ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΟ ΑΙΜΑΤΩΜΑ

ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΟ ΑΙΜΑΤΩΜΑ

1. Γενικά

Ο εγκέφαλος του ανθρώπου πιθανόν να μην είναι το πλέον σύνθετο ή το πλέον πολύπλοκο δημιούργημα του πάνσοφου Δημιουργού μας στον υλικό κόσμο. Όμως, τουλάχιστον και μέχρι αυτή τη χρονική περίοδο που διανύουμε στον επιστητό κόσμο, στην οποία ζούμε, κατοικούμε και την οποία χαιρόμαστε δεν είναι γνωστό να υπάρχει και να έχει μελετηθεί ή να μελετάται και κάποιο άλλο συνθετότερο ή πολυπλοκότερο δημιούργημα!

Η αρμονία και η ισορροπία σε μία κίνηση, η αντίληψη και η επεξεργασία των αισθήσεων που μας κατακλύζουν από το περιβάλλον, τα συναισθήματα με την ποικιλομορφία στον τρόπο έκφρασής τους, οι νοητικοί και γνωστικοί μηχανισμοί της σκέψης, η χαρά της μνήμης αλλά και ενίοτε η προσπάθεια της λήθης αποτελούν ένα μικρό δείγμα της λειτουργικής ικανότητας των περίπου εκατό δισεκατομμυρίων νευρικών κυττάρων που ανευρίσκονται στο φλοιό του εγκεφάλου, χωρίς σε αυτόν τον αριθμό να συμπεριλάβουμε τους νευρώνες σε άλλες ανατομικές περιοχές του εγκεφαλικού παρεγχύματος.


2. Ιστορική Αναφορά

Οι τρεις αυτές ιστορικές προσωπικότητες της παραπάνω φωτογραφίας είναι σε όλους μας γνωστές, όπως επίσης και η φωτογραφία από τη Διάσκεψη της Γιάλτας το 1945.

Ο Roosevelt και ο Stalin είχαν τελικά κάτι πολύ κοινό, παρ` όλες τις μεγάλες διαφορές που τους χώριζαν. Απεβίωσαν και οι δύο, σε σύντομο χρονικό διάστημα μετά τη Διάσκεψη της Γιάλτας, από εγκεφαλική αιμορραγία. Αλλά και στον Churchill είχαν ήδη αρχίσει να διαφαίνονται αυτή τη χρονική περίοδο τα κλινικά ευρήματα μικρών εγκεφαλικών επεισοδίων σε έδαφος εγκεφαλικής μικροαγγειοπάθειας.

Αυτές, λοιπόν, οι τρεις προσωπικότητες, που αποφάσισαν για την μετέπειτα πορεία του κόσμου, νοσούσαν από αγγειακές παθήσεις του εγκεφάλου και αποτελεί ίσως ερώτημα για τον ιστορικό του μέλλοντος, κατά πόσο αυτό το κλινικό γεγονός έχει αποτυπωθεί στην πορεία της ανθρωπότητας στο δεύτερο μισό του εικοστού αιώνα.


3. Ορισμός και Εισαγωγικές Επισημάνσεις

Στην παρούσα σύντομη μελέτη, θα ασχοληθούμε με την (ενδο)εγκεφαλική αιμορραγία ή καλύτερα, ως προς την ορολογία, με το εγκεφαλικό αιμάτωμα, διότι το παθολογοανατομικό συμβάν της αιμορραγίας είναι ένα κατακλυσμιαίο γεγονός, που συμβαίνει σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα και δεν αποτελεί μία ενεργό συνεχή αιμορραγία από κάποιο αγγείο. Βέβαια, το γεγονός αυτό δεν αποκλείει την πιθανότητα και το ενδεχόμενο της επαναιμορραγίας.

Θα μελετήσουμε, λοιπόν, το εγκεφαλικό αιμάτωμα ή αλλιώς το αυτόματο εγκεφαλικό αιμάτωμα για να προσδιορίσουμε με βάση τον ορισμό ότι πρόκειται για ένα αιμάτωμα (ή για μία αιμορραγική συγκέντρωση) στον εγκέφαλο, το οποίο δεν είναι απότοκος τραυματισμού, δηλαδή δεν πρόκειται για τραυματικό εγκεφαλικό αιμάτωμα. Επίσης, θα το διαφοροποιήσουμε και από την υπαραχνοειδή αιμορραγία, η οποία, κατά κανόνα, αποτελεί ως προς την αιτιολογία, την παθογένεια και την παθολογοανατομία μία ξεχωριστή νοσολογική οντότητα και γι` αυτό το λόγο μελετάται ξεχωριστά.

Η εγκεφαλική αιμορραγία εμφανίζεται με μία συχνότητα της τάξης των 17-22 νέων περιστατικών ετησίως ανά 100.000 κατοίκους, αποτελεί το 12% στο σύνολο των εγκεφαλικών επεισοδίων, χωρίς ιδιαίτερη αριθμητική διαφοροποίηση ανάμεσα σε άντρες και γυναίκες, ενώ αυξάνεται η συχνότητα εμφάνισης αυτής με την πρόοδο και την αύξηση της ηλικίας. Επίσης, η συχνότητα των νέων περιστατικών ετησίως ανά 100.000 κατοίκους αλλάζει με βάση τη γεωγραφική και φυλετική κατανομή της μελέτης των νέων περιστατικών. 

 

 

* Κάθε κείμενο που δημοσιεύεται στο InDeep Analysis εκφράζει και βαραίνει αποκλειστικά τον συντάκτη του. Οι αναλύσεις που δημοσιεύονται δεν συνιστούν συμβουλές για οποιουδήποτε είδους δραστηριότητα. Το InDeep Analysis δεν δεσμεύεται από τις πληροφορίες, τις απόψεις και τις αναλύσεις που δημοσιεύονται στην ψηφιακή πλατφόρμα του, και δεν φέρει απολύτως καμία ευθύνη για αυτές.