ΠΟΥ ΒΛΕΠΟΥΝ 20 ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΙ ΤΟ ΑΕΠ ΚΑΙ ΤΟΝ ΠΛΗΘΩΡΙΣΜΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΟ 2024-2025

Πηγές:

Ρυθμός μεγέθυνσης ΑΕΠ, Πληθωρισμός, Εναρμονισμένος Δείκτης Τιμών Καταναλωτή Ενέργειας, Τιμές ενέργειας: Πετρέλαιο, Αέριο: Oxford Economics – Global Economic Model.

Δείκτης PMI στη μεταποίηση: HIS Markit.

Δείκτης οικονομικού κλίματος: Διεύθυνση Οικονομικών και Χρηματοοικονομικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Σημειώσεις:

Ρυθμός μεγέθυνσης ΑΕΠ: Πρόκειται για τον ετήσιο ρυθμό μεταβολής του ΑΕΠ σε σταθερές τιμές.

Πληθωρισμός: Πρόκειται για τον ετήσιο ρυθμό μεταβολής του γενικού επιπέδου τιμών.

Εναρμονισμένος Δείκτης Τιμών Καταναλωτή Ενέργειας: Πρόκειται για τον εναρμονισμένο Δείκτη Τιμών Καταναλωτή ή αλλιώς τον ετήσιο ρυθμό μεταβολής του επιπέδου τιμών προϊόντων ενέργειας.

Τιμές ενέργειας: Πετρέλαιο, Αέριο: Πρόκειται για δείκτες που παρουσιάζουν την τιμή του πετρελαίου και του αερίου με έτος βάσης το 2015, το οποίο λαμβάνει την τιμή 100.

Δείκτης PMI στη μεταποίηση: Πρόκειται για το Δείκτη Υπευθύνων Προμηθειών στον κλάδο της μεταποίησης που καταγράφει τόσο τα επίπεδα παραγωγής, όσο και τις προσδοκίες για την εξέλιξή της στο άμεσο μέλλον (περίπου 6 μήνες προβλεπτική ικανότητα). Τιμές άνω του 50 σημαίνουν ότι η τιμή είναι καλύτερη σε σχέση με του προηγούμενου μήνα και σηματοδοτεί καλές προοπτικές για τους επόμενους 6 περίπου μήνες.

Δείκτης οικονομικού κλίματος: Ο δείκτης οικονομικού κλίματος (ESI) είναι ένας σύνθετος δείκτης που στόχο έχει να παρακολουθεί τη μεταβολή του ΑΕΠ είναι ένας σταθμισμένος μέσος όρος απαντήσεων σε επιλεγμένες ερωτήσεις που απευθύνονται σε επιχειρήσεις και σε καταναλωτές και σκοπό έχουν να προσδιορίσουν το οικονομικό κλίμα. 

Πηγή: Επεξεργασία στοιχείων Global Economic Model – Oxford Economics, με βάση εκτιμήσεις από το Τμήμα Έρευνας και Ανάπτυξης του Προγράμματος Συμπληρωματικής Εκπαίδευσης (E-learning) του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Σημείωση: Τα ιστορικά στοιχεία του πίνακα ενδέχεται να διαφέρουν (ελαφρά) από ήδη δημοσιευμένα στοιχεία για διάφορους λόγους. Το χρησιμοποιούμενο μοντέλο απαιτεί κάποιο χρόνο για να προσαρμοστεί.

H Focus Economics στις νέες της εκτιμήσεις για την ελληνική οικονομία για το μήνα Φεβρουάριο (Consensus Forecasts – Greece, March 2024), αναφέρει ότι η ελληνική οικονομία μεγεθύνθηκε σε τριμηνιαία βάση το τέταρτο τρίμηνο του 2023. Κατά μέσο όρο, η βιομηχανική παραγωγή επεκτάθηκε με ταχύτερο ρυθμό σε μηνιαία βάση το 4ο τρίμηνο σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο, κυρίως λόγω της ανάκαμψης του μεταποιητικού τομέα. Επιπλέον, το ποσοστό ανεργίας υποχώρησε σε μονοψήφιο επίπεδο το 4ο τρίμηνο για πρώτη φορά από το 2009. Με βάση την έκθεση της Focus Economics, η μεγέθυνση αναμένεται να χάσει λίγο από την ορμή της το α’ τρίμηνο του 2024. Τα στοιχεία της έρευνας υποδηλώνουν ότι η δραστηριότητα ήταν ισχυρή στην αρχή του έτους, γεγονός που θα μπορούσε να ωθήσει σε αναθεώρηση των εκτιμήσεων προς τα πάνω. Το οικονομικό κλίμα βελτιώθηκε σε σχέση με το τελευταίο τρίμηνο του 2023 λόγω της βελτιωμένης εμπιστοσύνης στον κατασκευαστικό τομέα. Επιπλέον, ο μεταποιητικός δείκτης PMI για τον Ιανουάριο διαμορφώθηκε στο υψηλότερο επίπεδο από τον Απρίλιο του 2022.

Παρακάτω ο Πίνακας 2 παρουσιάζει τις εκτιμήσεις διαφόρων οργανισμών, τραπεζών και οίκων αξιολόγησης για το ρυθμό μεγέθυνσης της ελληνικής οικονομίας το 2024 και το 2025, όπως παρουσιάζονται από τη Focus Economics στις εκτιμήσεις της, του Ιανουαρίου 2024 και του Φεβρουαρίου 2024.

Πηγή: Focus Economics – Φεβρουάριος 2024 και Μάρτιος 2024.

Σημείωση: Η μελέτη δημοσιεύεται στις αρχές κάθε μήνα και αφορά στις εκτιμήσεις τους προηγούμενου μήνα.

Με βάση το μέσο όρο των εκτιμήσεων των διαφόρων οργανισμών, προκύπτει ότι ο εκτιμώμενος ρυθμός μεγέθυνσης του ΑΕΠ για το 2024 θα είναι περίπου στο 2,1% και για το 2025 της τάξης του 2,5%, χωρίς να υπάρχει δηλαδή αλλαγή σε σχέση με τις προβλέψεις που υπήρχαν ένα μήνα πριν.

Αντίστοιχα, ο Πίνακας 3 παρουσιάζει τις εκτιμήσεις διαφόρων οργανισμών για το ύψος του πληθωρισμού στην ελληνική οικονομία το 2024 και το 2025, όπως παρουσιάζονται από τη Focus Economics στις εκτιμήσεις της του Δεκεμβρίου 2023 και του Ιανουαρίου 2024.

Ο εναρμονισμένος πληθωρισμός μειώθηκε στο 3,2% τον Ιανουάριο από 3,7% τον Δεκέμβριο, λόγω της εντονότερης μείωσης των τιμών των κατοικιών. Ο πληθωρισμός προβλέπεται να μειωθεί περαιτέρω τα επόμενα τρίμηνα, χάρη στις καθυστερημένες επιπτώσεις της προηγούμενης νομισματικής σύσφιξης. Ωστόσο, αναμένεται να είναι κατά μέσο όρο πάνω από τον στόχο της ΕΚΤ για 2,0% το 2024. Η Focus Economics εκτιμά ότι ο πληθωρισμός θα κυμανθεί κοντά στο 2,5% το 2024, δηλαδή αμετάβλητες σε σχέση με πριν από ένα μήνα, και κοντά στο 2% για το 2025, στο στόχο δηλαδή της ΕΚΤ.

Τμήμα Έρευνας και Ανάπτυξης του Προγράμματος Συμπληρωματικής Εκπαίδευσης (E-learning) του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών Βάση Δεδομένων για Οικονομικές Προβλέψεις Επιστημονικός Υπεύθυνος Π.Ε. Πετράκης (Καθηγητής), Συνεργάτες Δρ. Π.Χ. Κωστής και Δρ. Κ.Η. Καυκά με ομάδα ερευνητών.

Πηγή: ot.gr, 4/3/2024

 

* Κάθε κείμενο που δημοσιεύεται στο InDeep Analysis εκφράζει και βαραίνει αποκλειστικά τον συντάκτη του. Οι αναλύσεις που δημοσιεύονται δεν συνιστούν συμβουλές για οποιουδήποτε είδους δραστηριότητα. Το InDeep Analysis δεν δεσμεύεται από τις πληροφορίες, τις απόψεις και τις αναλύσεις που δημοσιεύονται στην ψηφιακή πλατφόρμα του, και δεν φέρει απολύτως καμία ευθύνη για αυτές.

www.YouGoCulture.com

Online διαδραστική πλατφόρμα προβολής του πολιτισμού των Ελλήνων σε ολόκληρο τον κόσμο.

Μπες στο www.act4Greece.gr Επίλεξε τη ∆ράση YOU GO CULTURE

Κάνε τη δωρεά σου με ένα κλικ στο

ΘΕΛΩ ΝΑ ΠΡΟΣΦΕΡΩ

ή με απ’ ευθείας κατάθεση ή μέσω internet, phone και mobile banking.

Πρόγραμμα Crowdfunding

Βιβλία & Συμμετοχή σε Συλλογικές Εκδόσεις