Γιάννης ΤΟΛΙΟΣ

Διδάκτωρ Οικονομικών, Συντονιστής «Μαρξιστικού Χώρου, Μελέτης και Έρευνας» (ΜΑΧΩΜΕ)
Διδάκτωρ Οικονομικών, Συντονιστής «Μαρξιστικού Χώρου, Μελέτης και Έρευνας» (ΜΑΧΩΜΕ)