ΔΕΙΚΤΕΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

1. Δείκτες Παρακολούθησης της Ελληνικής και της Ευρωπαϊκής Οικονομίας

Πηγές:

Ρυθμός μεγέθυνσης ΑΕΠ, Πληθωρισμός, Εναρμονισμένος Δείκτης Τιμών Καταναλωτή Ενέργειας, Τιμές ενέργειας: Πετρέλαιο, Αέριο: Oxford Economics – Global Economic Model.

Δείκτης PMI στη μεταποίηση: HIS Markit.

Δείκτης οικονομικού κλίματος: Διεύθυνση Οικονομικών και Χρηματοοικονομικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Σημειώσεις:

Ρυθμός μεγέθυνσης ΑΕΠ: Πρόκειται για τον ετήσιο ρυθμό μεταβολής του ΑΕΠ σε σταθερές τιμές.

Πληθωρισμός: Πρόκειται για τον ετήσιο ρυθμό μεταβολής του γενικού επιπέδου τιμών.

Εναρμονισμένος Δείκτης Τιμών Καταναλωτή Ενέργειας: Πρόκειται για τον εναρμονισμένο Δείκτη Τιμών Καταναλωτή ή αλλιώς τον ετήσιο ρυθμό μεταβολής του επιπέδου τιμών προϊόντων ενέργειας.

Τιμές ενέργειας: Πετρέλαιο, Αέριο: Πρόκειται για δείκτες που παρουσιάζουν την τιμή του πετρελαίου και του αερίου με έτος βάσης το 2015, το οποίο λαμβάνει την τιμή 100.

Δείκτης PMI στη μεταποίηση: Πρόκειται για το Δείκτη Υπευθύνων Προμηθειών στον κλάδο της μεταποίησης που καταγράφει τόσο τα επίπεδα παραγωγής, όσο και τις προσδοκίες για την εξέλιξή της στο άμεσο μέλλον (περίπου 6 μήνες προβλεπτική ικανότητα). Τιμές άνω του 50 σημαίνουν ότι η τιμή είναι καλύτερη σε σχέση με του προηγούμενου μήνα και σηματοδοτεί καλές προοπτικές για τους επόμενους 6 περίπου μήνες.

Δείκτης οικονομικού κλίματος: Ο δείκτης οικονομικού κλίματος (ESI) είναι ένας σύνθετος δείκτης που στόχο έχει να παρακολουθεί τη μεταβολή του ΑΕΠ είναι ένας σταθμισμένος μέσος όρος απαντήσεων σε επιλεγμένες ερωτήσεις που απευθύνονται σε επιχειρήσεις και σε καταναλωτές και σκοπό έχουν να προσδιορίσουν το οικονομικό κλίμα.

2. Εκτιμήσεις για την Ελληνική Οικονομία

H FitchSolutions στο Country Risk Report (Q1 2024) για την ελληνική οικονομία σημειώνει ότι η αύξηση του ΑΕΠ της Ελλάδας για το 2023 αναθεωρήθηκε προς τα πάνω από το 0,9% στο 1,9% λόγω των ισχυρών οικονομικών επιδόσεων το πρώτο εξάμηνο του έτους. Ωστόσο, η πρόβλεψη για το 2024 έχει μειωθεί στο 1,2%, με τη μεγέθυνση να τροφοδοτείται κυρίως από τις ιδιωτικές δαπάνες. Αυτή η αισιοδοξία μετριάζεται κάπως από προκλήσεις όπως η υποτονική εξωτερική ζήτηση και τα αυστηρά νομισματικά μέτρα στην Ευρωζώνη. Επιπλέον, σημειώνεται ότι αν και το Σεπτέμβριο του 2023 σημειώθηκαν σοβαρές πλημμύρες στη Στερεά Ελλάδα, οι οικονομικές επιπτώσεις στον προϋπολογισμό της χώρας αναμένεται να είναι ελάχιστες, χάρη στις παρεμβάσεις της ΕΕ. Ταυτόχρονα, η ακριβής επίδραση των υψηλότερων επιτοκίων στην ελληνική οικονομία παραμένει αβέβαιη και η συνολική προοπτική για την ελληνική οικονομία περιλαμβάνει ευκαιρίες αλλά και προκλήσεις.

Στην οικονομία της, η Ελλάδα αντιμετωπίζει προκλήσεις που συνδέονται με υποτονικές προοπτικές για τα επόμενα τρίμηνα. Η οικονομία της χώρας το 2022 εξακολουθούσε να είναι κατά 19% μικρότερη σε σχέση με το μέγεθος της πριν από την παγκόσμια οικονομική κρίση, υποδεικνύοντας ότι η προβλεπόμενη οριακή ανάπτυξη δεν θα αποκαταστήσει το βιοτικό επίπεδο που υπήρχε το 2008. Ανησυχίες όπως η πιθανή ύφεση στην Ευρωζώνη, ο υψηλός πληθωρισμός, η αυστηρή νομισματική πολιτική, το σημαντικό δημόσιο χρέος και η φθίνουσα εγχώρια κατανάλωση προσθέτουν στους κινδύνους γύρω από την οικονομική ανάπτυξη και μεγέθυνση. Αυτό αντικατοπτρίζεται στο δείκτη βραχυπρόθεσμου οικονομικού κινδύνου της Ελλάδας ο οποίος είναι της τάξης του 58,1 με μέγιστο το 100 (όσο υψηλότερη η βαθμολογία τόσο χαμηλότερος ο κίνδυνος).

Επιπλέον, το πρόσφατο εκλογικό αποτέλεσμα τον Ιούνιο του 2023 φαίνεται να ενίσχυσε το δείκτη βραχυπρόθεσμου πολιτικού κινδύνου της Ελλάδας (μείωση κινδύνου). Αυτή η βελτίωση αποδίδεται στην καλύτερη συνέχεια της πολιτικής και στην άνοδο της κοινωνικής σταθερότητας, με την τελευταία να επηρεάζεται από τη μείωση του πληθωρισμού. Έτσι, η Ελλάδα διατηρεί μέτριο κίνδυνο στο πολιτικό επίπεδο, σημειώνοντας βαθμολογία 71,9 με μέγιστο το 100 (όσο υψηλότερη η βαθμολογία τόσο χαμηλότερος ο κίνδυνος) στο δείκτη βραχυπρόθεσμου πολιτικού κινδύνου. Αν και οι ρυθμοί πληθωρισμού έχουν μειωθεί από την κορύφωσή τους το 2022, ελαχιστοποιώντας τους κινδύνους αναταραχής, τα μακροχρόνια προβλήματα με την Τουρκία στην Ανατολική Μεσόγειο συνεχίζονται.

*Επιστημονικός Υπεύθυνος Π.Ε. Πετράκης (Καθηγητής), Συνεργάτες Δρ. Π.Χ. Κωστής και Δρ. Κ.Η. Καυκά με ομάδα ερευνητών

Πηγή: ot.gr, 20/10/2023

 

* Κάθε κείμενο που δημοσιεύεται στο InDeep Analysis εκφράζει και βαραίνει αποκλειστικά τον συντάκτη του. Οι αναλύσεις που δημοσιεύονται δεν συνιστούν συμβουλές για οποιουδήποτε είδους δραστηριότητα. Το InDeep Analysis δεν δεσμεύεται από τις πληροφορίες, τις απόψεις και τις αναλύσεις που δημοσιεύονται στην ψηφιακή πλατφόρμα του, και δεν φέρει απολύτως καμία ευθύνη για αυτές.

www.YouGoCulture.com

Online διαδραστική πλατφόρμα προβολής του πολιτισμού των Ελλήνων σε ολόκληρο τον κόσμο.

Μπες στο www.act4Greece.gr Επίλεξε τη ∆ράση YOU GO CULTURE

Κάνε τη δωρεά σου με ένα κλικ στο

ΘΕΛΩ ΝΑ ΠΡΟΣΦΕΡΩ

ή με απ’ ευθείας κατάθεση ή μέσω internet, phone και mobile banking.

Πρόγραμμα Crowdfunding

Εξειδικευμένη γνώση με το κύρος του Πανεπιστημίου Αθηνών

E-Learning Προγράμματα

empty
no results

Βιβλία & Συμμετοχή σε Συλλογικές Εκδόσεις