ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΘΕΜΕΛΙΟ

ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΘΕΜΕΛΙΟ

Στη μελέτη αυτή εξετάζεται η ρυθμιστική αναγκαιότητα πλήρωσης των κριτηρίων ύπαρξης του αθλητικού θεσμού και των θεσμών της σωματικής δραστηριότητας, στο πλαίσιο της σε κράτος οργανωμένης κοινωνίας. Επίσης, εξετάζεται η φύση και η διάκριση των ειδικότερων τοπίων του Αθλητικού δικαίου, ως Lex Sportiva μία sui generis αθλητική έννομη τάξη και το Διεθνές Αθλητικό Δίκαιο, καθώς και την αναγκαιότητα σύστασης ενός διεθνούς Αθλητικού Καταστατικού Χάρτη, χάριν της διαμορφώσεως διεθνούς νομιμότητας στην αθλητική δράση και του διεθνή ελέγχου νομιμότητας της θεσμικής αυτονομίας των διεθνών αθλητικών φορέων.

* Κάθε κείμενο που δημοσιεύεται στο InDeep Analysis εκφράζει και βαραίνει αποκλειστικά τον συντάκτη του. Οι αναλύσεις που δημοσιεύονται δεν συνιστούν συμβουλές για οποιουδήποτε είδους δραστηριότητα. Το InDeep Analysis δεν δεσμεύεται από τις πληροφορίες, τις απόψεις και τις αναλύσεις που δημοσιεύονται στην ψηφιακή πλατφόρμα του, και δεν φέρει απολύτως καμία ευθύνη για αυτές.