ΒΛΕΠΕΙ ΦΩΣ ΣΤΟ ΤΟΥΝΕΛ Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ – ΟΙ ΑΒΕΒΑΙΟΤΗΤΕΣ

Πηγές:

Ρυθμός μεγέθυνσης ΑΕΠ, Πληθωρισμός, Εναρμονισμένος Δείκτης Τιμών Καταναλωτή Ενέργειας, Τιμές ενέργειας: Πετρέλαιο, Αέριο: Oxford Economics – Global Economic Model.

Δείκτης PMI στη μεταποίηση: HIS Markit.

Δείκτης οικονομικού κλίματος: Διεύθυνση Οικονομικών και Χρηματοοικονομικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

 Σημειώσεις:

Ρυθμός μεγέθυνσης ΑΕΠ: Πρόκειται για τον ετήσιο ρυθμό μεταβολής του ΑΕΠ σε σταθερές τιμές.

Πληθωρισμός: Πρόκειται για τον ετήσιο ρυθμό μεταβολής του γενικού επιπέδου τιμών.

Εναρμονισμένος Δείκτης Τιμών Καταναλωτή Ενέργειας: Πρόκειται για τον εναρμονισμένο Δείκτη Τιμών Καταναλωτή ή αλλιώς τον ετήσιο ρυθμό μεταβολής του επιπέδου τιμών προϊόντων ενέργειας.

Τιμές ενέργειας: Πετρέλαιο, Αέριο: Πρόκειται για δείκτες που παρουσιάζουν την τιμή του πετρελαίου και του αερίου με έτος βάσης το 2015, το οποίο λαμβάνει την τιμή 100.

Δείκτης PMI στη μεταποίηση: Πρόκειται για το Δείκτη Υπευθύνων Προμηθειών στον κλάδο της μεταποίησης που καταγράφει τόσο τα επίπεδα παραγωγής, όσο και τις προσδοκίες για την εξέλιξή της στο άμεσο μέλλον (περίπου 6 μήνες προβλεπτική ικανότητα). Τιμές άνω του 50 σημαίνουν ότι η τιμή είναι καλύτερη σε σχέση με του προηγούμενου μήνα και σηματοδοτεί καλές προοπτικές για τους επόμενους 6 περίπου μήνες.

Δείκτης οικονομικού κλίματος: Ο δείκτης οικονομικού κλίματος (ESI) είναι ένας σύνθετος δείκτης που στόχο έχει να παρακολουθεί τη μεταβολή του ΑΕΠ είναι ένας σταθμισμένος μέσος όρος απαντήσεων σε επιλεγμένες ερωτήσεις που απευθύνονται σε επιχειρήσεις και σε καταναλωτές και σκοπό έχουν να προσδιορίσουν το οικονομικό κλίμα.

 

Εκτιμήσεις για την Ελληνική Οικονομία

Πίνακας 1. Εκτιμήσεις για την εξέλιξη στην ελληνική οικονομία (Νοέμβριος 2023) 

Ο βιομηχανικός κλάδος της Ευρωζώνης φαίνεται να βρίσκεται μπροστά από μια σημαντική αλλαγή. Παρά το γεγονός ότι τα διαθέσιμα στοιχεία δείχνουν ότι επικρατούν κακές συνθήκες αυτήν τη στιγμή στο βιομηχανικό κλάδο, πρόδρομοι δείκτες δείχνουν ότι ο κύκλος της βιομηχανίας βρίσκεται σε σημείο καμπής. Σύμφωνα με την πρόσφατη ανάλυση της Oxford Economics (Eurozone: Why we think the industry cycle is finally turning, 5 Μαρτίου 2024), ένας συνδυασμός κυκλικών και διαρθρωτικών αλλαγών αναμένεται να οδηγήσει την αύξηση της βιομηχανικής παραγωγής, προβλέποντας αύξηση κατά 2% σε ετήσια βάση έως το τέταρτο τρίμηνο του 2024. Η αισιόδοξη αυτή πρόβλεψη προκύπτει καθώς φαίνεται να ολοκληρώνεται η φάση της μείωσης των αποθεμάτων και έχουν ήδη αρχίσει να βελτιώνονται οι νέες παραγγελίες, σηματοδοτώντας την έναρξη μιας κυκλικής ανάκαμψης.

Στην κρίσιμη αυτή καμπή βρίσκονται ειδικά οι βιομηχανίες που χρησιμοποιούν εντατικά την ενέργεια, οι οποίες έχουν βιώσει σημαντικότερες υφέσεις από άλλους κλάδους. Αν και δεν έχουν ακόμη ανακάμψει, η μείωση των τιμών χονδρικής πώλησης ενέργειας σε συνδυασμό με τις καλύτερες προοπτικές ζήτησης σηματοδοτούν σημαντικές συνθήκες. Αν και μέχρι σήμερα υπάρχουν μεγάλες μειώσεις της παραγωγής λόγω των αυξημένων τιμών ενέργειας, οι πρόσφατες θετικές εξελίξεις υποδηλώνουν μια πιο περιορισμένη έκταση αυτών των απωλειών. Επιπλέον, οι καταναλωτικές δαπάνες και η χαλάρωση της νομισματικής πολιτικής από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και άλλες κεντρικές τράπεζες αναμένεται να παράσχουν κρίσιμες κυκλικές ανοδικές τάσεις, αν και η έκταση και ο χρόνος εφαρμογής των μέτρων αυτών ενέχουν δυνητικούς κινδύνους για την παραγωγή του κλάδου.

Οι ανομοιογενείς επιδόσεις στις οικονομίες της Ευρωζώνης αναδεικνύουν τις διαφορετικές επιπτώσεις της ύφεσης του κλάδου της βιομηχανίας. Παρ’ όλα αυτά, αναμένεται μια ευρεία ανάκαμψη, η οποία αναμένεται να υπερβεί τα εθνικά σύνορα. Ωστόσο, ελλοχεύει ο κίνδυνος απώλειας της διαρθρωτικής ανταγωνιστικότητας, ιδίως για τη Γερμανία, που ενδέχεται να οδηγήσει σε σχετικά χαμηλότερη απόδοση κατά τη διάρκεια της ανάκαμψης. Αυτή η περίοδος αναπροσαρμογής στη βιομηχανία της Ευρωζώνης υπογραμμίζει τη λεπτή ισορροπία μεταξύ κυκλικής ανάκαμψης και διαρθρωτικών προκλήσεων, με τη Γερμανία να αποτελεί κομβικό σημείο για την πιθανή εμφάνιση ευπαθειών.

Στην ουσία, ο βιομηχανικός κλάδος της Ευρωζώνης φαίνεται να βγαίνει από μια παρατεταμένη ύφεση. Ωστόσο, η πορεία προς την ανάκαμψη είναι γεμάτη αβεβαιότητες, οι οποίες σχετίζονται με παράγοντες όπως ο ρυθμός ανάκαμψης της καταναλωτικής ζήτησης, η πορεία των επιτοκίων και το ενδεχόμενο άνισης ανάκαμψης μεταξύ των χωρών. Οι επόμενοι μήνες θα είναι κρίσιμοι για να καθοριστεί αν οι προσδοκίες αυτές θα υλοποιηθούν, σηματοδοτώντας μια οριστική στροφή στον κύκλο παραγωγής της βιομηχανίας της Ευρωζώνης.

* Επιστημονικός Υπεύθυνος Π.Ε. Πετράκης (Καθηγητής), Συνεργάτες Δρ. Π.Χ. Κωστής και Δρ. Κ.Η. Καυκά με ομάδα ερευνητών

Πηγή: ot.gr, 11/03/2024

* Κάθε κείμενο που δημοσιεύεται στο InDeep Analysis εκφράζει και βαραίνει αποκλειστικά τον συντάκτη του. Οι αναλύσεις που δημοσιεύονται δεν συνιστούν συμβουλές για οποιουδήποτε είδους δραστηριότητα. Το InDeep Analysis δεν δεσμεύεται από τις πληροφορίες, τις απόψεις και τις αναλύσεις που δημοσιεύονται στην ψηφιακή πλατφόρμα του, και δεν φέρει απολύτως καμία ευθύνη για αυτές.

www.YouGoCulture.com

Online διαδραστική πλατφόρμα προβολής του πολιτισμού των Ελλήνων σε ολόκληρο τον κόσμο.

Μπες στο www.act4Greece.gr Επίλεξε τη ∆ράση YOU GO CULTURE

Κάνε τη δωρεά σου με ένα κλικ στο

ΘΕΛΩ ΝΑ ΠΡΟΣΦΕΡΩ

ή με απ’ ευθείας κατάθεση ή μέσω internet, phone και mobile banking.

Πρόγραμμα Crowdfunding

Εξειδικευμένη γνώση με το κύρος του Πανεπιστημίου Αθηνών

E-Learning Προγράμματα

empty
no results

Βιβλία & Συμμετοχή σε Συλλογικές Εκδόσεις