Δρ Ιωάννης Στύλιος

Μεταδιδακτορικός Ερευνητής Πανεπιστημίου Πειραιώς, Διδάκτωρ τμ. Μηχανικών Πληροφοριακών & Επικοινωνιακών Συστημάτων του Πανεπιστημίου Αιγαίου, Διδάσκων και Επιστημονικός Συνεργάτης E-Learning ΕΚΠΑ–Πανεπιστημίου Αιγαίου, Μέλος του Εργαστηρίου Info-Sec-Lab
Μεταδιδακτορικός Ερευνητής Πανεπιστημίου Πειραιώς, Διδάκτωρ τμ. Μηχανικών Πληροφοριακών & Επικοινωνιακών Συστημάτων του Πανεπιστημίου Αιγαίου, Διδάσκων και Επιστημονικός Συνεργάτης E-Learning ΕΚΠΑ–Πανεπιστημίου Αιγαίου, Μέλος του Εργαστηρίου Info-Sec-Lab

Ο Δρ Ιωάννης Στύλιος εργάζεται ως διδάσκων και συγγραφέας στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου e-Learning. Επίσης, είναι Μεταδιδακτορικός Ερευνητής στο τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων του Πανεπιστημίου Πειραιώς. Είναι συγγραφέας αρκετών βιβλίων και διδακτικών συγγραμμάτων (Εκδότες: Πανεπιστήμιο Αθηνών & Πανεπιστήμιο Αιγαίου) και έχει δημοσιεύσει αρκετές εργασίες σε διεθνή και ευρωπαϊκά επιστημονικά συνέδρια με κριτές και σε επιστημονικά
περιοδικά υψηλού αντίκτυπου. Έχει συμμετάσχει σε πολλά εθνικά και χρηματοδοτούμενα από την ΕΕ ερευνητικά έργα στον τομέα της Ασφάλειας Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων.
Σπουδές:
• Διδακτορικό (Άριστα - Υποτροφία Αριστείας ΕΛΙΔΕΚ) στο Τμήμα Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων (ΜΠΕΣ) της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αιγαίου.
• Μεταπτυχιακό Δίπλωμα στην Ασφάλεια Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων από το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Τμήμα ΜΠΕΣ.
• Μεταπτυχιακό Δίπλωμα στις Επιστήμες της Αγωγής (Master of Education) στην Διδακτική των θετικών Επιστημών και των ΤΠΕ στην Εκπαίδευση: Διεπιστημονική Προσέγγιση από το Τμήμα Προσχολικής Αγωγής και Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού του Πανεπιστημίου Αιγαίου.
• Πτυχίο Πληροφορικής από το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων (dit.uoi.gr/alumni).

Ο Ιωάννης έχει λάβει αρκετές διακρίσεις και βραβεία και τα πιο πρόσφατα είναι τα ακόλουθα:
• 2020: Χρηματοδότηση σχεδίου μεταφοράς τεχνολογίας. Χρηματοδότηση 12.000€.
• 2019: Υποτροφία Αριστείας για Έρευνα. Χρηματοδότηση από την πράξη «Υποστήριξη ερευνητών με έμφαση τους νέους ερευνητές-Κύκλος Β» του προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθησης». Ποσό υποτροφίας 15.000€. Συνολική χρηματοδότηση έργου 41.000€.
• 2017: Υποτροφία Αριστείας για Διδακτορική Διατριβή του ΕΛΙΔΕΚ (Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας). Χρηματοδότηση 23.500 €).