Βασιλική Στ. Ιωαννίδη

Δρ. Παιδαγωγικής Φιλοσοφικής Σχολής ΕΚΠΑ, ειδίκευση: Ειδική Αγωγή | Επιστημονική Συνεργάτις E-Learning ΕΚΠΑ
Δρ. Παιδαγωγικής Φιλοσοφικής Σχολής ΕΚΠΑ, ειδίκευση: Ειδική Αγωγή | Επιστημονική Συνεργάτις E-Learning ΕΚΠΑ
Βασιλική Στ. Ιωαννίδη | Δρ. Παιδαγωγικής Φιλοσοφικής Σχολής ΕΚΠΑ, ειδίκευση: Ειδική Αγωγή | Επιστημονική Συνεργάτις E-Learning ΕΚΠΑ

Η Βασιλική Ιωαννίδη σπούδασε στη Φιλοσοφική Σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ) και είναι κάτοχος πτυχίου Φιλολογίας με ειδίκευση στη «Μεσαιωνική και Νεοελληνική Φιλολογία» και Διδακτορικού διπλώματος (ΑΡΙΣΤΑ ΠΑΜΨΗΦΕΙ) από τον Τομέα Παιδαγωγικής ως υπότροφος του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών στην ειδίκευση «Ειδική Αγωγή». Είναι κάτοχος επάρκειας σε ειδικά εκπαιδευτικά προγράμματα διάγνωσης-πρόληψης-παρέμβασης διαταραχών μάθησης και συμπεριφοράς. Έχει παρακολουθήσει σεμινάρια εξειδικευμένης κατάρτισης στο πλαίσιο σύγχρονων προσεγγίσεων στην ειδική και γενική εκπαίδευση. Διαθέτει εκπαίδευση και πρακτική άσκηση σε ζητήματα ψυχοκοινωνικής υποστήριξης ειδικών ομάδων πληθυσμού και επιμόρφωση σε θέματα Εγκληματοπροληπτικής Πολιτικής από την οπτική των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΙΜΔΑ).

Έχει πολυετή διδακτική εμπειρία σε Προπτυχιακά και Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών, καθώς και Προγράμματα μετεκπαίδευσης και επιμόρφωσης εκπαιδευτικών στην Ανώτατη Εκπαίδευση. Είναι επιστημονική συνεργάτις του Κέντρου Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης και Επιμόρφωσης και έχει συμμετάσχει σε εκδοτικές, συντακτικές και συμβουλευτικές επιτροπές καθώς και σε ερευνητικές δραστηριότητες του ΕΚΠΑ. Απασχολείται στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, όπου είναι συγγραφέας Προγραμμάτων Συμπληρωματικής εξ αποστάσεως Εκπαίδευσης και συμμετέχει στην εκπαίδευση προγραμμάτων του Ε-Learning του Πανεπιστημίου Αθηνών στα πεδία: «Παιδαγωγικά» και «Ειδική Αγωγή».

Το συγγραφικό έργο της, αυτοτελώς και σε συνεργασία, περιλαμβάνει επιστημονικές μονογραφίες και βιβλία, κεφάλαια σε ελληνικές και διεθνείς επιστημονικές συλλογικές εκδόσεις, Τιμητικούς Τόμους και e-books του Πανεπιστημίου Αθηνών καθώς και επιστημονικά άρθρα σε έγκριτα περιοδικά και πρακτικά συνεδρίων με το σύστημα των κριτών. Έχει συμμετάσχει σε συνεδριακές εκδηλώσεις επιστημονικών εταιρειών, όπως της Παιδαγωγικής Εταιρείας Ελλάδος, της Εταιρείας Ειδικής Παιδαγωγικής Ελλάδος, της Ελληνικής Εταιρείας Εγκληματολογίας, της Ελληνικής Εταιρίας Προαγωγής και Αγωγής της Υγείας. Συμβάλλει σε δραστηριότητες κοινωνικών φορέων και ανθρωπιστικών οργανισμών.

Η επιστημονική της δραστηριότητα έχει τύχει μνείας από ερευνητικούς και άλλους φορείς και είναι συγγραφέας κατόπιν πρόσκλησης σε διεθνείς εκδόσεις. Βασικός επιστημονικός προσανατολισμός της είναι Η διεπιστημονική προσέγγιση και οι παιδαγωγικές καινοτομίες για μια δια βίου Εκπαίδευση για όλους.

Επικοινωνία