ΟΙ ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΟΙ ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Παρατηρείται τις τελευταίες ημέρες μια σύγχυση για το πώς εξελίσσεται ο προϋπολογισμός του Κράτους, λόγω του ότι τα επίσημα στοιχεία αλλάζουν ​από μέρα σε μέρα ​και δεν συμφωνούν ​απόλυτα ​μεταξύ τους​.

Παρατηρώντας, λοιπόν, τα στοιχεία που παρουσιάζονται από την Εισηγητική Έκθεση του Προϋπολογισμού για το 2017 (22 Νοεμβρίου) και το Μηνιαίο Δελτίο Εκτέλεσης του Προϋπολογισμού για το μήνα Οκτώβριο (24 Νοεμβρίου), διακρίνουμε ότι οι διαφορές στις εκτιμήσεις για το 2016 είναι σχετικά μικρές. Η μεγαλύτερη διαφορά παρατηρείται στις εκτιμήσεις για τις δαπάνες του τακτικού προϋπολογισμού (1,8 δις ευρώ χαμηλότερες στο μηνιαίο δελτίο) και στις εκτιμήσεις για τα καθαρά έσοδα του τακτικού προϋπολογισμού (0,12 δις ευρώ χαμηλότερες στο μηνιαίο δελτίο) για το σύνολο του 2016.

Ωστόσο, ένα σημαντικότερο στοιχείο απορρέει από τα δελτία αυτά. Πρόκειται για το γεγονός ότι έχει μετακυληθεί ένα μεγάλο μέρος των δαπανών για το τέλος του έτους. Έτσι, σύμφωνα με το μηνιαίο δελτίο, οι δαπάνες του κρατικού προϋπολογισμού για τους επόμενους δύο μήνες του έτους που αναμένονται είναι της τάξης των 14,5 δις ευρώ (10,75 δις ευρώ οι δαπάνες του τακτικού προϋπολογισμού και 3,75 δις ευρώ οι δαπάνες του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων - ΠΔΕ), ενώ τα αντίστοιχα καθαρά έσοδα του κρατικού προϋπολογισμού αναμένονται να είναι 9,5 δις ευρώ (7,9 δις ευρώ από τον τακτικό προϋπολογισμό και 1,6 δις ευρώ από τα έσοδα του ΠΔΕ).

Ο Πίνακας 1 παρουσιάζει τις διαφορές μεταξύ των πραγματοποιήσεων των δαπανών εντός του δεκάμηνου Ιανουαρίου-Οκτωβρίου 2016 και των εκτιμήσεων για τις συνολικές δαπάνες του 2016, βάσει του προϋπολογισμού του 2017.

Πίνακας 1. Πραγματοποιήσεις δαπανών εντός του δεκάμηνου Ιανουαρίου-Οκτωβρίου 2016 και εκτιμήσεις για τις συνολικές δαπάνες του έτους βάσει του προϋπολογισμού του 2017.

Πηγή: Επεξεργασία στοιχείων, Δελτίου εκτέλεσης προϋπολογισμού, Οκτωβρίου 2016.


Αποτέλεσμα των διαφορών στις δαπάνες και τα έσοδα του κρατικού προϋπολογισμού είναι μέχρι και τον Οκτώβριο να παρουσιάζεται ένα πρωτογενές πλεόνασμα ύψους 6,5 δις ευρώ. Αυτό θα μετατραπεί σε εθνικό έλλειμμα 3,6 δις ευρώ, εάν αφαιρεθούν τα 5,6 δις ευρώ των τόκων στο τέλος του 2016. Έτσι στο τέλος του χρόνου το πρωτογενές πλεόνασμα θα είναι 1,9 δις ευρώ (έσοδα κρατικού προϋπολογισμού - δαπάνες κρατικού προϋπολογισμού + τόκοι).

Από το παραπάνω προκύπτει ότι το πρωτογενές πλεόνασμα είναι 1,9 δις για το 2016 και όχι βεβαίως 6,5 δις ευρώ.

Ένα ερωτηματικό που γεννιέται και το αφήνουμε αναπάντητο είναι γιατί η ελληνική κυβέρνηση έχει μετακυλήσει τόσο πολλές δαπάνες μέχρι το τέλος του 2016 και εν τέλει μέχρι το Φεβρουάριο του 2017, οπότε κλείνει και δημοσιονομικά το έτος (Οκτώβριος - Δεκέμβριος 2016: 14,5 δις ευρώ). Αν λάβουμε υπόψη μας ότι από τις δαπάνες αυτές τα 3,7 δις ευρώ είναι του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, το ερωτηματικό αυτό ενισχύεται περισσότερο. 

* Κάθε κείμενο που δημοσιεύεται στο InDeep Analysis εκφράζει και βαραίνει αποκλειστικά τον συντάκτη του. Οι αναλύσεις που δημοσιεύονται δεν συνιστούν συμβουλές για οποιουδήποτε είδους δραστηριότητα. Το InDeep Analysis δεν δεσμεύεται από τις πληροφορίες, τις απόψεις και τις αναλύσεις που δημοσιεύονται στην ψηφιακή πλατφόρμα του, και δεν φέρει απολύτως καμία ευθύνη για αυτές.

www.YouGoCulture.com

Online διαδραστική πλατφόρμα προβολής του πολιτισμού των Ελλήνων σε ολόκληρο τον κόσμο.

Μπες στο www.act4Greece.gr Επίλεξε τη ∆ράση YOU GO CULTURE

Κάνε τη δωρεά σου με ένα κλικ στο

ΘΕΛΩ ΝΑ ΠΡΟΣΦΕΡΩ

ή με απ’ ευθείας κατάθεση ή μέσω internet, phone και mobile banking.

Πρόγραμμα Crowdfunding

Εξειδικευμένη γνώση με το κύρος του Πανεπιστημίου Αθηνών

E-Learning Προγράμματα

empty
no results