Βασιλική Στ. Ιωαννίδη

Δρ. Παιδαγωγικής Φιλοσοφικής Σχολής ΕΚΠΑ, ειδίκευση: Ειδική Αγωγή | Επιστημονική Συνεργάτις E-Learning ΕΚΠΑ
Δρ. Παιδαγωγικής Φιλοσοφικής Σχολής ΕΚΠΑ, ειδίκευση: Ειδική Αγωγή | Επιστημονική Συνεργάτις E-Learning ΕΚΠΑ
Βασιλική Στ. Ιωαννίδη | Δρ. Παιδαγωγικής Φιλοσοφικής Σχολής ΕΚΠΑ, ειδίκευση: Ειδική Αγωγή | Επιστημονική Συνεργάτις E-Learning ΕΚΠΑ

H Δρ Βασιλική Ιωαννίδη απασχολείται στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, ως Συνεργαζόμενο Επιστημονικό Προσωπικό, στο πλαίσιο Προγραμμάτων Σπουδών με τη μεθοδολογία της εξ αποστάσεως Εκπαίδευσης.

Σπούδασε στη Φιλοσοφική Σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Aθηνών, λαμβάνοντας πτυχίο Φιλολογίας (BA) και Διδακτορικό δίπλωμα (PhD/Dr.phil.) στο αντικείμενο της Παιδαγωγικής, με υποτροφία του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών στην ειδίκευση «Ειδική Αγωγή» και τη διάκριση «ΑΡΙΣΤΑ ΠΑΜΨΗΦΕΙ».

Είναι κάτοχος επάρκειας σε προγράμματα Ειδικής Εκπαίδευσης  στο πλαίσιο Διάγνωσης Δυσκολιών Μάθησης και Διδακτικο-Διορθωτικής Παρέμβασης, καθώς και Δια-προσωπικής και Ενδο-προσωπικής Προσαρμογής Παιδιών και Εφήβων. Έχει συνεχιζόμενη εκπαίδευση και επιμόρφωση στο πλαίσιο εξειδικευμένων σεμιναρίων και καταρτίσεων, αναφορικά με θεματικά αντικείμενα Γενικής & Ειδικής Αγωγής,  Εκπαίδευσης ειδικών ομάδων πληθυσμού, Νέων Τεχνολογιών & Ηλεκτρονικής μάθησης. Διαθέτει πιστοποίηση στην Ανοικτή & εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση και κατάρτιση στην Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων.

Σήμερα, είναι Ακαδημαϊκή Εκπαιδεύτρια-Συγγραφέας E-Learning Προγραμμάτων του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και Καθηγήτρια-Σύμβουλος στα Νέα Προγράμματα Σπουδών του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (ΣΕΠ ΕΑΠ). Επιπλέον, συνεργάζεται με Επιμορφωτικά και Ερευνητικά Ιδρύματα δια βίου μάθησης, της ημεδαπής αλλά και του εξωτερικού, σε αντικείμενα της εξειδίκευσής της.

Το διδακτικό-εκπαιδευτικό έργο της είναι πολυετές στο γνωστικό πεδίο των Επιστημών Αγωγής με έμφαση την Ειδική Αγωγή, σε επίπεδο προπτυχιακών, μεταπτυχιακών και διαδικτυακών Προγραμμάτων Σπουδών ΑΕΙ, καθώς και προγραμμάτων μετεκπαίδευσης και επιμόρφωσης (ΕΚΠΑ, ΕΑΠ, ΑΣΠΑΙΤΕ, Παν/μιο Πελοποννήσου, Παιδαγωγικό Ινστιτούτο κ.ά.). Επιπλέον, κατέχει επαγγελματική εμπειρία σε ψηφιακές πλατφόρμες ηλεκτρονικής εξ αποστάσεως μάθησης στην Ανώτατη Εκπαίδευση.

Το ερευνητικό-συγγραφικό έργο της εστιάζεται στην Παιδαγωγική ατόμων με κοινωνικές, συμπεριφορικές και μαθησιακές δυσκολίες ή/και αναπηρία, καθώς και σε νέες τάσεις της αγωγής και εκπαίδευσης (υγεία, περιβάλλον, μουσειακή αγωγή, νέες τεχνολογίες, σχολική νοσηλευτική, κ.ά.) ως Καλών Πρακτικών σχολικής και κοινωνικής συμπερίληψης και Δια Βίου εκπαίδευσης για Όλους.

Έχει συγγράψει, αυτοτελώς και σε συνεργασία, βιβλία, επιστημονικές μονογραφίες και  πονήματα που σχετίζονται με την Ειδική Αγωγή, ως παιδαγωγική θεωρία και πρακτική, αλλά και ως διεπιστημονικό πλαίσιο συνεργασίας σε σχέση με την Εκπαίδευση και Ηθική για την Υγεία. Έχει συμμετάσχει σε ελληνικές και διεθνείς συλλογικές εκδόσεις, Τιμητικούς Τόμους και είναι συγγραφέας ή/και μέλος συγγραφικών ομάδων ηλεκτρονικού και έντυπου υλικού (Ε-Βook) Συμπληρωματικής εξ αποστάσεως Εκπαίδευσης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, αναφορικά με θέματα Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης παιδιών και εφήβων με προβλήματα μάθησης & κοινωνικής προσαρμογής, καθώς και Ειδικής Διδακτικής για ΑμΕΕΑ ή/και ΑμΑ. Έχει στο ενεργητικό της σημαντικό αριθμό από άρθρα σε ελληνικά και διεθνή  περιοδικά και πρακτικά συνεδρίων με το σύστημα των κριτών. Δείγματα γραφής της είναι στην Ελληνική, Αγγλική και Γερμανική γλώσσα.

Επικοινωνία