσης των κριτηρίων ύπαρξης του αθλητικού θεσμού και των θεσμών της σωματικής δραστηριότητας, στο πλαίσιο της σε κράτος οργανωμένης κοινωνίας.

Περισσότερα
ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΟ ΑΙΜΑΤΩΜΑ

ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΟ ΑΙΜΑΤΩΜΑ

Στην παρούσα σύντομη μελέτη, θα ασχοληθούμε με την (ενδο)εγκεφαλική αιμορραγία ή καλύτερα, ως προς την ορολογία, με το εγκεφαλικό αιμάτωμα, διότι το παθολογοανατομικό συμβάν της αιμορραγίας είναι ένα κατακλυσμιαίο γεγονός που συμβαίνει σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα και δεν αποτελεί μία ενεργό συνεχή αιμορραγία από κάποιο αγγείο. Βέβαια, το γεγονός αυτό δεν αποκλείει την πιθανότητα και το ενδεχόμενο της επαναιμορραγίας. Περισσότερα
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ: ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2016

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ: ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2016

Σε προηγούμενη ανάρτηση παρουσιάσαμε τη σκιαγράφηση της εξέλιξης στην Ελληνική οικονομία από σήμερα μέχρι και το 2021. Οι εκτιμήσεις στηρίζονταν στις εκτιμήσεις της 1ης Ιουλίου 2016 του μοντέλου της Oxford Economics, το οποίο είναι εξαιρετικά αξιόπιστο για τον κόσμο, την Ευρώπη και την Ελλάδα.

Περισσότερα
Η ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΗΓΕΤΙΚΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Η ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΗΓΕΤΙΚΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Η εντεινόμενη διεθνής τάση για επαγγελματικοποίηση των διευθυντών σχολικών μονάδων οδηγεί όλο και περισσότερο στην αντίληψη αλλαγής του επαγγελματικού τους προφίλ. Δηλαδή από γραφειοκρατικά στελέχη να γίνουν ηγέτες οργανισμών, ανθρώπων και κοινωνιών. Περισσότερα
ΟΙ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΜΕΧΡΙ ΤΟ 2021

ΟΙ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΜΕΧΡΙ ΤΟ 2021

Το παρόν κείμενο περιλαμβάνει τη σκιαγράφηση της εξέλιξης στην Ελληνική οικονομία από σήμερα μέχρι και το 2021. Οι εκτιμήσεις στηρίζονται στις νεότερες (1η Ιουλίου 2016) εκτιμήσεις του μοντέλου της Oxford Economics το οποίο είναι ένα εξαιρετικό αξιόπιστο παγκόσμιο μοντέλο με έμφαση στην Ευρωπαϊκή οικονομία. Μέσω αυτού γίνονται εκτιμήσεις για την Ελληνική οικονομία ως μέρος της Ευρωζώνης και της παγκόσμιας οικονομίας. Περισσότερα
ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΕΣΜΗΣ ΜΕΤΡΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ ΣΤΑ ΠΟΣΟΣΤΑ ΤΩΝ CLABSIs ΣΕ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ

ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΕΣΜΗΣ ΜΕΤΡΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ ΣΤΑ ΠΟΣΟΣΤΑ ΤΩΝ CLABSIs ΣΕ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ

Η χρήση των κεντρικών φλεβικών καθετήρων (ΚΦΚ) αποτελεί ένα αναπόσπαστο μέρος της καθημερινής ιατρικής και νοσηλευτικής πράξης. Εξυπηρετούν πληθώρα διαγνωστικών και θεραπευτικών αναγκών και η τοποθέτησή τους είναι πλέον αναπόφευκτη, ιδιαίτερα στις Μονάδες Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ), αλλά και σε ασθενείς που χρειάζονται θεραπεία κατ’ οίκον για διαφόρους λόγους, όπως π.χ. όταν απαιτείται μακροχρόνια φλεβική πρόσβαση για αιμοληψίες, χορήγηση φαρμάκων ή αίματος, παρεντερικής διατροφής κλπ. Ωστόσο, παρά τη μεγάλη χρησιμότητά τους, η παραμονή τους συχνά θέτει τον ασθενή σε αυξημένο κίνδυνο λόγω αυξημένης πιθανότητας εμφάνισης επιπλοκών όπως πχ. τοπικών φλεγμονών στο σημείο εισόδου του καθετήρα ή ακόμα και προοδευτική είσοδο μικροοργανισμών στην κυκλοφορία του αίματος οδηγώντας σε βακτηριαιμίες, με αποτέλεσμα να δυσχεραίνεται σημαντικά η θεραπεία και να παρατείνεται ο χρόνος νοσηλείας του ασθενούς. Περισσότερα