Περιβάλλον

Ενεργειακή κατανάλωσή στα ελληνικά κτήρια

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΤΗΡΙΑ

Υφιστάμενο πλαίσιο: Η τελική κατανάλωση ενέργειας στην Ελλάδα ήταν 17,129 Mtoe το έτος 2012. Οι δύο τομείς με την μεγαλύτερη κατανάλωση ενέργειας ήταν ο κτιριακός τομέας με 45% (οικιακός και τριτογενής) και ο τομέας των μεταφορών με 37% (ΥΠΕΚΑ, 2014). Περισσότερα
Η ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ ΤΩΝ ΗΠΑ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΤΟΥ ΠΑΡΙΣΙΟΥ

Η ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ ΤΩΝ ΗΠΑ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΤΟΥ ΠΑΡΙΣΙΟΥ

Στις 3 Σεπτεμβρίου 2016, υπό την Προεδρία του Μπαράκ Ομπάμα, οι ΗΠΑ υπογράφουν τη συμφωνία του Παρισιού. Λίγους μήνες αργότερα, την 1η Ιουνίου 2017, ο νέο-εκλεγμένος πρόεδρος, Ντόναλντ Τράμπ, ανακοίνωσε την αποχώρηση της χώρας του και από αυτή τη Συμφωνία για την κλιματική αλλαγή. Το ίδιο είχε συμβεί και υπό την προεδρία του Τζόρτζ Μπους του νεώτερου, που ανακοίνωσε την αποχώρηση των ΗΠΑ από το πρωτόκολλο του Κιότο, το έτος 2001. Περισσότερα
ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ

ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ

Στη δύσκολη οικονομικά περίοδο, που διανύουμε στην Ελλάδα, βασικό χαρακτηριστικό αποτελεί η απουσία ουσιαστικής στρατηγικής, διαμόρφωσης και εφαρμογής δημόσιων πολιτικών για το μέλλον, ακόμα και σε θέματα όπως η Κλιματική Αλλαγή. Περισσότερα
ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ

ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ

Η Γραμματεία της Σύμβασης - Πλαισίου των Ηνωμένων Εθνών για την Κλιματική Αλλαγή δημοσιοποίησε την έκθεση με τίτλο: «Υγεία και προσαρμογή» σχετικά με τα συμπεράσματα του 10ου Φόρουμ των Σημείων Επαφής. Περισσότερα
ΝΕΟ ΜΕΤΡΟ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΝΕΟ ΜΕΤΡΟ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Στις 11 Απριλίου 2017, δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας σχετικά με τον «Κανονισμό Λειτουργίας Καθεστώτος Υποχρέωσης Ενεργειακής Απόδοσης». Σκοπός της απόφασης αυτής είναι η αξιοποίηση του διαθέσιμου δυναμικού εξοικονόμησης ενέργειας στην τελική χρήση. Περισσότερα
ΕΜΠΟΡΙΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΑΕΡΙΩΝ ΤΟΥ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ

ΕΜΠΟΡΙΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΑΕΡΙΩΝ ΤΟΥ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ

Oι εμπορικές άδειες/δικαιώματα εκπομπών προτάθηκαν ως εργαλεία περιβαλλοντικής πολιτικής, αλλά έλαβαν περισσότερη προσοχή μετά το πρωτόκολλο του Κιότο, το 1997. Αυτό αποδίδεται στην εφαρμογή των τριών μηχανισμών του Κιότο, που χαρακτηρίζονται ως εμπορικές συναλλαγές δικαιωμάτων εκπομπών. Όμως, οι δύο αποτελούν έμμεση αγοραστική προσέγγιση, ενώ ο τρίτος μία άμεση. Τα προγράμματα: Από Κοινού Εφαρμογή και Μηχανισμός Καθαρής Ανάπτυξης παράγουν άδειες/δικαιώματα εκπομπών, ενώ η Διεθνής Εμπορία Εκπομπών (International Emission Trading) επιτρέπει τις εμπορικές συναλλαγές των ήδη παραγόμενων αδειών. Περισσότερα
ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΣΥΝΙΣΤΩΣΑ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Η ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΣΥΝΙΣΤΩΣΑ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Η ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Ενεργειακή αποδοτικότητα ή απόδοση είναι ο τρόπος διαχείρισης και περιορισμού της αύξησης της ενεργειακής κατανάλωσης. Μία συσκευή ή μία διαδικασία είναι περισσότερο αποδοτική ενεργειακά, από μία άλλη, εάν παρέχει περισσότερες υπηρεσίες, χρησιμοποιώντας την ίδια ποσότητα ενέργειας ή τις ίδιες υπηρεσίες, αλλά με μικρότερη ποσότητα ενέργειας. Η προώθηση της ενεργειακής αποδοτικότητας αποτελεί σημαντική συνιστώσα τριών πολιτικών χώρων: της ενεργειακής πολιτικής, της πολιτικής για την κλιματική αλλαγή, αλλά και της πολιτικής για την αειφόρο / βιώσιμη ανάπτυξη. Περισσότερα
ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΡΙΣΙΟΥ

ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΡΙΣΙΟΥ

Η 22η Σύνοδος των Συμβαλλομένων Μερών για την κλιματική αλλαγή πραγματοποιήθηκε στο Μαρρακές (Μαρόκο), μεταξύ 7 και 18 Νοεμβρίου 2016, με την παρουσία εκπροσώπων από σχεδόν 200 χώρες (Διεύθυνση Κλιματικής Δράσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, 2016). Ταυτόχρονα, έλαβε χώρα και η πρώτη συνάντηση των συμμετεχουσών χωρών στη Συμφωνία του Παρισιού, η οποία τέθηκε σε ισχύ λίγες ημέρες πιο πριν, στις 4 Νοεμβρίου 2016. Περισσότερα
ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΤΟΥ ΚΙΟΤΟ ΚΑΙ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΤΟΥ ΠΑΡΙΣΙΟΥ

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΤΟΥ ΚΙΟΤΟ ΚΑΙ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΤΟΥ ΠΑΡΙΣΙΟΥ

Η Συμφωνία του Παρισιού (ΣΠ) τίθεται σε ισχύ στις 4 Νοεμβρίου 2016, καθώς εκπληρώθηκαν οι δύο απαιτούμενες προϋποθέσεις για να ξεκινήσει η εφαρμογή της. Η πρώτη ενότητα της Συνόδου των Μελών, που θα είναι και συνάντηση των Μελών για τη Συμφωνία του Παρισιού (Meeting of the Parties to the Paris Agreement (CMA1) θα πραγματοποιηθεί στο Μαρρακές μαζί με τη Σύνοδο των Μελών για τη Σύμβαση-Πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών για την Κλιματική Αλλαγή και τη Συνάντηση των Μελών για το Πρωτόκολλο του Κιότο (COP 22 and CMP 12) (Σύμβαση - Πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών για την Κλιματική Αλλαγή (UNFCCC), 2016). Περισσότερα
Η ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΤΟΥ ΠΑΡΙΣΙΟΥ ΔΙΑΔΕΧΕΤΑΙ ΤΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΤΟΥ ΚΙΟΤΟ

Η ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΤΟΥ ΠΑΡΙΣΙΟΥ ΔΙΑΔΕΧΕΤΑΙ ΤΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΤΟΥ ΚΙΟΤΟ

Η Συμφωνία του Παρισιού (Paris Agreement) υιοθετήθηκε στις 12 Δεκεμβρίου 2015 από την 21η Σύνοδο των Μελών (Conference of Parties) της Σύμβασης - Πλαισίου των Ηνωμένων Εθνών για την Κλιματική Αλλαγή (United Nations Framework Convention for Climate Change). Η παγκόσμια αυτή συμφωνία, που είναι αποτέλεσμα μακροχρόνιων διαπραγματεύσεων και θα διαδεχθεί το πρωτόκολλο του Κιότο, παρέχει το πλαίσιο για διεθνείς δράσεις, που στοχεύουν στην αντιμετώπιση και προσαρμογή για την κλιματική αλλαγή μετά το έτος 2020. Το έτος αυτό είναι και το ανώτερο χρονικό όριο διάρκειας της δεύτερης δεσμευτικής περιόδου του πρωτοκόλλου του Κιότο. Το πλαίσιο της συμφωνίας περιγράφεται μέσα από 29 άρθρα (Το κείμενο της Συμφωνίας του Παρισιού, 2016). Περισσότερα