Κοινωνία

ΤΟ ΝΕΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΖΗΤΗΜΑ

ΤΟ ΝΕΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΖΗΤΗΜΑ

Καθόλου τυχαία, το νέο Εκπαιδευτικό Ζήτημα, με το οποίο η ελληνική μαζί με πολλές άλλες αναπτυγμένες κοινωνίες βρίσκεται αντιμέτωπη στον 21ο αιώνα, παρουσιάζει αρκετές αναλογίες με το πρόβλημα που διαχειρίσθηκε, με φτωχά δυστυχώς αποτελέσματα, το ελληνικό κράτος στο μεγαλύτερο μέρος του προηγούμενου αιώνα! Δηλαδή, την οικοδόμηση ενός συστήματος οργανωμένης, «μαζικής» εκπαίδευσης, το οποίο θα μπορούσε να υποστηρίξει τον εγγραμματισμό μεγάλων τμημάτων του πληθυσμού και ταυτόχρονα την καλλιέργεια των δεξιοτήτων εκείνων, που τα συστήματα παραγωγής είχαν ανάγκη. Το διακύβευμα επανέρχεται και σε αυτόν τον αιώνα, με διαφοροποιημένους βέβαια όρους. Περισσότερα
Η ΙΣΧΥΣ ΕΝ ΤΗ ΕΝΩΣΕΙ: ΙΔΡΥΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΟΜΟΤΙΜΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ

Η ΙΣΧΥΣ ΕΝ ΤΗ ΕΝΩΣΕΙ

Στην Αθήνα, για πρώτη φορά στην ιστορία των Πανεπιστημίων, Ομότιμοι Καθηγητές από τα Πανεπιστήμια της Ευρώπης συναντήθηκαν με σκοπό την ίδρυση μίας Ένωσης, που θα τους δίνει τη δυνατότητα να συνεχίζουν να προσφέρουν στην κοινωνία. Στην Αίθουσα Τελετών του Πανεπιστημίου Αθηνών έγινε στις 30 Σεπτεμβρίου η εναρκτήρια συνεδρία του ιδρυτικού συνεδρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ομοτίμων Καθηγητών υπό την αιγίδα της Α.Ε. του Προέδρου της Δημοκρατίας Κυρίου Προκοπίου Παυλοπούλου, Επιτίμου Προέδρου του Σώματος Ομοτίμων Καθηγητών του Πανεπιστημίου Αθηνών. Περισσότερα
ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΚΑΙ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΚΑΙ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Η Ανοικτή Διακυβέρνηση ως δημόσια πολιτική εδράζεται στην ενσωμάτωση των αρχών της διαφάνειας, της πρόσβασης στην πληροφορία και της ουσιαστικής συμμετοχής του πολίτη στις διαδικασίες της κρατικής λειτουργίας. Η στρατηγική ενασχόληση με τις πολιτικές της Ανοικτότητας και της συμμετοχής των πολιτών, αφορά μία διαρκή διαδικασία δημιουργίας και λειτουργίας υποδομών, καθώς και βελτίωσης του κανονιστικού πλαισίου στον Δημόσιο Τομέα και τους κρατικούς θεσμούς. Οι διαστάσεις των πολιτικών Ανοικτότητας και οι δυνατότητες εφαρμογής τους αφορούν ταυτόχρονα τη Δημόσια Διοίκηση, τη Δικαιοσύνη, τη λειτουργία των κρατικών υπηρεσιών και των θεσμών, ενώ άπτονται ευθέως της λειτουργίας του πολιτικού συστήματος. Περισσότερα
ΟΙ ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΕΣ ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ ΣΤΟ ΙΣΛΑΜ ΩΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ

ΟΙ ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΕΣ ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ ΣΤΟ ΙΣΛΑΜ ΩΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ

Οι Κοινοτικές Αξίες (Community Values) είναι αυτές που πριν και πάνω απ’ όλα καθορίζουν την ανθρώπινη συμπεριφορά και όχι ο μύθος της ατομικής ορθολογικής επιλογής. Η κουλτούρα επηρεάζει τα πρότυπα, τις αξίες και τις συμπεριφορές όλων των ανθρώπων. Οι Μουσουλμάνοι εισάγουν σε μεγάλες ποσότητες τα βασικά προϊόντα διατροφής τους, τα χαλάλ, αντίστοιχα διότι αδυνατούν να βρουν επιχειρήσεις παρασκευής αυτών των προϊόντων στη χώρα μας ή και σε άλλες χώρες και αυτό όχι γιατί δεν συμφέρει οικονομικά ένα τέτοιο άνοιγμα, αλλά γιατί είναι απαγορευμένο και μόνο να το σκεφτούμε, διότι η κυρίαρχη ιδεολογία μας το απαγορεύει. Περισσότερα

Η ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗΣ ΗΓΕΣΙΑΣ ΒΑΣΕΙ ΗΘΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΩΝ ΚΑΙ ΑΞΙΩΝ

Αν και ανέκαθεν η ηγεσία διέθετε άμεσες ή έμμεσες αναγωγές στην εξουσία και τις σύνθετες κατά βάση σχέσεις εξουσίας, ωστόσο δεν θα μπορούσε να ταυτιστεί με αυτή ούτε και να αποτελέσει τον πρωταρχικό και αποκλειστικό της ίσως σκοπό. Για τον Machiavelli, ο ηγέτης/«Ηγεμόνας» οφείλει σε κάθε περίσταση να συμπεριφέρεται κατά τρόπο τέτοιο, ώστε να διατηρεί πάση θυσία την εξουσία του, ακόμη κι αν αυτό προϋποθέτει απεμπόληση κάθε πνεύματος ανθρωπισμού. Η δε προσέγγιση του όλου θέματος επί τη βάσει της καντιανής ηθικής θεώρησης, βασίζεται στο σεβασμό και την αξιοπρέπεια του κάθε ανθρώπου ως έλλογου όντος, το οποίο μάλιστα δεν θα ήταν σε καμία περίπτωση δυνατόν να χρησιμοποιηθεί για την εξυπηρέτηση αλλότριων ατομικών επιδιώξεων. Περισσότερα
ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΣ ΚΑΙ ΣΚΥΤΑΛΟΔΡΟΜΙΑ

ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΣ ΚΑΙ ΣΚΥΤΑΛΟΔΡΟΜΙΑ

Υπάρχουν στιγμές στη ζωή του κάθε ανθρώπου που είναι υπέρτατης σημα­σίας. Όπως η στιγμή κατά την οποία είναι έτοιμος να παραδώσει τη σκυτάλη στον επό­μενο δρομέα και αυτός στη συνέχεια στον επόμενο. Δεν είναι απαραίτητο να μετέχει στο άθλημα της σκυταλοδρομίας. Ο κάθε δρόμος με πραγματική και μεταφορική έννοια περιλαμβάνει αυτή την κορυφαία στιγμή της παραδόσεως της σκυτάλης, της οποιασδήποτε σκυτάλης, στον επόμενο, σ’ αυτόν που ακο­λουθεί ή εξακολουθεί αυτό που αυτός έκανε μέχρι τώρα. Περισσότερα
Η ΠΑΙΔΕΙΑ ΤΟΥ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΚΑΙ Η ΨΗΦΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Η ΠΑΙΔΕΙΑ ΤΟΥ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΚΑΙ Η ΨΗΦΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Στη σύγχρονη εποχή της παγκοσμιοποίησης και των επιταχυνόμενων τεχνολογιών, τα εκπαιδευτικά συστήματα καλούνται να επαναπροσδιορίσουν ριζικά τις μεθόδους, τα περιεχόμενα, τους στόχους και τις προτεραιότητές τους. Μέσα από την ανάπτυξη θεμελιωδών εννοιών, αξιών, προδιαθέσεων, δεξιοτήτων, γνώσεων και κατανοήσεων, μπορούμε να προωθήσουμε την ταυτόχρονη καλλιέργεια τριών βασικών παραγόντων για την παιδεία του ψηφιακού πολίτη: (1) την ψηφιακή κοινωνική υπευθυνότητα, (2) την ενεργό συμμετοχή στην ψηφιακή κοινωνία και (3) τον ψηφιακό πολιτικό αλφαβητισμό. Περισσότερα
ΜΙΑ ΑΝΑΤΟΜΙΑ ΤΩΝ ΔΙΑΚΟΠΩΝ

ΜΙΑ ΑΝΑΤΟΜΙΑ ΤΩΝ ΔΙΑΚΟΠΩΝ

Για τη φιλοσοφία δεν υπάρχουν διακοπές. Κυριολεκτικά! Αυτό γιατί για τον φιλοσοφικό στοχασμό η δραστηριότητα που ονομάζουμε «διακοπές» είναι κάτι ουσιαστικά ξένο. Ενώ υπάρχουν αναλύσεις και θεωρίες για την εργασία, τη σημασία της κτλ., κάτι αντίστοιχο για τις διακοπές απουσιάζει. Περισσότερα
ΜΑΘΗΜΑΤΑ… ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΘΕΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ!

ΜΑΘΗΜΑΤΑ… ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΘΕΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ!

Μπορεῖ νὰ εἴμαστε ἀπελπισμένοι ἀπὸ τὶς οἰκονομικές συμφορές ποὺ μᾶς βρῆκαν ἑκόντας ἄκοντας φοβούμενοι τοὺς… δράκοντας. Αὐτὸ δὲν δικαιολογεῖ ὅμως τὴν ἀπελπισία τῶν περισσοτέρων ποὺ βρίσκονται στὴ δεινὴ αὐτὴ κατάσταση. Μπορεῖ νὰ περιμένουμε μὲ ἀγωνία τὸ πότε τῆς πληρωμῆς τῶν δόσεων ἀλλ’ αὐτὸ δὲν μᾶς ἀπαλλάσσει καὶ τῆς εὐθύνης νὰ μὴ στηριζόμαστε μόνο στὰ ὑλικά. Ὁ λαός μας πάντα εἶχε ὡς κινοῦν αἴτιον τὸ ἔχει ὁ Θεὸς, ποὺ δίδει παντί τῷ αἰτοῦντι. Περισσότερα
ΜΠΟΡΟΥΝ ΤΑ ΤΡΟΦΙΜΑ ΝΑ ΓΙΝΟΥΝ Ο ΔΟΥΡΕΙΟΣ ΙΠΠΟΣ ΓΚΡΕΜΙΣΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΜΝΗΜΟΝΙΩΝ;

ΜΠΟΡΟΥΝ ΤΑ ΤΡΟΦΙΜΑ ΝΑ ΓΙΝΟΥΝ Ο ΔΟΥΡΕΙΟΣ ΙΠΠΟΣ ΓΚΡΕΜΙΣΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΜΝΗΜΟΝΙΩΝ;

Σε αυτό το εισαγωγικό μου άρθρο για την ιστοσελίδα Ιn Deep Analysis, θα ήθελα να σας μεταφέρω μερικές σκέψεις μου σχετικά με τη διδασκαλία, την έρευνα και την επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα του 2016.

Περισσότερα