Μedia - Νέες Τεχνολογίες

ΟΙ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΚΑΙ ΤΟ ΨΗΦΙΑΚΟ ΤΟΥΣ ΜΕΛΛΟΝ

ΟΙ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΚΑΙ ΤΟ ΨΗΦΙΑΚΟ ΤΟΥΣ ΜΕΛΛΟΝ

Η χρήση των νέων τεχνολογιών από όλο και περισσότερους ανθρώπους στον κόσμο, από το τελευταίο τέταρτο του 20ού αιώνα και με συνεχώς αυξανόμενους ρυθμούς έως τις μέρες μας, και κυρίως η «κατάκτηση» του κυβερνοχώρου μέσω του διαδικτύου, έχει επηρεάσει ανεξίτηλα την καθημερινότητά μας και έχει αλλάξει αναντίρρητα τον τρόπο με τον οποίο ζουν, εξελίσσονται και εκφράζονται οι κοινωνίες μας. Η ενημέρωση, η ψυχαγωγία, η εργασία, αλλά και η μόρφωση του σημερινού ανθρώπου έχουν δεχτεί σε τέτοιο βαθμό την επίδραση της πληροφορικής και των ψηφιακών μέσων, που μας είναι δύσκολο να φανταστούμε τη ζωή μας χωρίς υπολογιστές ή -ακόμη περισσότερο- χωρίς ίντερνετ. Περισσότερα