ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΤΙ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΜΕΙΩΣΗ ΤΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟΚΡΑΤΙΑΣ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΤΙ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Όπως ορίζουν οι διατάξεις του ν.4442/2017 και η σχετική Κοινή Υπουργική Απόφαση 16228/17.05.2017 (ΦΕΚ 1723/18.05.2017 τεύχος Β'), πλέον οι σχετικές οικονομικές δραστηριότητες ξεκινούν τη λειτουργία τους μέσω της νέας διαδικασίας της Γνωστοποίησης, αντικαθιστώντας την ως σήμερα διαδικασία Αδειοδότησης.

Από τις 6/6/2017, η αδειοδότηση των επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος και συναφών δραστηριοτήτων αδειοδοτούνται πλέον μέσω της Γνωστοποίησης, η οποία υποβάλλεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά, μέσω της ιστοσελίδας https://notifybusiness.gov.gr, ενώ από την υποβολή της ξεκινά άμεσα η λειτουργία της δραστηριότητας, χωρίς άλλη διαδικασία έγκρισης ή άδειας λειτουργίας.

Η νέα μέθοδος συνίσταται στο ότι: ο φορέας άσκησης οικονομικής δραστηριότητας, εφόσον πληροί τις νόμιμες προϋποθέσεις και κατέχοντας τα απαραίτητα δικαιολογητικά, υποβάλλει ηλεκτρονικά τη γνωστοποίηση λειτουργίας, χωρίς να χρειάζεται καμία άλλη διαδικασία προς το Δημόσιο ή τους Δήμους.

Επίσης, έχει την υποχρέωση τήρησης των ως άνω δικαιολογητικών εντός του χώρου άσκησης της δραστηριότητας για ενδεχόμενο έλεγχο, ενώ τυχόν μεταβολές ή διακοπή λειτουργίας υποβάλλονται επίσης ηλεκτρονικά.

Η σύνδεση στην ιστοσελίδα για την υποβολή της γνωστοποίησης, γίνεται με τους ίδιους κωδικούς που χρησιμοποιούνται για την είσοδο στο taxis, ενώ πραγματοποιείται είτε από το ίδιο το φυσικό πρόσωπο ή τον νόμιμο εκπρόσωπο του φορέα, που θα ασκήσει την οικονομική δραστηριότητα.

Οι δραστηριότητες που περιλαμβάνονται στη νέα διαδικασία αφορούν ένα μεγάλο μέρος της οικονομικής δραστηριότητας της χώρας και αναλυτικά:

  • Μεταποίηση τροφίμων και ποτών, Κέντρα αποθήκευσης και διανομής

  • Καταστήματα Υγειονομικού Ενδιαφέροντος (εστιατόρια, καφέ, μπαρ, κουρεία κ,λπ,), συμπεριλαμβανομένων όσων λειτουργούν εντός τουριστικών καταλυμάτων

  • Πώληση τυποποιημένων τροφίμων και αυτόματοι πωλητές, παρασκευή και πώληση καφέ από τα πρατήρια άρτου και ζαχαροπλαστεία, καφεκοπτεία

  • Τουριστικά Καταλύματα και κολυμβητικές δεξαμενές, συμπεριλαμβανομένων όσων λειτουργούν εντός τουριστικών καταλυμάτων υπό διαφορετικό φορέα

Η νέα αυτή διαδικασία αποτελεί μία αθόρυβη και σχεδόν ανέξοδη μεταρρύθμιση, που έχει ως στόχο τη μείωση της γραφειοκρατίας και των φαινομένων διαφθοράς μέσω των δυνατοτήτων της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης.

Μέσω της Γνωστοποίησης, τίθεται ένα σαφές νομικό πλαίσιο αδειοδότησης και ελέγχου, αντικαθιστώντας τις ως σήμερα πολλαπλές διαδικασίες, που απαιτούνταν ως την απόκτηση της άδειας λειτουργίας και την εμπλοκή του εκάστοτε Δήμου για την τελική έγκριση.

Οι πολίτες έχουν πλέον τη δυνατότητα ταχείας και ουσιαστικής εξυπηρέτησης και προώθησης της οικονομικής τους δραστηριότητας, συντελώντας στην αναπτυξιακή διαδικασία, που είναι απαραίτητη για τη χώρα μας.

 


* Ο Σταύρος Τασιόπουλος είναι μέλος της Ομάδας Έργου της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας, για την Απλούστευση της Αδειοδότησης των Καταστημάτων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος.

* Κάθε κείμενο που δημοσιεύεται στο InDeep Analysis εκφράζει και βαραίνει αποκλειστικά τον συντάκτη του. Οι αναλύσεις που δημοσιεύονται δεν συνιστούν συμβουλές για οποιουδήποτε είδους δραστηριότητα. Το InDeep Analysis δεν δεσμεύεται από τις πληροφορίες, τις απόψεις και τις αναλύσεις που δημοσιεύονται στην ψηφιακή πλατφόρμα του, και δεν φέρει απολύτως καμία ευθύνη για αυτές.

www.YouGoCulture.com

Online διαδραστική πλατφόρμα προβολής του πολιτισμού των Ελλήνων σε ολόκληρο τον κόσμο.

Μπες στο www.act4Greece.gr Επίλεξε τη ∆ράση YOU GO CULTURE

Κάνε τη δωρεά σου με ένα κλικ στο

ΘΕΛΩ ΝΑ ΠΡΟΣΦΕΡΩ

ή με απ’ ευθείας κατάθεση ή μέσω internet, phone και mobile banking.

Πρόγραμμα Crowdfunding

Συνεντεύξεις

Συνεντεύξεις: