Παντελής Χρ. Κωστής

Οικονομολόγος - Υπ. Διδάκτωρ | Τμήμα Οικονομικών Επιστημών ΕΚΠΑ
Οικονομολόγος - Υπ. Διδάκτωρ | Τμήμα Οικονομικών Επιστημών ΕΚΠΑ
Παντελής Χρ. Κωστής | Οικονομολόγος - Υπ. διδάκτωρ | Τμήμα Οικονομικών Επιστημών ΕΚΠΑ

Ο Παντελής Κωστής γεννήθηκε το 1985 στην Αθήνα και είναι οικονομολόγος. Είναι απόφοιτος του τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών από το 2007 καθώς και απόφοιτος του μεταπτυχιακού προγράμματος «Εφαρμοσμένης Οικονομικής και Χρηματοοικονομικής» του ιδίου τμήματος το έτος 2009. Από το 2012 είναι υποψήφιος διδάκτορας στο ίδιο τμήμα με αντικείμενο έρευνας την αξιολόγηση των προγραμμάτων διάσωσης των οικονομιών στην Ευρωζώνη. Από το 2008 εργάζεται ως Επιστημονικός Συνεργάτης στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, όπου προβαίνει στην ανάπτυξη, συγκέντρωση και επεξεργασία εκπαιδευτικού υλικού για προγράμματα συμπληρωματικής εξ’ αποστάσεως εκπαίδευσης με χρήση καινοτόμων μεθόδων. Έχει συγγράψει μαζί με συνεργάτες το βιβλίο με τίτλο "European Economics and Politics in the Midst of the Crisis; From the Outbreak of the Crisis to the Fragmented European Federation" το οποίο εκδόθηκε από τη Springer το 2013. Επίσης, έχει δημοσιεύσεις σε περιοδικά όπως το Journal of Business Research, Journal of Socio-Economics, Journal of the Knowledge Economy, Cyprus Economic Policy Review, Journal of Innovation and Entrepreneurship και Review of Economics and Finance, ενώ έχει αρκετές συμμετοχές σε διεθνή επιστημονικά συνέδρια με κριτές, σε συλλογικούς τόμους καθώς και σε ερευνητικά προγράμματα. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα αφορούν στις οικονομικές εξελίξεις και πολιτικές στην Ευρώπη, στην οικονομική ανάπτυξη και μεγέθυνση, στην επιχειρηματικότητα και στο πολιτισμικό υπόβαθρο και τις επιδράσεις του στην οικονομία.

Επικοινωνία

E-mail: pkostis@econ.uoa.gr
Τηλέφωνο: 210 368 9377
Γραφείο: Σταδίου 5, 105 62, Αθήνα, Γραφείο 219