ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΡΙΣΙΟΥ

ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΡΙΣΙΟΥ

Η 22η Σύνοδος των Συμβαλλομένων Μερών για την κλιματική αλλαγή πραγματοποιήθηκε στο Μαρρακές (Μαρόκο), μεταξύ 7 και 18 Νοεμβρίου 2016, με την παρουσία εκπροσώπων από σχεδόν 200 χώρες (Διεύθυνση Κλιματικής Δράσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, 2016). Ταυτόχρονα, έλαβε χώρα και η πρώτη συνάντηση των συμμετεχουσών χωρών στη Συμφωνία του Παρισιού, η οποία τέθηκε σε ισχύ λίγες ημέρες πιο πριν, στις 4 Νοεμβρίου 2016.

 


Τα Συμβαλλόμενα Μέρη υιοθέτησαν 35 αποφάσεις, η πλειοψηφία των οποίων αφορούσε την εφαρμογή της Συμφωνίας του Παρισιού (Σύμβαση Πλαισίου των Ηνωμένων Εθνών για την Κλιματική Αλλαγή, 2016). Οι κυριότερες από αυτές ήταν:

  • Να αναπτύξουν οδικό χάρτη ως το έτος 2018, για την οριστικοποίηση των κανόνων και την ομαλή εφαρμογή της Συμφωνίας, βασισμένο στις αρχές της διαφάνειας και της ευθύνης. Η λήψη αυτής της απόφασης ήταν απαραίτητη καθώς το κείμενο της συμφωνίας αφορούσε κυρίως τους πρωταρχικούς στόχους και το πλαίσιο για διεθνή δράση απέναντι στην κλιματική αλλαγή. Η αποσαφήνιση λεπτομερειών έχει αποδειχθεί  -από την εμπειρία παλαιότερων συμφωνιών- χρονοβόρα διαδικασία, για την οποία, όμως, αποφάσισαν ότι πρέπει να ολοκληρωθεί το 2018 και να πραγματοποιηθεί ανασκόπηση της προόδου εντός του έτους 2017.  

  • Να προχωρήσουν στην ένταξη του Ταμείου για την Προσαρμογή (Adaptation Fund) υπό της Συμφωνίας του Παρισιού. Το Ταμείο ιδρύθηκε το 2001 και τέθηκε υπό το Πρωτόκολλο του Κιότο (Ταμείο για την Προσαρμογή, 2016). Συμφώνησαν να καταθέσουν τις απόψεις για το ζήτημα αυτό έως τις 31 Μαρτίου 2017 (Carbon Brief, 2016). Το Ταμείο για την Προσαρμογή χρηματοδοτεί έργα και προγράμματα, τα οποία βοηθούν τις πιο ευαίσθητες κοινότητες στις αναπτυσσόμενες χώρες να προσαρμοσθούν στην κλιματική αλλαγή. Από το έτος 2010 έως τώρα έχει διαθέσει 357.5 εκατομμύρια US$ σε 63 χώρες για προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή και δραστηριότητες ανθεκτικότητας (Tαμείο για την Προσαρμογή, 2016). Βέλγιο, Γερμανία, Ιταλία και Σουηδία ανακοίνωσαν κατά τη Σύνοδο νέες συνολικές προσφορές, ύψους 81 εκ. US$ (World Resources Institute, 2016). Κατά τη διάρκεια των συζητήσεων, τονίσθηκε η ανάγκη υποστήριξης των αναπτυσσόμενων χωρών για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και κυρίως για το θέμα της προσαρμογής. Οι αναπτυγμένες χώρες δεσμεύτηκαν να συνεχίσουν τις χρηματικές συνεισφορές, ώστε να επιτύχουν το στόχο για τα 100 δις. US$, έως το έτος 2020. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει καλύψει περισσότερο από το 90% των συνολικών οικονομικών συνεισφορών προς το ταμείο (Διεύθυνση Κλιματικής Δράσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, 2016).  

  • Να υιοθετήσουν πενταετές πρόγραμμα εργασίας για τον Διεθνή Μηχανισμό Απώλειας και Ζημίας της Βαρσοβίας (Warsaw International Mechanism for Loss and Damage)

  • Να υπογράψουν την Προκήρυξη Δράσης του Μαρρακές, που επιβεβαιώνει τη δέσμευσή τους για την εφαρμογή της Συμφωνίας του Παρισιού (Marrakesh Action Proclamation for our climate and sustainable development, 2016).

  • Να ιδρύσουν τη «Συνεργασία του Μαρρακές για την παγκόσμια Κλιματική Δράση» (Marrakech Partnership for Global Climate Action). Πρόκειται για πλατφόρμα, που διευκολύνει την εμπλοκή φορέων, που δεν είναι κράτη στην προ του έτους 2020 δράση για την κλιματική αλλαγή (European Parliament, 2016).

Η Σύνοδος πραγματοποιήθηκε υπό το κλίμα, που διαμόρφωσε το αποτέλεσμα των εκλογών στις ΗΠΑ και οι πρώτες σχετικές δηλώσεις της νέας ηγεσίας για αποχώρηση των ΗΠΑ από τη συμφωνία (Reuters, 2016).Αναφορές:

* Κάθε κείμενο που δημοσιεύεται στο InDeep Analysis εκφράζει και βαραίνει αποκλειστικά τον συντάκτη του. Οι αναλύσεις που δημοσιεύονται δεν συνιστούν συμβουλές για οποιουδήποτε είδους δραστηριότητα. Το InDeep Analysis δεν δεσμεύεται από τις πληροφορίες, τις απόψεις και τις αναλύσεις που δημοσιεύονται στην ψηφιακή πλατφόρμα του, και δεν φέρει απολύτως καμία ευθύνη για αυτές.

www.YouGoCulture.com

Online διαδραστική πλατφόρμα προβολής του πολιτισμού των Ελλήνων σε ολόκληρο τον κόσμο.

Μπες στο www.act4Greece.gr Επίλεξε τη ∆ράση YOU GO CULTURE

Κάνε τη δωρεά σου με ένα κλικ στο

ΘΕΛΩ ΝΑ ΠΡΟΣΦΕΡΩ

ή με απ’ ευθείας κατάθεση ή μέσω internet, phone και mobile banking.

Πρόγραμμα Crowdfunding

Εξειδικευμένη γνώση με το κύρος του Πανεπιστημίου Αθηνών

E-Learning Προγράμματα

empty
no results