ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΑΕΠ 2% ΓΙΑ ΤΟ 2023 ΚΑΙ ΤΟ 2024

ΚΑΙ Ο ΠΛΗΘΩΡΙΣΜΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΕΙΤΑΙ ΠΡΟΣ ΤΑ ΠΑΝΩ

Παρακάτω παρουσιάζεται ένας πίνακας με τις εκτιμήσεις διαφόρων οργανισμών, τραπεζών και οίκων αξιολόγησης για το ρυθμό μεγέθυνσης της ελληνικής οικονομίας το 2023 και το 2024, όπως παρουσιάζονται από τη Focus Economics για το μήνα Ιούλιο (Focus Economics – Greece – Αύγουστος 2023). Για αντιδιαστολή, παρουσιάζονται επίσης οι αντίστοιχες εκτιμήσεις για το 2023 και το 2024 όπως παρουσιάστηκαν από τη Focus Economics για το μήνα Ιούνιο.

Σημείωση: Η μελέτη δημοσιεύεται στις αρχές κάθε μήνα και αφορά στις εκτιμήσεις τους προηγούμενου μήνα.

Oι νέες εκτιμήσεις για το ρυθμό μεταβολής του ΑΕΠ για το 2023, από τους διάφορους φορείς παρουσιάζονται ελαφρώς τροποποιημένες για τους περισσότερους οργανισμούς, καθώς 5 οργανισμοί από αυτούς που παρουσιάζονται στον Πίνακα 2 μείωσαν τις εκτιμήσεις τους και 4 οργανισμοί τις αύξησαν. Αναφορικά για το μέσο όρο όλων των εκτιμήσεων για το 2023 παρατηρούμε ότι από 1,9% που ήταν πριν ένα μήνα, έφτασε στο 2% στις εκτιμήσεις του Ιουλίου. Αντίστοιχα για το 2024 5 οργανισμοί μείωσαν τις εκτιμήσεις τους και 9 οργανισμοί τις αύξησαν. Παρόλα αυτά για το σύνολο του έτους ο μέσος όρος όλων των εκτιμήσεων για το 2024 διαμορφώνεται στο 2% από 2,1% που ήταν πριν ένα μήνα.

Αντίστοιχα, ο Πίνακας 3 παρουσιάζει τις εκτιμήσεις διαφόρων οργανισμών για το ύψος του πληθωρισμού στην ελληνική οικονομία το 2023 και το 2024.

Σημείωση: Η μελέτη δημοσιεύεται στις αρχές κάθε μήνα και αφορά στις εκτιμήσεις τους προηγούμενου μήνα.

Τον Ιούνιο οι νέες εκτιμήσεις οδηγούν σε ελαφρώς υψηλότερα επίπεδα αναμενόμενου πληθωρισμού για το 2023 και για το 2024. Για το 2023 τρεις οργανισμοί μείωσαν τις εκτιμήσεις τους και τέσσερεις άλλοι τις αύξησαν. Αντίστοιχα για το 2024 δύο μόλις οργανισμοί μείωσαν τις εκτιμήσεις τους και τέσσερεις άλλοι τις αύξησαν. Ο μέσος όρος των εκτιμήσεων διαμορφώνεται για το 2023 στο 4,2% (από 4,1% που ήταν τον προηγούμενο μήνα) και για το 2024 στο 2,6% από (2,5% που ήταν στον προηγούμενο μήνα).

 

* Κάθε κείμενο που δημοσιεύεται στο InDeep Analysis εκφράζει και βαραίνει αποκλειστικά τον συντάκτη του. Οι αναλύσεις που δημοσιεύονται δεν συνιστούν συμβουλές για οποιουδήποτε είδους δραστηριότητα. Το InDeep Analysis δεν δεσμεύεται από τις πληροφορίες, τις απόψεις και τις αναλύσεις που δημοσιεύονται στην ψηφιακή πλατφόρμα του, και δεν φέρει απολύτως καμία ευθύνη για αυτές.

www.YouGoCulture.com

Online διαδραστική πλατφόρμα προβολής του πολιτισμού των Ελλήνων σε ολόκληρο τον κόσμο.

Μπες στο www.act4Greece.gr Επίλεξε τη ∆ράση YOU GO CULTURE

Κάνε τη δωρεά σου με ένα κλικ στο

ΘΕΛΩ ΝΑ ΠΡΟΣΦΕΡΩ

ή με απ’ ευθείας κατάθεση ή μέσω internet, phone και mobile banking.

Πρόγραμμα Crowdfunding

Βιβλία & Συμμετοχή σε Συλλογικές Εκδόσεις