Κώστας Κωνσταντόπουλος

Καθηγητής και Διευθυντής της Αιματολογικής Κλινικής του ΕΚΠΑ (στο Λαϊκό Νοσοκομείο)
Καθηγητής και Διευθυντής της Αιματολογικής Κλινικής του ΕΚΠΑ (στο Λαϊκό Νοσοκομείο)

Επικοινωνία

Προσωπική Ιστοσελίδα: 
E-mail:
Τηλέφωνο:
Γραφείο: