Πόπη Κονιδάρη

Διδάκτωρ ΕΚΠΑ | Ερευνήτρια ΚΕΠΑ ΕΚΠΑ
Διδάκτωρ ΕΚΠΑ | Ερευνήτρια ΚΕΠΑ ΕΚΠΑ
Πόπη Κονιδάρη

Η Πόπη Κονιδάρη είναι απόφοιτη του Τμήματος Φυσικής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ) (1991) και κάτοχος δύο Μεταπτυχιακών Διπλωμάτων Ειδίκευσης (ΜΔΕ) του ΕΚΠΑ (Φυσικής Περιβάλλοντος (1995) και Ηλεκτρονικού Αυτοματισμού (2001)). Το 2008 ολοκλήρωσε τη διδακτορική της διατριβή με τίτλο «Μέθοδος αξιολόγησης πολιτικών εργαλείων για τον περιορισμό της κλιματικής αλλαγής» στο Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του ΕΚΠΑ.

Είναι μέλος του Κέντρου Ενεργειακής Πολιτικής και Ανάπτυξης (ΚΕΠΑ) του ΕΚΠΑ από το 1998 και εργάζεται σ’ αυτό από το έτος 2002 ως ερευνήτρια υπεύθυνη για θέματα πολιτικής για την κλιματική αλλαγή (συστήματα εμπορίας εκπομπών, πολιτικές υποστήριξης ενεργειακής αποδοτικότητας και ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, αξιολόγηση μιγμάτων πολιτικής και πολιτικών εργαλείων, που αφορούν την κλιματική αλλαγή (μείωση και την προσαρμογή), πολιτικές αλληλεπιδράσεις, ανάπτυξη σεναρίων μείωσης/προσαρμογής, χρήση ενεργειακού μοντέλου LEAP, διεθνείς συμφωνίες (πρωτόκολλο του Κιότο, συμφωνία του Παρισιού)).

Ήταν υπεύθυνη για το μάθημα «Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων» των ΜΔΕ Ραδιοηλεκτρολογίας και Ηλεκτρονικού Αυτοματισμού με ανάθεση της Ειδικής Διατμηματικής Επιτροπής για την περίοδο 2008-2013.

Έχει δημοσιεύσεις σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά και πρακτικά συνεδρίων με κριτές, συμμετοχή/συγγραφή κεφαλαίου σε συλλογικούς τόμους, είναι η επιστημονική γραμματέας διεθνούς επιστημονικού περιοδικού του ΚΕΠΑ με κριτές από το έτος 2008 και των πρακτικών του ετήσιου διεθνούς συνεδρίου για την ενέργεια και την κλιματική αλλαγή, που οργανώνει το ΚΕΠΑ επίσης από το 2008. Το σύνολο των δημοσιεύσεων αφορά την ενεργειακή και κλιματική πολιτική με ετεροαναφορές από International Energy Agency και Organisation for Economic Co-operation and Development.

Είναι κριτής σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά. Έχει εργασθεί σε ερευνητικά προγράμματα χρηματοδοτούμενα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (FP5, FP6, FP7 και Horizon 2020) στο ΚΕΠΑ (ως βοηθός συντονιστή/επιστημονική συνεργάτης). Είναι μέλος: α) της “International Society on Multiple Criteria Decision Making” και β) του δικτύου «PROMITHEASnet, The Energy and Climate Change Policy Network» με συντονιστικό φορέα το ΚΕΠΑ. Επιμελείται το ενημερωτικό δελτίο του PROMITHEASnet, που κυκλοφορεί κάθε δύο μήνες σε 23.000 παραλήπτες σε 170 χώρες.