Κώστας Κωνσταντόπουλος

Καθηγητής και Διευθυντής της Αιματολογικής Κλινικής του ΕΚΠΑ (στο Λαϊκό Νοσοκομείο)
Καθηγητής και Διευθυντής της Αιματολογικής Κλινικής του ΕΚΠΑ (στο Λαϊκό Νοσοκομείο)