«Ολυμπία και Ολυμπιακοί Αγώνες -Θεσμική Διάσταση –Προοπτική», σε:Πρακτικό 1ου Πανελλήνιο Συνέδριο - Πάτρα, 29-30 Μαΐου 2015. Πάτρα, σελ.177-183