Βασιλική Στ. Ιωαννίδη

Δρ. Παιδαγωγικής Φιλοσοφικής Σχολής ΕΚΠΑ, ειδίκευση: Ειδική Αγωγή | Επιστημονική Συνεργάτις E-Learning ΕΚΠΑ, ΣΕΠ ΕΑΠ, Καθηγήτρια-Σύμβουλος
Δρ. Παιδαγωγικής Φιλοσοφικής Σχολής ΕΚΠΑ, ειδίκευση: Ειδική Αγωγή | Επιστημονική Συνεργάτις E-Learning ΕΚΠΑ, ΣΕΠ ΕΑΠ, Καθηγήτρια-Σύμβουλος
Βασιλική Στ. Ιωαννίδη | Δρ. Παιδαγωγικής Φιλοσοφικής Σχολής ΕΚΠΑ, ειδίκευση: Ειδική Αγωγή | Επιστημονική Συνεργάτις E-Learning ΕΚΠΑ

Η Δρ Βασιλική Ιωαννίδη (Ph.D./Dr.Phil.) διδάσκει στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση ως Συνεργαζόμενη Καθηγήτρια-Σύμβουλος στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο και στο Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου.

Επίσης, έχει εκτεταμένη ακαδημαϊκή εμπειρία στο Πανεπιστήμιο Αθηνών (2000-παρόν) ως Συνεργαζόμενο Ακαδημαϊκό Προσωπικό/Διδάσκουσα προγραμμάτων σπουδών της Φιλοσοφικής Σχολής και της Σχολής Επιστημών Αγωγής, μέλος Ερευνητικών Ομάδων και Συμβουλευτικών Επιτροπών &  Επιστημονική Συνεργάτις του E-Learning ΕΚΠΑ σε επιμορφωτικά προγράμματα δια βίου εκπαίδευσης.

Επιπλέον, έχει συμμετάσχει στο εκπαιδευτικό έργο του ΜΠΣ Ειδικής Αγωγής του Πανεπιστημίου Λευκωσίας (University of Nicosia σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Πατρών) αλλά και σε ακαδημαϊκά προγράμματα της ημεδαπής.

Έχει αποφοιτήσει από τη Φιλοσοφική Σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (Τμήμα Φιλολογίας ΕΚΠΑ) και είναι Δρ Παιδαγωγικής της ιδίας Σχολής με ειδίκευση την Ειδική Αγωγή ως Υπότροφος του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών.

Είναι Mεταδιδακτορική ερευνήτρια στο πεδίο της Συμπεριληπτικής Εκπαίδευσης στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του ΕΚΠΑ.

Είναι κάτοχος επάρκειας προγραμμάτων ειδικής και ενταξιακής εκπαίδευσης και διαθέτει επιμόρφωση και εξειδικευμένη επιμόρφωση σε σύγχρονα θεματικά αντικείμενα των Επιστημών Εκπαίδευσης από φορείς της ημεδαπής και του εξωτερικού (CDP in Education – Cert. in Special Education) καθώς και επαγγελματική κατάρτιση στην «Ανοικτή και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση» & στην «Εξ Αποστάσεως Διδασκαλία, Μάθηση και Αξιολόγηση».

Έχει μία δημοσιευμένη διδακτορική διατριβή (εκδ. Αντ. Ν. Σάκκουλα, 2001) και έχει συγγράψει μία επιστημονική μονογραφία αυτοτελώς (εκδ. Τυπωθήτω-Γ.Δαρδανός, 2006) και άλλη μία σε συνεργασία (εκδ. Βήτα, 2010). Επίσης, είναι συ-συγγραφέας σε δύο επιστημονικά πονήματα (εκδ. Πασχαλίδης, 2008) και συγγραφέας e-books του ΕΚΠΑ (2012-παρόν). Είναι συγγραφέας των διεθνών εκδόσεων August Von Goethe Literaturverlag frankfurter verlagsgruppe (2016-παρόν). Επιστημονικές εργασίες της έχουν δημοσιευτεί σε έγκριτα περιοδικά, πρακτικά συνεδρίων και συλλογικά έργα.

Είναι μέλος ελληνικών και διεθνών επιστημονικών εταιρειών (ΠΕΕ, ÖGKJP-Sektion Klinische Pädagogik, κ.ά.) και έχει συμβάλλει σε έγκριτα ελληνικά και διεθνή επιστημονικά περιοδικά ως κριτής (Reviewer).

Τα ερευνητικά ενδιαφέροντά της επικεντρώνονται υπό διεπιστημονική οπτική στην Ενταξιακή Παιδαγωγική & Συμπεριληπτική εκπαίδευση σε επίπεδο θεωρίας και πρακτικής, σε συνδυασμό με την ψηφιακή μάθηση και διδασκαλία στην επιμόρφωση εκπαιδευτικών.

Το συγγραφικό έργο της, ελληνικό και διεθνές, αποτυπώνεται στο:

https://scholar.google.gr/citations?user=grILx-gAAAAJ&hl=el

https://www.researchgate.net/profile/Vasiliki-Ioannidi-2