ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ

ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ

Η Γεωλογία είναι η επιστήμη που ασχολείται με τον τρόπο σχηματισμού, τη δομή και την εξέλιξη της Γής στη διάρκεια του Γεωλογικού χρόνου. Σε καμιά άλλη φυσιογνωστική επιστήμη η υιοθέτηση της ιστορικής μεθόδου δεν είναι τόσο αναγκαία και χρήσιμη όσο στη γεωλογία. Τα θέματα με τα όποια ασχολείται ο κλάδος αυτός της επιστήμης, κατά κύριο λόγο, δεν είναι επιδεκτικά μαθηματικής προσεγγίσεως. Τα εξαγόμενα συμπεράσματα, συχνά, είναι αδύνατο να αποδειχθούν απευθείας και πρέπει να στηρίζονται στον νόμο των πιθανοτήτων.

Πάντοτε όμως υπάρχει αρκετός χώρος για κάποια διαφορά γνώμης που να αναφέρεται στα γεωλογικά γεγονότα και στην ερμηνεία τους. Έτσι, προσθαφαιρέσεις και παραδοχές αρχικά γίνονται γενικά αποδεκτές και αργότερα αλλάζουν ή απορρίπτονται. Το στοιχείο αυτό της αβεβαιότητας έτεινε στην ενθάρρυνση της παρατηρήσεως. Περισσότερο όμως απ’ όλα αυτά, εκείνο που πράγματι προκαλεί στη γεωλογική έρευνα, είναι η διέγερση της φαντασίας.

Η ιστορία αυτής της Γής, αφ’ ότου έγινε κατοικήσιμη σφαίρα, η εξέλιξη των ηπείρων της, η γένεση και η διάβρωση των βουνών της, η εκπληκτική εξέλιξη των φυτών και των ζώων, που από τη γένεσή τους έχουν περάσει πάνω απ’ αυτή, καθώς και χιλιάδες άλλα καυτά θέματα με τα οποία ασχολείται η Γεωλογία, έχουν προσελκύσει πολλούς αναγνώστες και ερευνητές, έχουν δημιουργήσει αρκετό ενδιαφέρον και έχουν αφυπνίσει μεγάλο ενθουσιασμό.

Αλλά τα δεδομένα από τα οποία πρέπει να γίνει η συλλογή του χρονικού των γεγονότων είναι ανεπαρκή και διασκορπισμένα. Επί πλέον οι κατά καιρούς διατυπωμένες υποθέσεις οφείλουν συχνά να παραμένουν σε αβεβαιότητα διότι πρέπει να αποδειχτούν. Κι ακόμη, η φαντασία έρχεται να συμπληρώνει τα γεγονότα. Γι’ αυτό η Γεωλογία είναι επιβαρυμένη με πολλές υποθέσεις και θεωρίες, οι οποίες, όσο ορθές και αν φαίνονταν την εποχή της διατυπώσεώς τους, έχουν μία προς μία αναθεωρηθεί, με τη δημιουργία πληρέστερων και περισσότερων ακριβέστερων γνώσεων.

Από την αρχή της αναπτύξεώς της, η Γεωλογία βασίζεται αναμφίβολα στις παρατηρήσεις, πέρα από τα λογικά όρια της πείρας. Έτσι, συχνά, οι γεωλόγοι αναφέρονται ως θεωριολόγοι. Παρ’ όλα αυτά τα εμπόδια, η γεωλογική επιστήμη έχει επιτύχει γιγαντιαία άλματα την τελευταία εκατονταετία και έχει συγκεντρώσει ένα σύνολο καλώς αποδειγμένων γνώσεων όσον αφορά στην κατασκευή και στην ιστορία της Γης.

Η Γεωλογία διαφέρει από τη Φυσική, τη Χημεία και τη Βιολογία καθ’ όσον οι πιθανότητες για εργαστηριακά πειράματα με υποδείγματα κλίμακας και καθορισμένο σύνολο παραγόντων έχουν περιορισμένη αξία στη Γεωλογία. Η Γεωλογία πρέπει να εφαρμόσει άλλες μεθόδους έρευνας. Ο ουσιώδους σημασίας ιστορικός χαρακτήρας της Γεωλογίας είναι φανερός, από την ανάγκη ερμηνείας των αποτελεσμάτων των συμβάντων που είναι ακόμη ορατά και τα οποία συνέβησαν μέσα ή επάνω στη Γη. Ο τρόπος με τον όποιο αναλύεται το παρελθόν προσδίδει στην προσωπικότητα του γεωλόγου ουσιώδη σημασία. Στη συλλογή των αρχικών γεωλογικών δεδομένων μερικές προσωπικές ικανότητες του γεωλόγου, όπως σωματική διάπλαση, προσόντα αντιλήψεως, επιμονή, ταλέντο στη σχεδίαση, είναι εν γένει, πολύ μεγαλύτερης σημασίας απ’ ότι στις συγγενείς επιστήμες, οι οποίες μπορούν να βασίζονται στην ποιότητα των χρησιμοποιούμενων οργάνων για τη συλλογή των αρχικών δεδομένων.

* Κάθε κείμενο που δημοσιεύεται στο InDeep Analysis εκφράζει και βαραίνει αποκλειστικά τον συντάκτη του. Οι αναλύσεις που δημοσιεύονται δεν συνιστούν συμβουλές για οποιουδήποτε είδους δραστηριότητα. Το InDeep Analysis δεν δεσμεύεται από τις πληροφορίες, τις απόψεις και τις αναλύσεις που δημοσιεύονται στην ψηφιακή πλατφόρμα του, και δεν φέρει απολύτως καμία ευθύνη για αυτές.

www.YouGoCulture.com

Online διαδραστική πλατφόρμα προβολής του πολιτισμού των Ελλήνων σε ολόκληρο τον κόσμο.

Μπες στο www.act4Greece.gr Επίλεξε τη ∆ράση YOU GO CULTURE

Κάνε τη δωρεά σου με ένα κλικ στο

ΘΕΛΩ ΝΑ ΠΡΟΣΦΕΡΩ

ή με απ’ ευθείας κατάθεση ή μέσω internet, phone και mobile banking.

Πρόγραμμα Crowdfunding

Εξειδικευμένη γνώση με το κύρος του Πανεπιστημίου Αθηνών

Βιβλία & Συμμετοχή σε Συλλογικές Εκδόσεις

  •  
  • 1 από 2

Συνεντεύξεις

Συνεντεύξεις: