ΕΡΓΑΣIΑ ΚΑΙ ΕΥΗΜΕΡIΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛAΔΑ: EΝΑ ΠΑΡAΔΟΞΟ ΣΤΑΥΡΟΔΡOΜΙ

Το γεγονός ότι οι Έλληνες εργαζόμενοι καταγράφονται με 89 ώρες εργασίας εβδομαδιαίως, όντας στη δεύτερη θέση σε επίπεδο φόρτου εργασίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, εγείρει σημαντικά οικονομικά και κοινωνικά ερωτήματα. Η έντονη εργασιακή αυτή επιβάρυνση έρχεται σε αντίθεση με το κατά κεφαλήν εισόδημα και το βιοτικό επίπεδο στην Ελλάδα, τα οποία παραμένουν χαμηλότερα σε σχέση με τους αντίστοιχους ευρωπαϊκούς μέσους όρους.

Η οικονομική θεωρία επισημαίνει ότι η αύξηση των ωρών εργασίας δεν συνεπάγεται απαραίτητα αύξηση στην παραγωγικότητα και στο εισόδημα. Αντίθετα, υπάρχει ένα σημείο καμπής, όπου η περαιτέρω αύξηση των εργατοωρών οδηγεί σε μειωμένη αποδοτικότητα και ποιότητα ζωής. Στην Ελλάδα, παρά τις πολλές ώρες εργασίας, το κατά κεφαλήν εισόδημα παραμένει σχετικά χαμηλό σε σύγκριση με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, αντανακλώντας τις δυσκολίες στην οικονομική ανάπτυξη και την ανεπάρκεια στην αύξηση της παραγωγικότητας. Επιπλέον, το βιοτικό επίπεδο, που μετριέται μέσα από διάφορους δείκτες, όπως η πρόσβαση σε υπηρεσίες, η ποιότητα διαβίωσης και η ικανοποίηση από τη ζωή, παραμένει επίσης χαμηλότερο στην Ελλάδα σε σχέση με άλλα ευρωπαϊκά κράτη. Αυτό δείχνει ότι οι μακρές ώρες εργασίας δεν μεταφράζονται σε μια αντίστοιχη βελτίωση της ποιότητας ζωής.

Για την αντιμετώπιση αυτού του παραδόξου χρειάζεται μια ολιστική πολιτική προσέγγιση που θα επικεντρώνεται στην αύξηση της παραγωγικότητας μέσω της εκπαίδευσης, της καινοτομίας και της τεχνολογικής ανάπτυξης. Παράλληλα, πρέπει να ενισχυθούν οι πολιτικές που στοχεύουν στην εξισορρόπηση μεταξύ εργασίας και προσωπικής ζωής, ενισχύοντας το βιοτικό επίπεδο και προωθώντας ένα πιο δίκαιο κοινωνικοοικονομικό μοντέλο. Μόνο έτσι είναι δυνατόν να επιτευχθεί οικονομική ανάπτυξη που θα αντανακλάται τόσο στο εισόδημα όσο και στην ποιότητα ζωής.

Διάλεξε από τα προγράμματά μας αυτό που ταιριάζει περισσότερο στα ενδιαφέροντα και τις ανάγκες σου:

Ευρωπαϊκή Οικονομία και Πολιτική

Μακροπρόθεσμη Στρατηγική Ανάλυση (Foresight) για την Ελληνική Οικονομία και Κοινωνία ως το 2035

Law and Economics

Workplace Wellness (Ευεξία στον Εργασιακό Χώρο): Εργασιακές Δεξιότητες

Ανάπτυξη Δεξιοτήτων Επικοινωνίας στο Εργασιακό Περιβάλλον

Αξίες και Ηθική στον Εργασιακό Χώρο

Δεξιότητες Επίλυσης Προβλήματος στο Εργασιακό Περιβάλλον

Διαπροσωπικές Δεξιότητες στο Εργασιακό Περιβάλλον

Εκπαίδευση σε Θέματα Εργασιακής Ευελιξίας και Επισφαλούς Απασχόλησης

Εργαλεία και Εφαρμογές Τηλεργασίας και Τηλεσυνεργασίας

Ενίσχυση Δεξιοτήτων Συνεργατικότητας στο Σύγχρονο Εργασιακό Περιβάλλον

Εσωτερική Επιχειρησιακή Επικοινωνία: Εργασιακές Δεξιότητες

Οργανωσιακή Ευελιξία και Προσαρμογή στον Εργασιακό Χώρο: Εργασιακές Δεξιότητες

Το Ανθρώπινο Δυναμικό στον Δημόσιο Τομέα: Οργάνωση του Κράτους και Εργασιακή Αποτελεσματικότητα

 

* Κάθε κείμενο που δημοσιεύεται στο InDeep Analysis εκφράζει και βαραίνει αποκλειστικά τον συντάκτη του. Οι αναλύσεις που δημοσιεύονται δεν συνιστούν συμβουλές για οποιουδήποτε είδους δραστηριότητα. Το InDeep Analysis δεν δεσμεύεται από τις πληροφορίες, τις απόψεις και τις αναλύσεις που δημοσιεύονται στην ψηφιακή πλατφόρμα του, και δεν φέρει απολύτως καμία ευθύνη για αυτές.

www.YouGoCulture.com

Online διαδραστική πλατφόρμα προβολής του πολιτισμού των Ελλήνων σε ολόκληρο τον κόσμο.

Μπες στο www.act4Greece.gr Επίλεξε τη ∆ράση YOU GO CULTURE

Κάνε τη δωρεά σου με ένα κλικ στο

ΘΕΛΩ ΝΑ ΠΡΟΣΦΕΡΩ

ή με απ’ ευθείας κατάθεση ή μέσω internet, phone και mobile banking.

Πρόγραμμα Crowdfunding

Εξειδικευμένη γνώση με το κύρος του Πανεπιστημίου Αθηνών

E-Learning Προγράμματα

empty

Συνεντεύξεις

Συνεντεύξεις: