Παναγιώτα Μιχελή

Νομικός - Διδάκτωρ Δημοσίου Δικαίου ׀ Νομική Σχολή ΕΚΠΑ
Νομικός - Διδάκτωρ Δημοσίου Δικαίου ׀ Νομική Σχολή ΕΚΠΑ
Παναγιώτα Μιχελή | Νομικός - Διδάκτωρ Δημοσίου Δικαίου ׀ Νομική Σχολή ΕΚΠΑ

Η Παναγιώτα Μιχελή γεννήθηκε στην Καλαμάτα, όπου και τελείωσε το Λύκειο. Aποφοίτησε από τη Νομική Σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και συνέχισε σε μεταπτυχιακό επίπεδο τις σπουδές της στο Παρίσι και την Αθήνα. Κατέχει 2 μεταπτυχιακούς τίτλους ειδίκευσης, ο πρώτος στο Δημόσιο Δίκαιο και ο δεύτερος στη Φιλοσοφία του Δικαίου με εστίαση στη φορολογική δικαιοσύνη σύμφωνα με το ευρωπαϊκό και αμερικανικό δίκαιο, τίτλους που απέκτησε αμφότερους από τη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών. Μετά το πέρας των μεταπτυχιακών της σπουδών, μετέβη στο Παρίσι, όπου και διεξήγαγε επιτυχώς, με υποτροφία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τη διδακτορική της έρευνα στο Πανεπιστήμιο Paris 2 Panthéon-Assas, παρακολουθώντας παράλληλα τα φορολογικά σεμινάρια Les Ateliers de Droit Fiscal του Πανεπιστημίου Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Το 2016 αναγορεύθηκε διδάκτωρ της Νομικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, με βαθμό ομόφωνα άριστα.

Η ενασχόλησή της αφορά συμβουλευτική σε εξειδικευμένα ζητήματα διοικητικού δικαίου (περιλαμβανομένου του δικαίου των δημοσίων συμβάσεων και του δικαίου της ενέργειας), φορολογικού δικαίου και φορολογικής διακυβέρνησης, δημοσίου οικονομικού δικαίου και δικαίου των επιχειρήσεων. Μεταξύ άλλων, έχει μετεκπαιδευθεί σε θέματα ευρωπαϊκής και παγκόσμιας διοικητικής διακυβέρνησης στο Jean Monnet European Centre of Excellence (Athens), στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Δημοσίου Δικαίου και στο Πανεπιστήμιο Panthéon-Sorbonne Paris 1. Παράλληλα έχει συνεργαστεί με το Κέντρο του Πανεπιστημίου Paris Descartes (Paris V) για τη Φιλοσοφία, την Επιστημολογία και την Πολιτική (PHILéPOL) και με το Ελληνικό Κέντρο Πολιτισμού στο Παρίσι.  

Διαθέτει πλούσια συνεδριακή και σεμιναριακή εμπειρία στα επαγγελματικά και ερευνητικά της ενδιαφέροντα. Έχει δημοσιεύσει πολυάριθμες μελέτες και σχολιάσει εκτεταμένα αποφάσεις του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Βρυξέλλες), του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (Στρασβούργο) και του Συμβουλίου της Επικρατείας στα μεγαλύτερα έγκυρα επιστημονικά περιοδικά και στον έντυπο και ηλεκτρονικό τύπο. Πρόσφατα ετοιμάζει το πρώτο επίσημο συγγραφικό της εγχείρημα, σε βιβλίο αυτή τη φορά, για το φορολογικό δίκαιο και τα θεμελιώδη ανθρώπινα δικαιώματα που διακυβεύονται σε αυτό. 

Επικοινωνία

Προσωπική Ιστοσελίδα:
https://www.linkedin.com/in/panagiotamicheli/
E-mail: pmicheli@law.uoa.gr