Στέλιος Κώτσιος

Καθηγητής | Τμήμα Οικονομικών Επιστημών ΕΚΠΑ
Καθηγητής | Τμήμα Οικονομικών Επιστημών ΕΚΠΑ
Στέλιος Κώτσιος

Ο Στέλιος Κώτσιος έχει σπουδάσει Μαθηματικά στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, από όπου πήρε το πτυχίο του το 1983. Το 1986 αποφοίτησε από το μεταπτυχιακό πρόγραμμα Πληροφορικής και Επιχειρησιακής Έρευνας του Μαθηματικού Τμήματος, ενώ το 1993 ανακυρήχθηκε διδάκτωρ του Τμήματος Πληροφορικής με γνωστικό αντικείμενο: “Έλεγχος  Mη Γραμμικών Διακριτών Συστημάτων”. Τα έτη 1994-1997 υπήρξε μεταδιδακτορικός ερευνητής και λέκτορας στο University College Dublin, Ireland, εργαζόμενος πάνω στη χαοτική συμπεριφορά μη γραμμικών διακριτών συστημάτων. Το ακαδημαϊκό έτος 1997-1998 δίδαξε Ανώτερα Μαθηματικά στο τμήμα Πολιτικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας καθώς και στο Τμήμα Ναυπηγών του ΤΕΙ Αθήνας. Συνεργάστηκε επίσης ερευνητικά με το Τμήμα Εφαρμοσμένων Μαθηματικών του ΕΜΠ. Από το 1998 είναι μέλος ΔΕΠ του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του ΕΚΠΑ, στον τομέα Μαθηματικών - Πληροφορικής ενώ από το 2002 διδάσκει ανελλιπώς και στο Τμήμα Πληροφορικής του Ανοικτού Πανεπιστημίου. Το έτος 2002-03 δίδαξε Μαθηματικά στο νεοϊδρυθέν τότε πανεπιστήμιο Πελοποννήσου.

Ο Στέλιος Κώτσιος ασχολείται με τη μελέτη, θεωρητική και εφαρμοσμένη, των μη-γραμμικών διακριτών συστημάτων με είσοδο. Τα συστήματα αυτά περιγράφονται μέσω μη-γραμμικών εξισώσεων διαφορών και προέρχονται  κυρίως από την «υλοποίηση» μη γραμμικών υποδειγμάτων σε διακριτό χρόνο. Συγκεκριμένα, πολλά προβλήματα, από διάφορους επιστημονικούς χώρους, (π.χ. της ρομποτικής, της οικονομίας, της αεροναυπηγικής, κ.λ.π.) περιγράφονται πρωταρχικά από συνεχή μη γραμμικά συστήματα και μελετούνται με τη βοήθεια της σχετικής θεωρίας που σχετίζεται με αυτά. Προκειμένου οι μέθοδοι αυτής της θεωρίας να αυτοματοποιηθούν, να εκτελούνται δηλαδή άμεσα (on-line) από ηλεκτρονικούς υπολογιστές, χρειάζεται τα υποδείγματα αυτά να διακριτικοποιηθούν και οι μέθοδοι να αλγοριθμοποιηθούν. Ενώ στην γραμμική περίπτωση το πρόβλημα έχει μελετηθεί, στη μη γραμμική παραμένει ανοικτό και αρκετά δύσκολο, λόγω της περιπλοκότητάς του. Ο Στέλιος Κώτσιος έχει μελετήσει τέτοια μη γραμμικά διακριτά συστήματα με είσοδο και συστήματα με ασυνέχεια με υπολογιστικές κυρίως μεθόδους. Ειδικότερα έχει αναπτύξει αλγόριθμους, οι οποίοι λύνουν on-line, για τη μη γραμμική περίπτωση, κλασσικά προβλήματα της θεωρίας ελέγχου, που είχαν λυθεί για τη γραμμική περίπτωση και είχαν προσεγγιστεί θεωρητικά για τη μη γραμμική. Παραδείγματος χάριν τα προβλήματα της πραγμάτωσης, της σταθεροποίησης, της ευστάθειας ή της ανεύρεσης καταλλήλων αναδράσεων για την «οδήγηση» ενός συστήματος. Τα αποτελέσματα του τα έχει δημοσιεύσει σε πλήθος διεθνών επιστημονικών περιοδικών και συνεδρίων.

Επικοινωνία

E-mail: skotsios@econ.uoa.gr
Τηλέφωνο: 210 368 9478
Γραφείο: Σοφοκλέους 1 & Αριστείδου, 105 52, Αθήνα, Γραφείο 609