Κωνσταντίνος Ιωάννης Λιναρδάτος

Υποψήφιος Διδάκτωρ στο Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του ΕΚΠΑ στη Νομισματική Πολιτική - Επιστημονικός Συνεργάτης στο E-Learning ΕΚΠΑ - Επικουρική Διδασκαλία στο ΠΜΣ "Εφαρμοσμένη Διαχείριση Κινδύνων" στο Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του ΕΚΠΑ
Υποψήφιος Διδάκτωρ στο Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του ΕΚΠΑ στη Νομισματική Πολιτική - Επιστημονικός Συνεργάτης στο E-Learning ΕΚΠΑ - Επικουρική Διδασκαλία στο ΠΜΣ "Εφαρμοσμένη Διαχείριση Κινδύνων" στο Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του ΕΚΠΑ