ΑΝΑΠΤΥΞΗ 0,9% ΚΑΙ ΠΛΗΘΩΡΙΣΜΟ 4,7% ΠΡΟΒΛΕΠΟΥΝ ΓΙΑ ΤΟ 2023

Οι νέες εκτιμήσεις για το 2023 από τους διάφορους φορείς παρουσιάζονται διαφοροποιημένες σε κάποιες περιπτώσεις αλλά οι περισσότεροι φορείς παρουσιάζουν σταθερότητα στις εκτιμήσεις τους.

Παρακάτω παρουσιάζεται ένας πίνακας με τις εκτιμήσεις διαφόρων οργανισμών, τραπεζών και οίκων αξιολόγησης για το ρυθμό μεγέθυνσης της ελληνικής οικονομίας το 2023 και το 2024, όπως παρουσιάζονται από τη Focus Economics για το μήνα Ιανουάριο (Focus Economics – Greece – February 2023). Για αντιδιαστολή, παρουσιάζονται επίσης οι αντίστοιχες εκτιμήσεις για το 2023 και το 2024 όπως παρουσιάστηκαν από τη Focus Economics για το μήνα Δεκέμβριο.

Οι νέες εκτιμήσεις για το 2023 από τους διάφορους φορείς παρουσιάζονται διαφοροποιημένες σε κάποιες περιπτώσεις αλλά οι περισσότεροι φορείς παρουσιάζουν σταθερότητα στις εκτιμήσεις τους. Ο μέσος όρος των προβλέψεων για το ρυθμό μεγέθυνσης του ΑΕΠ το 2023 ήταν 1,0% στις προβλέψεις του Δεκεμβρίου, στις νέες  προβλέψεις ο αντίστοιχος μέσος όρος είναι της τάξης του 0,9%. Αντίστοιχα, για το 2024 ο μέσος όρος των προβλέψεων παραμένει σταθερός στο 2,2%.

Αντίστοιχα, ο Πίνακας 3 παρουσιάζει τις εκτιμήσεις διαφόρων οργανισμών για το ύψος του πληθωρισμού στην ελληνική οικονομία το 2023 και το 2024 (προβλέψεις Δεκεμβρίου και Ιανουαρίου).

Για το 2023 οι νέες εκτιμήσεις οδηγούν σε ελαφρώς χαμηλότερα επίπεδα αναμενόμενου πληθωρισμού για το 2023, αφού ο μέσος όρος κάνει λόγο για πληθωρισμό της τάξης του 4,7% (προβλέψεις Ιανουαρίου) ενώ οι αντίστοιχες προβλέψεις το Δεκέμβριο ήταν της τάξης του 4,8%. Αντίθετα, για το 2024 αναμένεται ελαφρώς υψηλότερο επίπεδο πληθωρισμού καθώς ο μέσος όρος των προβλέψεων είναι 2,2% στις εκτιμήσεις του Ιανουαρίου και ήταν της τάξης του 2,0% στις εκτιμήσεις του Δεκεμβρίου.

Πηγές:

Ρυθμός μεγέθυνσης ΑΕΠ, Πληθωρισμός, Εναρμονισμένος Δείκτης Τιμών Καταναλωτή Ενέργειας, Τιμές ενέργειας: Πετρέλαιο, Αέριο: Oxford Economics – Global Economic Model.

Δείκτης PMI στη μεταποίηση: HIS Markit.

Δείκτης οικονομικού κλίματος: Διεύθυνση Οικονομικών και Χρηματοοικονομικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Σημειώσεις:

Ρυθμός μεγέθυνσης ΑΕΠ: Πρόκειται για τον ετήσιο ρυθμό μεταβολής του ΑΕΠ σε σταθερές τιμές.

Πληθωρισμός: Πρόκειται για τον ετήσιο ρυθμό μεταβολής του γενικού επιπέδου τιμών.

Εναρμονισμένος Δείκτης Τιμών Καταναλωτή Ενέργειας: Πρόκειται για τον εναρμονισμένο Δείκτη Τιμών Καταναλωτή ή αλλιώς τον ετήσιο ρυθμό μεταβολής του επιπέδου τιμών προϊόντων ενέργειας.

Τιμές ενέργειας: Πετρέλαιο, Αέριο: Πρόκειται για δείκτες που παρουσιάζουν την τιμή του πετρελαίου και του αερίου με έτος βάσης το 2015, το οποίο λαμβάνει την τιμή 100.

Δείκτης PMI στη μεταποίηση: Πρόκειται για το Δείκτη Υπευθύνων Προμηθειών στον κλάδο της μεταποίησης που καταγράφει τόσο τα επίπεδα παραγωγής, όσο και τις προσδοκίες για την εξέλιξή της στο άμεσο μέλλον (περίπου 6 μήνες προβλεπτική ικανότητα). Τιμές άνω του 50 σημαίνουν ότι η τιμή είναι καλύτερη σε σχέση με του προηγούμενου μήνα και σηματοδοτεί καλές προοπτικές για τους επόμενους 6 περίπου μήνες.

Δείκτης οικονομικού κλίματος: Ο δείκτης οικονομικού κλίματος (ESI) είναι ένας σύνθετος δείκτης που στόχο έχει να παρακολουθεί τη μεταβολή του ΑΕΠ είναι ένας σταθμισμένος μέσος όρος απαντήσεων σε επιλεγμένες ερωτήσεις που απευθύνονται σε επιχειρήσεις και σε καταναλωτές και σκοπό έχουν να προσδιορίσουν το οικονομικό κλίμα.

Πηγή: ot.gr

 

* Κάθε κείμενο που δημοσιεύεται στο InDeep Analysis εκφράζει και βαραίνει αποκλειστικά τον συντάκτη του. Οι αναλύσεις που δημοσιεύονται δεν συνιστούν συμβουλές για οποιουδήποτε είδους δραστηριότητα. Το InDeep Analysis δεν δεσμεύεται από τις πληροφορίες, τις απόψεις και τις αναλύσεις που δημοσιεύονται στην ψηφιακή πλατφόρμα του, και δεν φέρει απολύτως καμία ευθύνη για αυτές.

www.YouGoCulture.com

Online διαδραστική πλατφόρμα προβολής του πολιτισμού των Ελλήνων σε ολόκληρο τον κόσμο.

Μπες στο www.act4Greece.gr Επίλεξε τη ∆ράση YOU GO CULTURE

Κάνε τη δωρεά σου με ένα κλικ στο

ΘΕΛΩ ΝΑ ΠΡΟΣΦΕΡΩ

ή με απ’ ευθείας κατάθεση ή μέσω internet, phone και mobile banking.

Πρόγραμμα Crowdfunding

Βιβλία & Συμμετοχή σε Συλλογικές Εκδόσεις